СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ В РУДОЗЕМ И СМОЛЯН КЪМ 29.08.2017г.

снимка: agrotv.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В БЮРО ПО ТРУДА – СМОЛЯН, ФИЛИАЛ РУДОЗЕМ КЪМ 29.08.2017 г.

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ

Степен на образование: СРЕДНО /ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВОТО

Степен на образование: СРЕДНО /ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВО

Степен на образование: СРЕДНО /ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, АСФАЛТОСМЕСИТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1000 лв.

Длъжност: ОПЕРАТОР, ТРОШАЧНА МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1000 лв.

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТТА

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ОПАКОВАНЕ/УВИВАНЕ

Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: от 500 лв.

Длъжност: ТЕХНИК, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Степен на образование: СРЕДНО СПЕЦИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: от 500 лв.

Длъжност: ПОМПИЕР

Степен на образование: СРЕДНО СПЕЦИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: от 500 лв.

Длъжност: СЕРВИТЬОРИ

Степен на образование: СРЕДНО /ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В БЮРО ПО ТРУДА – СМОЛЯН КЪМ 29.08.2017 г.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ, НУП

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: ЛОГОПЕД

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 330 лв.

Длъжност: ПСИХОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 330 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ /лектор/

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ И ФВС

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 600 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО СВЯТ И ЛИЧНОСТ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ХОРЕОГРАФ /лектор/

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО АКОРДЕОН, КОРЕПЕТИТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО КЛАСИЧЕСКИ ЕКЗЕРСИС

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО КАВАЛ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО НАРОДНО ПЕЕНЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО КРАЕЗНАНИЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ФОТОГРАФИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО БАЛЕТ/ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО РИСУВАНЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ПИАНО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 330 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА НА НЕМСКИ ЕЗИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ВЪЗПИТАТЕЛ В УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 380 лв.

Длъжност: ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР, ПЛАСТМАСОВО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНЖЕНЕР, ПОДДРЪЖКА НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА

Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: НАСТРОЙЧИК НА ШПРИЦ МАШИНА

Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КОНСТРУКТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЧЕТОВОДИТЕЛ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШЛОСЕР/ИНСТРУМЕНТАЛЧИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОКАРИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЗАРЕЖДАЧ, ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШЛАЙФИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ШПРИЦ МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: НАЧАЛНИК СКЛАД

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 лв.

Длъжност: ТЕХНИК, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Степен на образование: СРЕДНО – ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 500 лв.

Длъжност: ПОМПИЕР

Степен на образование: СРЕДНО – ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 500 лв.

Длъжност: МАШИНЕН, ОПЕРАТОР ОПАКОВАНЕ/ УВИВАНЕ

Степен на образование: СРЕДНО СПЕЦИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 500 лв.

Длъжност: МАШИНИСТ, ПЪТНО СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАЙСТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ПРОДУКТИ

Трудово възнаграждение: 1000-1500 лв.

Длъжност: ШИВАЧ, ОВЕРЛОГ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 900 лв.

Длъжност: ШИВАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 500 лв.

Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СМЕТОСЪБИРАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 460 лв.

Длъжност: ГЛАДАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: САНИТАР

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Дирекция „Бюро по труда” – Смолян обявява възобновяването на процедурата за набиране на кандидати по Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за посредничество и временна заетост в областта на строителството. Търсят се работници за следните строителни дейности:

Кофражисти /индустриален, строителен и дървен кофраж/ – Разчитането на строителни планове е задължително;

Арматуристи – Разчитането на строителни планове е задължително;

Работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени;

Мазачи.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

Да са български граждани;

Да са на възраст от 25 до 50 години;

Да не са работили в Израел;

Да нямат родители или деца, които да работят в Израел;

Да не са осъждани.

Кандидатите подават документи в ДБТ по местоживеене.

 

Дирекция „Бюро по труда” – Смолян обявява процедура за набиране на младежи за включване в 3-годишно дуално обучение в Германия, областите Хасен и Тюрингия по следните специалности:

Бетонно и стоманобетонно строителство;

Дърводелство;

Пътно строителство.

 

НОВИ АКЦЕНТИ В УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ДБТ – СМОЛЯН

Дирекция „Бюро по труда” – Смолян уведомява, че стартират нови и актуални за пазара на труда обучения в ДП „БГЦПО” – клон Смолян за безработни лица:

1. Графичен дизайнер;

2. Компютърен график;

3. Данъчен и митнически посредник;

4. Електромонтьор;

5. Монтажник на В и К мрежи.

За вас работодатели Дирекция “Бюро по труда”- Смолян провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян уведомява работодателите от общините Баните, Рудозем, Смолян и Чепеларе, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 1534,92 лв.;

безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 11 531,57 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) – свободни средства – 3600 лв.;

държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 2176.86лв.;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 01 септември до 12 септември 2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Смолян, както и на тел. 0301/6-20-23; 0301/6-21-14.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ В РУДОЗЕМ И СМОЛЯН КЪМ 29.08.2017г.
29.08.2017 | 18:42
3323
снимка: teacher.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В БЮРО ПО ТРУДА – СМОЛЯН, ФИЛИАЛ РУДОЗЕМ КЪМ 29.08.2017 г.

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ

Степен на образование: СРЕДНО /ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВОТО

Степен на образование: СРЕДНО /ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВО

Степен на образование: СРЕДНО /ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, АСФАЛТОСМЕСИТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1000 лв.

Длъжност: ОПЕРАТОР, ТРОШАЧНА МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1000 лв.

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТТА

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ОПАКОВАНЕ/УВИВАНЕ

Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: от 500 лв.

Длъжност: ТЕХНИК, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Степен на образование: СРЕДНО СПЕЦИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: от 500 лв.

Длъжност: ПОМПИЕР

Степен на образование: СРЕДНО СПЕЦИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: от 500 лв.

Длъжност: СЕРВИТЬОРИ

Степен на образование: СРЕДНО /ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В БЮРО ПО ТРУДА – СМОЛЯН КЪМ 29.08.2017 г.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ, НУП

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 660 лв.

Длъжност: ЛОГОПЕД

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 330 лв.

Длъжност: ПСИХОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 330 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ /лектор/

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ И ФВС

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 600 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО СВЯТ И ЛИЧНОСТ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ХОРЕОГРАФ /лектор/

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО АКОРДЕОН, КОРЕПЕТИТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО КЛАСИЧЕСКИ ЕКЗЕРСИС

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО КАВАЛ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО НАРОДНО ПЕЕНЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО КРАЕЗНАНИЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ФОТОГРАФИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО БАЛЕТ/ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО РИСУВАНЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ПИАНО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 330 лв.

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА НА НЕМСКИ ЕЗИК

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ВЪЗПИТАТЕЛ В УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 380 лв.

Длъжност: ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР, ПЛАСТМАСОВО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНЖЕНЕР, ПОДДРЪЖКА НА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА

Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: НАСТРОЙЧИК НА ШПРИЦ МАШИНА

Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КОНСТРУКТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЧЕТОВОДИТЕЛ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШЛОСЕР/ИНСТРУМЕНТАЛЧИК

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОКАРИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЗАРЕЖДАЧ, ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШЛАЙФИСТ

Степен на образование: СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ШПРИЦ МАШИНА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: НАЧАЛНИК СКЛАД

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 700 лв.

Длъжност: ТЕХНИК, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Степен на образование: СРЕДНО – ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 500 лв.

Длъжност: ПОМПИЕР

Степен на образование: СРЕДНО – ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 500 лв.

Длъжност: МАШИНЕН, ОПЕРАТОР ОПАКОВАНЕ/ УВИВАНЕ

Степен на образование: СРЕДНО СПЕЦИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 500 лв.

Длъжност: МАШИНИСТ, ПЪТНО СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕРКА

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАЙСТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ПРОДУКТИ

Трудово възнаграждение: 1000-1500 лв.

Длъжност: ШИВАЧ, ОВЕРЛОГ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 900 лв.

Длъжност: ШИВАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 500 лв.

Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СМЕТОСЪБИРАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 460 лв.

Длъжност: ГЛАДАЧ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: САНИТАР

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Дирекция „Бюро по труда” – Смолян обявява възобновяването на процедурата за набиране на кандидати по Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за посредничество и временна заетост в областта на строителството. Търсят се работници за следните строителни дейности:

Кофражисти /индустриален, строителен и дървен кофраж/ – Разчитането на строителни планове е задължително;

Арматуристи – Разчитането на строителни планове е задължително;

Работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени;

Мазачи.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

Да са български граждани;

Да са на възраст от 25 до 50 години;

Да не са работили в Израел;

Да нямат родители или деца, които да работят в Израел;

Да не са осъждани.

Кандидатите подават документи в ДБТ по местоживеене.

 

Дирекция „Бюро по труда” – Смолян обявява процедура за набиране на младежи за включване в 3-годишно дуално обучение в Германия, областите Хасен и Тюрингия по следните специалности:

Бетонно и стоманобетонно строителство;

Дърводелство;

Пътно строителство.

 

НОВИ АКЦЕНТИ В УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ДБТ – СМОЛЯН

Дирекция „Бюро по труда” – Смолян уведомява, че стартират нови и актуални за пазара на труда обучения в ДП „БГЦПО” – клон Смолян за безработни лица:

1. Графичен дизайнер;

2. Компютърен график;

3. Данъчен и митнически посредник;

4. Електромонтьор;

5. Монтажник на В и К мрежи.

За вас работодатели Дирекция “Бюро по труда”- Смолян провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян уведомява работодателите от общините Баните, Рудозем, Смолян и Чепеларе, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 1534,92 лв.;

безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 11 531,57 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) – свободни средства – 3600 лв.;

държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 2176.86лв.;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 01 септември до 12 септември 2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Смолян, както и на тел. 0301/6-20-23; 0301/6-21-14.

©Рудозем днес

Последни новини
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”