Предоставени са 2 826 безплатни винетни стикери за лица с увреждания от област Смолян

Лицата с трайни увреждания с определени 50 и над 50% намалена работоспособност и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст имат право на един безплатен едногодишен винетен стикер за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил. При така действащите нормативни разпоредби годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари на следващата година, обявиха от „Социално подпомагане” – Смолян.

През предходните години приемът на заявления в дирекциите „Социално подпомагане” започваше от м. декември. При условие, че Агенция „Пътна инфраструктура” има готовност за отпечатването и разпространението на стикерите, няма проблем същите да бъдат предоставени на правоимащите лица, подали заявление през м. декември тази година.

Припомняме условията и редът за получаване на безплатните винетки: Към заявлението-декларация се прилагат: копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил, с което се удостоверява, че автомобилът отговаря на изискванията на чл. 10 в от Закона за пътищата, а именно – обемът на двигателя на автомобила да е до 2000 куб. см и мощност – до 160 к. с.; копие от застрахователната полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност” с едногодишен срок на действие; лична карта или личен паспорт на лицето с увреждане (за справка). Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето с увреждане.

При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция „Социално подпомагане” дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им. Заявките на безплатни едногодишни винетки се изпращат до областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура” до 30-то число на месеца, предхождащ месеца, през който ще се раздават. Стикерите се връчват веднага след приемане и обработване на документите, ако същите отговарят на изискванията, посочиха условията от „Социално подпомагане”.

За календарната 2016 г. от дирекциите „Социално подпомагане” са предоставени 2 826 безплатни винетни стикери на лица с увреждания от област Смолян.

© rodopismolian.blogspot.bg

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Предоставени са 2 826 безплатни винетни стикери за лица с увреждания от област Смолян
24.11.2016 | 11:20
1817
снимка: teacher.bg

Лицата с трайни увреждания с определени 50 и над 50% намалена работоспособност и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст имат право на един безплатен едногодишен винетен стикер за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил. При така действащите нормативни разпоредби годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари на следващата година, обявиха от „Социално подпомагане” – Смолян.

През предходните години приемът на заявления в дирекциите „Социално подпомагане” започваше от м. декември. При условие, че Агенция „Пътна инфраструктура” има готовност за отпечатването и разпространението на стикерите, няма проблем същите да бъдат предоставени на правоимащите лица, подали заявление през м. декември тази година.

Припомняме условията и редът за получаване на безплатните винетки: Към заявлението-декларация се прилагат: копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил, с което се удостоверява, че автомобилът отговаря на изискванията на чл. 10 в от Закона за пътищата, а именно – обемът на двигателя на автомобила да е до 2000 куб. см и мощност – до 160 к. с.; копие от застрахователната полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност” с едногодишен срок на действие; лична карта или личен паспорт на лицето с увреждане (за справка). Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето с увреждане.

При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция „Социално подпомагане” дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им. Заявките на безплатни едногодишни винетки се изпращат до областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура” до 30-то число на месеца, предхождащ месеца, през който ще се раздават. Стикерите се връчват веднага след приемане и обработване на документите, ако същите отговарят на изискванията, посочиха условията от „Социално подпомагане”.

За календарната 2016 г. от дирекциите „Социално подпомагане” са предоставени 2 826 безплатни винетни стикери на лица с увреждания от област Смолян.

©rodopismolian.blogspot.bg

Последни новини
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”