Румен Пехливанов: Приключваме нещо успешно и аз съм изключително удовлетворен от резултата

Автор:  
Марияна Куцова

„Приключваме нещо успешно и аз съм изключително удовлетворен от резултата”, заяви кметът Румен Пехливанов по време на закриващата пресконференция за приключване на дейностите по Договор за БФП № BG04-02-03-069-018/18.08.2016 г., проект № BG04-02-03-069 „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи социални и образователни услуги на населението в ДГ „Снежанка” - сграда 1, община Рудозем”, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.

На събитието, което се проведе в сградата на Общинска администрация – Рудозем вчера, присъстваха още Франк де Вит – изпълнителен директор на партньора по проекта Грийнзон АС [Greenzone AS], екипът за управление на проекта, представители на Общинска администрация – Рудозем, представители на ДГ „Снежанка” – гр. Рудозем, граждани и медии.

„Когато в началото си заговорихме за тази нова като технология отоплителна инсталация, моите очаквания бяха след евентуалната реализация на проекта, да успеем да постигнем по-добър топлинен комфорт, а след това и една икономия в рамките на 20 до 30% на годишна база като разход за отопление на сградата.”, посочи кметът Румен Пехливанов, след което допълни: „Успяхме да подменим старата отоплителна инсталация, която беше с радиатори, с вградена в пода отоплителна инсталация. Новото е, че преминахме в много по-нисък температурен режим на работа на системата и вместо водата да се загрява до 60-70 градуса или повече, в момента се загрява нормално до 35-36 градуса, като в много студени дни може да се стигне до загряване на температурата на водата до 40 градуса, а това е първата предпоставка за сериозна икономия на гориво. В момента имаме наистина равномерно отопляване на всички помещения, еднаква температура навсякъде, както и равномерна температура във всяка част на помещенията, което е много важно. Преди смяната на горелката на досегашния котел, той изразходваше 82 литра нафта на час. След като миналата година сменихме горелката с нова, разходът на нафта спадна до 60-65 литра на час, а с много големи икономии, които естествено водеха до недобро отопление, в зависимост от външната температура – между 200 и 350 литра гориво на ден. При положение, че в момента цялата сграда е с равномерна средна температура от около 23 градуса, за последните две седмици дневният разход само за отопление е от порядъка на 54-55 куб. метра газ на ден. Тук веднага ще кажа, че ние в момента отопляваме едната сграда, като съотнесено към площта на другата, би следвало, да изразходваме от порядъка на 85-90 куб. метра газ на ден. Ако тези 90 или 100 кубика газ бъдат преобразувани чрез коефициентите за колоричност в нафта, се получава горе-долу 95-96 литра нафта, т.е. при всички случаи можем да кажем, че икономията в количеството гориво, която се постига в момента, е между 2,5 и 3 пъти. Отделно имаме и много голяма допълнителна икономия, която идва от цената на горивото, защото нафтата за отопление, която няма преференция и й се начислява акциз, е от порядъка на 1,80 лв., а крайната цена с ДДС на газта, която ние използваме, е около 1,10 лв., като в нея се включва и доставка, т.е. това, което видяхме за последните две седмици като икономия на годишна база, би следвало да има парично изражение от порядъка на 20-30 хил. лева икономия. Очакваме да харчим между 12 и 15 хил. лева за газ на годишна база. Естествено, че това все още са прогнози, защото първо периодът, в който е работила новата система, е много кратък и все още нямаме цял отчетен период, а просто на някакъв много кратък отрязък правим предположения за годишната база и второ, защото втората сграда не е включена, като за нея отново правим предположение за разхода, който тя ще генерира”.

„Тук е моментът да кажа, че този проект няма да приключи дотук, за наше щастие. Тъй като програмата генерира икономии в национален мащаб, бе обявен допълнителен прием и нашият договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъде анексиран, като до края на работния ден в понеделник ще получим анекс, който е на стойност 85 823 евро. Това са средства за изпълнение на дейностите, които сме предвидили за сграда 2, тъй като там размерът на инвестицията за строително-монтажни работи е в  по-малък мащаб, процедурата ще бъде по-кратка и без право на обжалвана. Очакваме някъде около 20-25 декември да имаме сключен договор с изпълнител и амбицията ни е да използваме зимната ваканция на децата, за да можем да извършим строително-монтажните дейности на другия обект и съответно след ваканцията децата да влязат на втория етаж в тази сграда, защото на първия вероятно няма да успеем да се справим за толкова кратък период. Това, което сега ще ни бъде дофинансирано, става част от този проект и всъщност животът на проекта се удължава до месец април 2017 година, като дотогава ние ще трябва да изпълним всички допълнителни мерки, които са ни разписани и съответно да разплатим окончателно и да отчетем средствата. За мен най-важното е, че наистина целта за постигане на енергиен комфорт на децата е достигната, а целта, касаеща икономиите, е надмината многократно. Това ще доведе до освобождаване на финансов ресурс от общинския бюджет, защото по принцип издръжката не е държавна дейност, а е общинска и тя се плаща от местния бюджет. Това е важно за нас, защото ще ни освободи финансов ресурс, с който да приведем и останалите детски градини в подобна кондиция. Виждайки какъв е ефектът в тази детска градина и в детската градина във Войкова лъка, ние тази година успяхме със собствени бюджетни средства да адаптираме отоплителни инсталации на още две детски градини, тъй че ни остава много малко да се похвалим, че в този сектор сме приключили с инвестициите в енергийна ефективност. Всичките ни детски градини, като изключим само една, вече са санирани и в тях са въведени мерки за енергийна ефективност по отношение на отоплителните инсталации. В бъдеще време това, което се очертава като приоритет и на норвежката програма за следващата година, е ние да търсим възможност за още по-сериозно повишаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите на общината в максимална степен, като включително очаквам да стигнем до едно ниво, което е много близо до нула в цифрово изражение. Ще се опитаме да надградим тези проекти с допълнителни неща, в зависимост от това какво програмата позволява. Този първи проект за нас се оказа наистина първи, а вече имаме втори и отново ще бъдем партньори с „Грийнзон”, като се надявам той да не бъде последен, а да бъде началото на поредица от съвместни проекти. Общо взето приключваме нещо успешно и аз съм изключително удовлетворен от резултата.”, коментира още кметът.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Румен Пехливанов: Приключваме нещо успешно и аз съм изключително удовлетворен от резултата
25.11.2016 | 23:36
3543
снимка: teacher.bg

„Приключваме нещо успешно и аз съм изключително удовлетворен от резултата”, заяви кметът Румен Пехливанов по време на закриващата пресконференция за приключване на дейностите по Договор за БФП № BG04-02-03-069-018/18.08.2016 г., проект № BG04-02-03-069 „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи социални и образователни услуги на населението в ДГ „Снежанка” - сграда 1, община Рудозем”, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.

На събитието, което се проведе в сградата на Общинска администрация – Рудозем вчера, присъстваха още Франк де Вит – изпълнителен директор на партньора по проекта Грийнзон АС [Greenzone AS], екипът за управление на проекта, представители на Общинска администрация – Рудозем, представители на ДГ „Снежанка” – гр. Рудозем, граждани и медии.

„Когато в началото си заговорихме за тази нова като технология отоплителна инсталация, моите очаквания бяха след евентуалната реализация на проекта, да успеем да постигнем по-добър топлинен комфорт, а след това и една икономия в рамките на 20 до 30% на годишна база като разход за отопление на сградата.”, посочи кметът Румен Пехливанов, след което допълни: „Успяхме да подменим старата отоплителна инсталация, която беше с радиатори, с вградена в пода отоплителна инсталация. Новото е, че преминахме в много по-нисък температурен режим на работа на системата и вместо водата да се загрява до 60-70 градуса или повече, в момента се загрява нормално до 35-36 градуса, като в много студени дни може да се стигне до загряване на температурата на водата до 40 градуса, а това е първата предпоставка за сериозна икономия на гориво. В момента имаме наистина равномерно отопляване на всички помещения, еднаква температура навсякъде, както и равномерна температура във всяка част на помещенията, което е много важно. Преди смяната на горелката на досегашния котел, той изразходваше 82 литра нафта на час. След като миналата година сменихме горелката с нова, разходът на нафта спадна до 60-65 литра на час, а с много големи икономии, които естествено водеха до недобро отопление, в зависимост от външната температура – между 200 и 350 литра гориво на ден. При положение, че в момента цялата сграда е с равномерна средна температура от около 23 градуса, за последните две седмици дневният разход само за отопление е от порядъка на 54-55 куб. метра газ на ден. Тук веднага ще кажа, че ние в момента отопляваме едната сграда, като съотнесено към площта на другата, би следвало, да изразходваме от порядъка на 85-90 куб. метра газ на ден. Ако тези 90 или 100 кубика газ бъдат преобразувани чрез коефициентите за колоричност в нафта, се получава горе-долу 95-96 литра нафта, т.е. при всички случаи можем да кажем, че икономията в количеството гориво, която се постига в момента, е между 2,5 и 3 пъти. Отделно имаме и много голяма допълнителна икономия, която идва от цената на горивото, защото нафтата за отопление, която няма преференция и й се начислява акциз, е от порядъка на 1,80 лв., а крайната цена с ДДС на газта, която ние използваме, е около 1,10 лв., като в нея се включва и доставка, т.е. това, което видяхме за последните две седмици като икономия на годишна база, би следвало да има парично изражение от порядъка на 20-30 хил. лева икономия. Очакваме да харчим между 12 и 15 хил. лева за газ на годишна база. Естествено, че това все още са прогнози, защото първо периодът, в който е работила новата система, е много кратък и все още нямаме цял отчетен период, а просто на някакъв много кратък отрязък правим предположения за годишната база и второ, защото втората сграда не е включена, като за нея отново правим предположение за разхода, който тя ще генерира”.

„Тук е моментът да кажа, че този проект няма да приключи дотук, за наше щастие. Тъй като програмата генерира икономии в национален мащаб, бе обявен допълнителен прием и нашият договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъде анексиран, като до края на работния ден в понеделник ще получим анекс, който е на стойност 85 823 евро. Това са средства за изпълнение на дейностите, които сме предвидили за сграда 2, тъй като там размерът на инвестицията за строително-монтажни работи е в  по-малък мащаб, процедурата ще бъде по-кратка и без право на обжалвана. Очакваме някъде около 20-25 декември да имаме сключен договор с изпълнител и амбицията ни е да използваме зимната ваканция на децата, за да можем да извършим строително-монтажните дейности на другия обект и съответно след ваканцията децата да влязат на втория етаж в тази сграда, защото на първия вероятно няма да успеем да се справим за толкова кратък период. Това, което сега ще ни бъде дофинансирано, става част от този проект и всъщност животът на проекта се удължава до месец април 2017 година, като дотогава ние ще трябва да изпълним всички допълнителни мерки, които са ни разписани и съответно да разплатим окончателно и да отчетем средствата. За мен най-важното е, че наистина целта за постигане на енергиен комфорт на децата е достигната, а целта, касаеща икономиите, е надмината многократно. Това ще доведе до освобождаване на финансов ресурс от общинския бюджет, защото по принцип издръжката не е държавна дейност, а е общинска и тя се плаща от местния бюджет. Това е важно за нас, защото ще ни освободи финансов ресурс, с който да приведем и останалите детски градини в подобна кондиция. Виждайки какъв е ефектът в тази детска градина и в детската градина във Войкова лъка, ние тази година успяхме със собствени бюджетни средства да адаптираме отоплителни инсталации на още две детски градини, тъй че ни остава много малко да се похвалим, че в този сектор сме приключили с инвестициите в енергийна ефективност. Всичките ни детски градини, като изключим само една, вече са санирани и в тях са въведени мерки за енергийна ефективност по отношение на отоплителните инсталации. В бъдеще време това, което се очертава като приоритет и на норвежката програма за следващата година, е ние да търсим възможност за още по-сериозно повишаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите на общината в максимална степен, като включително очаквам да стигнем до едно ниво, което е много близо до нула в цифрово изражение. Ще се опитаме да надградим тези проекти с допълнителни неща, в зависимост от това какво програмата позволява. Този първи проект за нас се оказа наистина първи, а вече имаме втори и отново ще бъдем партньори с „Грийнзон”, като се надявам той да не бъде последен, а да бъде началото на поредица от съвместни проекти. Общо взето приключваме нещо успешно и аз съм изключително удовлетворен от резултата.”, коментира още кметът.

Марияна Куцова
©Рудозем днес

Последни новини
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”