Отборът на Коалиция "Реформаторски блок" от кандидати за кмет и общински съветници

Ема Енева

Kандидатска листа за общински съветници от коалиция „Реформаторски блок“
1. Ема Фиданова Енева
2. Юлиян Мичев Порязов
3. Хайри Еминов Брахимовски
4. Мустафа Ахмедов Брахимбашев
5. Захри Хайриев Кехайов
6. Александър Савков Башев
7. Живко Захариев Алексиев
8. Вахди Хайриев Чернарев
9. Бинка Светлинова Бодурова
10. Данчо Христов Атанасов

 

Ема Фиданова Енева – кандидат за кмет на община Рудозем и кандидат за общински съветник

Жител на село Елховец

Магистър по Екология и опазване на околната среда, Магистър по Икономика – Управление на международни бизнес проекти, през декември 2015г. се дипломира като Магистър по Европейска администрация и мениджмънт.

От 2001 до 2015г. е работила по финансирането и управлението на различни европейски програми и проекти. Била е Главен експерт към Министерство на регионалното развитие и благоустройство по програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г.. През 2014г.е работила като директор на РИОСВ-Смолян. В настоящия момент управлява собствена фирма за инженеринг и консултиране на проекти.

Родена на 06.01.1977г., семейна с две деца

 

 

Инж. Юлиян Мичев Порязов - кандидат за общински съветник

Жител на гр.Рудозем кв.Възраждане.

Завършил Минно-геоложки  университет - София, специалност” Минерални технологии и суровини”. В настоящия момент развива частен бизнес. Работил в общинска администрация Рудозем като Директор на дирекция Териториално и селищно устройство.

Роден на 18.05.1969г., семеен с две деца

 

 

 

Хайри Еминов Брахимовски - кандидат за кмет на село Рибница и кандидат за общински съветник

Жител на с.Рибница.

Завършил е Среден минен техникум в гр.Мадан.  Дванадесет години  е работил като Началник смяна в рудник „Шахоница”

Два последователни мандата - от 1995 до 2003г. е избран за кмет на кметство Рибница и Сопота от квотата на СДС. От 2003 до 2007г. е общински съветник в Общински съвет – Рудозем.

Роден на 29.10.1965г., семеен с две деца

 

 

 

Мустафа Ахмедов Брахимбашев - кандидат за общински съветник

 Жител на село Чепинци

Собственик на фирма за частен транспорт.  От 2003 до 2007 е работил в общинска администрация Рудозем като служител в отдел „ Екология”. От 2007 до 2011  е общински съветник и  заместник председател на общински съвет – Рудозем.

Роден на 14.09.1971г., семеен

 

 

 

Захри Хайриев Кехайов - кандидат за кмет на село Чепинци  и кандидат за общински съветник

Жител на село Чепинци

Завършил Строителен техникум Н.Й.Вапцаров – гр.Смолян, специалност Строителство и архитектура. Работил е в общинска администрация Рудозем като Строителен техник и подпомагане на програмата за алтернативна заетост. Има трудов стаж в областта на строителството. В настоящия момент работи като помощник – организатор в Костал – гр.Смолян.

Роден на 09.03.1986г., семеен

 

 

 

Александър Савков Башев - кандидат за общински съветник

Жител на гр.Рудозем, кв.Възраждане

В настоящия момент завършва Висше транспортно училище Тодор Каблешков – София, Специалност „Индустриален мениджмънт. Работи по специалността. Владее английски език

Роден на 21.05.1992г., несемеен

 

 

 

 

Живко Захариев Алексиев - кандидат за общински съветник

Жител на село Елховец

Завършил е гимназия. Трудовият му стаж е като настройчик в Рубелла Бюти АД и в сферата на строителството. Дванадесет години е председател на клуба на СДС в с.Елховец.

Роден е на 19.01.1964г

 

 

Вахди  Хайриев  Чернарев - кандидат за общински съветник

Жител на село Бяла река.

Работил в областта на строителството и рудодобивната промишленост.

Роден на 16.12.1956г., семеен с две дъщери

 

 

 

Бинка Светлинова Бодурова - кандидат за кмет на село Корита и  кандидат за общински съветник

Жител на село Корита

Завършила е средно-специално образованиев гр.Смолян. Трудовият и стаж е в областта на подпомагащите дейности в болницата в гр.Рудозем и като Технолог в шивашката промишленост.

Родена на 11.06.1968г., семейна с две деца

 

 

Данчо Христов Атанасов –кандидат за кмет на село Витина и кандидат за общински съветник

Жител на село Витина

Завършил е Техникум по минна промишленост Васил Димитров – гр.Мадан

Работил е в Завод за каучукови изделия  - Средногорци като Технолог на производството, Началник цех и Началник смяна. В момента работи в областта на строителството.

Роден на 16.02.1963г, семеен с трима сина

© пресцентър на "Реформаторски блок" - Рудозем

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Отборът на Коалиция "Реформаторски блок" от кандидати за кмет и общински съветници
06.10.2015 | 12:27
4885
снимка: teacher.bg

Kандидатска листа за общински съветници от коалиция „Реформаторски блок“
1. Ема Фиданова Енева
2. Юлиян Мичев Порязов
3. Хайри Еминов Брахимовски
4. Мустафа Ахмедов Брахимбашев
5. Захри Хайриев Кехайов
6. Александър Савков Башев
7. Живко Захариев Алексиев
8. Вахди Хайриев Чернарев
9. Бинка Светлинова Бодурова
10. Данчо Христов Атанасов

 

Ема Фиданова Енева – кандидат за кмет на община Рудозем и кандидат за общински съветник

Жител на село Елховец

Магистър по Екология и опазване на околната среда, Магистър по Икономика – Управление на международни бизнес проекти, през декември 2015г. се дипломира като Магистър по Европейска администрация и мениджмънт.

От 2001 до 2015г. е работила по финансирането и управлението на различни европейски програми и проекти. Била е Главен експерт към Министерство на регионалното развитие и благоустройство по програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г.. През 2014г.е работила като директор на РИОСВ-Смолян. В настоящия момент управлява собствена фирма за инженеринг и консултиране на проекти.

Родена на 06.01.1977г., семейна с две деца

 

 

Инж. Юлиян Мичев Порязов - кандидат за общински съветник

Жител на гр.Рудозем кв.Възраждане.

Завършил Минно-геоложки  университет - София, специалност” Минерални технологии и суровини”. В настоящия момент развива частен бизнес. Работил в общинска администрация Рудозем като Директор на дирекция Териториално и селищно устройство.

Роден на 18.05.1969г., семеен с две деца

 

 

 

Хайри Еминов Брахимовски - кандидат за кмет на село Рибница и кандидат за общински съветник

Жител на с.Рибница.

Завършил е Среден минен техникум в гр.Мадан.  Дванадесет години  е работил като Началник смяна в рудник „Шахоница”

Два последователни мандата - от 1995 до 2003г. е избран за кмет на кметство Рибница и Сопота от квотата на СДС. От 2003 до 2007г. е общински съветник в Общински съвет – Рудозем.

Роден на 29.10.1965г., семеен с две деца

 

 

 

Мустафа Ахмедов Брахимбашев - кандидат за общински съветник

 Жител на село Чепинци

Собственик на фирма за частен транспорт.  От 2003 до 2007 е работил в общинска администрация Рудозем като служител в отдел „ Екология”. От 2007 до 2011  е общински съветник и  заместник председател на общински съвет – Рудозем.

Роден на 14.09.1971г., семеен

 

 

 

Захри Хайриев Кехайов - кандидат за кмет на село Чепинци  и кандидат за общински съветник

Жител на село Чепинци

Завършил Строителен техникум Н.Й.Вапцаров – гр.Смолян, специалност Строителство и архитектура. Работил е в общинска администрация Рудозем като Строителен техник и подпомагане на програмата за алтернативна заетост. Има трудов стаж в областта на строителството. В настоящия момент работи като помощник – организатор в Костал – гр.Смолян.

Роден на 09.03.1986г., семеен

 

 

 

Александър Савков Башев - кандидат за общински съветник

Жител на гр.Рудозем, кв.Възраждане

В настоящия момент завършва Висше транспортно училище Тодор Каблешков – София, Специалност „Индустриален мениджмънт. Работи по специалността. Владее английски език

Роден на 21.05.1992г., несемеен

 

 

 

 

Живко Захариев Алексиев - кандидат за общински съветник

Жител на село Елховец

Завършил е гимназия. Трудовият му стаж е като настройчик в Рубелла Бюти АД и в сферата на строителството. Дванадесет години е председател на клуба на СДС в с.Елховец.

Роден е на 19.01.1964г

 

 

Вахди  Хайриев  Чернарев - кандидат за общински съветник

Жител на село Бяла река.

Работил в областта на строителството и рудодобивната промишленост.

Роден на 16.12.1956г., семеен с две дъщери

 

 

 

Бинка Светлинова Бодурова - кандидат за кмет на село Корита и  кандидат за общински съветник

Жител на село Корита

Завършила е средно-специално образованиев гр.Смолян. Трудовият и стаж е в областта на подпомагащите дейности в болницата в гр.Рудозем и като Технолог в шивашката промишленост.

Родена на 11.06.1968г., семейна с две деца

 

 

Данчо Христов Атанасов –кандидат за кмет на село Витина и кандидат за общински съветник

Жител на село Витина

Завършил е Техникум по минна промишленост Васил Димитров – гр.Мадан

Работил е в Завод за каучукови изделия  - Средногорци като Технолог на производството, Началник цех и Началник смяна. В момента работи в областта на строителството.

Роден на 16.02.1963г, семеен с трима сина

©пресцентър на "Реформаторски блок" - Рудозем

Последни новини
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”