24 строителни обекта стартират тази година на територията на община Рудозем - интервю с кмета на общината Румен Пехливанов

Виждаме, че в момента се случват доста мащабни строителни работи в общината. Бихте ли ни казали каки прокети се изпълняват?
 
До края на м. Юли очакваме да завършим площада на града. Графика на изпълнителя, който е представил в тръжната процедура е до края на септеври, но в момента нещата се движат с почти 2 месеца преднина. Темпото е много добро и с оглед на това, че възникнаха изключително много непредвидени подземни работи. Наложи се да правим цялостно ново отводняване, също и подземни комуникации за камери за видеонаблюдение, които ще монтираме  в центъра на града. Мисля че до края на май ще успеем да завършим частта, която е извън площада. И вече юни месец всички сили ще бъдат съсредоточени на площада.  Паралелно с това до два дни ще завършим и ремонта на тротоара в отсечката между бившия Супер и моста на ДСК. Готови сме с настилката, започва полагането на тръбите за напоителната инсталация и в понеделник ще започне затревяването на зелените тревни площи. 
 
А централната улица на града?
 
За съжаление трябва да кажа, че единствено най-голямата язва в центъра на града, която започва от началото на Петрол и стига до края на улица Капитан П. Войвода или т.н. 6-та и в посока Елховец от кръстовището. За наше голямо съжаление тук отговорността е на държавата в лицето на Агенция пътна инфраструктура. В последните 3 години имаме многократни разговори, увещания и т.н. Ние направихме така, че да няма нищо друго за правене, освен самата асфалтова настилка и се надявам, че ангажимента, който е поет от АПИ, че преди да започне работата по обходния път на Рудозем, централната улица ще бъде асфалтирана. 
 
Какво друго се случва в момента в общината? 
 
Днес отворихме документите на кандидатите за строителство на гимназията - правим основен ремонт на гимназията в гр. Рудозем.  Ремонтът вклюва вътрешен ремонт, изграждане на достъпна среда - горен курс асаньор, а за началния - платформа, ремонт на санитарните възли, подмяна на всички подови настилки и ремонт или подмяна на интериорните врати, изцяло нов окачен таван, ново LED осветление, пожароизвестителна инсталация, ремонт на проблемни мазилки по стените. Също така двата двора ще бъдат изцяло реновирани - включва играждането на  нови спортни площадки, малък кът за уроци на открито, една подпорна стена и т. н.  Ако няма обжалвания и спънки при процедурите можем да започенм работа още юни месец.
Обявихме процедурите за работно проектиране на пътищата - главната улица на Чепиници, Бреза, Грамаде - Оглед и Боево. След това следва тръжната процедура за избор на изпълнител и ако няма обжалвания септември бихме могли да започнем същинската работа.
През следващата седмица обявяваме още 2 обществени поръчки - едната е за строителство на централната част на село Чепинци, а другата е първия етап от изграждането на мултифункционалния спортен комплекс в кв. Възраждане.
Приключи процедурата по избор на изпълнител за водопровод на с. Елховец. Там тепърва по обратния ред ще кандидатстваме за финансиране. Имаме и избран ипълнител за канализацията в кв. Мейково, като тук ако няма обжалване бихме могли да започнем работа в рамките на около месец. 
 
А какво предстои занапред?
 
Ще кандидатстваме с няколко улици по Програмата за развитие на селските райони. Също така ще кандидатстваме и с площи за широко обществено ползване - 3 площада и паркове в Рудозем, както и за едно игрище. 
 
Минералната вода - докъде стигнаха процедурите?
 
Вече имаме разрешително за играждане на работно съоръжение, като сега задачата ни е да намерим около 300 хил. лева за това да се направи вече работен сондаж, да се направи помпената станция и санитарно-охранителна зона 1.  Като на следващ етап вече ще търсим финансиране за изграждането на водоеми и водопроводи до съответните потребители  - община, болница, хотели и т.н.
Преди около седмица заедно с областния управител бяхте на Елидже, където се срещнахте с гръцката страна по проекта за ГКПП-то.
Ще ни споделите ли малко повече подробности?
 
На срещата имаше представители на управляващия орган на "Интеррег Гърция - България". Срещата беше по инициатива на нашия областен управител. Темите бяха няколко, като основната беше спестените стредства от първия търг за границата - Димарио да бъдат пренасочени за втори етап - Димарио - Меливия. Мисля, че има някаква нагласа в комитета за такова нещо. От наша страна беше демонстрирано, че  като хванем от Пловдив досега реализираните отсечки и това, което в момета се строи от наша страна по този начин ще сме изпълнили целия коридор от Пловдив до Елидже. 
 
И в тази връзка кога да очакваме да зпочне изпълнението на отсечката Средногорци - Рудозем?
 
Избран е изпълнител, както и изпълнител за строителен надзор. Не виждам да има някакви пречки и по информация, която имам от строителя се очаква работата да започне през първата половина на м. Юни. Оттам насетне остава да приключи тръжната процедура за обходния път на Рудозем и до дни областния управител ще обяви тръжната процедура за самото ГКПП. Ако няма обжалвания или други пречки може още това лято и там да започне да се работи. 
 
Значи в края на 2019г. има вероятност да сме готови?
 
Да, може дори и по-рано от наша страна строителните работи да бъдат завършени. 
 
Бяхте и в Димарио - как върви работата там, от гръцка страна?
 
От тяхна страна строителните работи вървят добре - сервизния път, този който служи за движение на техниката по време на строителството, който и до голяма част съвпада с бъдещото трасе е готов на 95% до самата пресечна точка на границата. Много малка част остава да се довърши. Струпват се бетонови греди за мостовете, прави се подготовка за последващите действия по отношение на строителството на тунелите, тъй като в отсечката от границата до Димарио ще има 2 тунела и 11 съоръжения - някои от тях са мостове, други са големи водостоци. 
 
Имаме завършен и пълен яз. Пловдивци. Какво следва?
 
Следващата седмица очакваме зам.-министъра на регионалното развитие г-жа Крумова, която ще бъде на посещение в региона. Ще използваме случая да коментираме следващия етап от реалицазията на този проек, който е довеждащия водопровод от язовира чак до Мадан и съответните отклонения към водоемите на населените места през където минава, също и вътрешните водопроводни мрежи - все неща, за които финансиране може да се търси от регионалното министерство и се надявам да срешнем разбиране. 
Вече съм обявил тръжни процедури за водопроводни мрежи на някои от населените места, които биха могли да се захранят от яз. Пловдивци, сред които е и Чепинци. Предстои подготовката на работния проект за големия водоем, който ще обслужва ГКПП Елидже и с. Чепинци в Арнаудска падина.
 
© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
24 строителни обекта стартират тази година на територията на община Рудозем - интервю с кмета на общината Румен Пехливанов
18.05.2018 | 20:26
26777
снимка: teacher.bg

Виждаме, че в момента се случват доста мащабни строителни работи в общината. Бихте ли ни казали каки прокети се изпълняват?
 
До края на м. Юли очакваме да завършим площада на града. Графика на изпълнителя, който е представил в тръжната процедура е до края на септеври, но в момента нещата се движат с почти 2 месеца преднина. Темпото е много добро и с оглед на това, че възникнаха изключително много непредвидени подземни работи. Наложи се да правим цялостно ново отводняване, също и подземни комуникации за камери за видеонаблюдение, които ще монтираме  в центъра на града. Мисля че до края на май ще успеем да завършим частта, която е извън площада. И вече юни месец всички сили ще бъдат съсредоточени на площада.  Паралелно с това до два дни ще завършим и ремонта на тротоара в отсечката между бившия Супер и моста на ДСК. Готови сме с настилката, започва полагането на тръбите за напоителната инсталация и в понеделник ще започне затревяването на зелените тревни площи. 
 
А централната улица на града?
 
За съжаление трябва да кажа, че единствено най-голямата язва в центъра на града, която започва от началото на Петрол и стига до края на улица Капитан П. Войвода или т.н. 6-та и в посока Елховец от кръстовището. За наше голямо съжаление тук отговорността е на държавата в лицето на Агенция пътна инфраструктура. В последните 3 години имаме многократни разговори, увещания и т.н. Ние направихме така, че да няма нищо друго за правене, освен самата асфалтова настилка и се надявам, че ангажимента, който е поет от АПИ, че преди да започне работата по обходния път на Рудозем, централната улица ще бъде асфалтирана. 
 
Какво друго се случва в момента в общината? 
 
Днес отворихме документите на кандидатите за строителство на гимназията - правим основен ремонт на гимназията в гр. Рудозем.  Ремонтът вклюва вътрешен ремонт, изграждане на достъпна среда - горен курс асаньор, а за началния - платформа, ремонт на санитарните възли, подмяна на всички подови настилки и ремонт или подмяна на интериорните врати, изцяло нов окачен таван, ново LED осветление, пожароизвестителна инсталация, ремонт на проблемни мазилки по стените. Също така двата двора ще бъдат изцяло реновирани - включва играждането на  нови спортни площадки, малък кът за уроци на открито, една подпорна стена и т. н.  Ако няма обжалвания и спънки при процедурите можем да започенм работа още юни месец.
Обявихме процедурите за работно проектиране на пътищата - главната улица на Чепиници, Бреза, Грамаде - Оглед и Боево. След това следва тръжната процедура за избор на изпълнител и ако няма обжалвания септември бихме могли да започнем същинската работа.
През следващата седмица обявяваме още 2 обществени поръчки - едната е за строителство на централната част на село Чепинци, а другата е първия етап от изграждането на мултифункционалния спортен комплекс в кв. Възраждане.
Приключи процедурата по избор на изпълнител за водопровод на с. Елховец. Там тепърва по обратния ред ще кандидатстваме за финансиране. Имаме и избран ипълнител за канализацията в кв. Мейково, като тук ако няма обжалване бихме могли да започнем работа в рамките на около месец. 
 
А какво предстои занапред?
 
Ще кандидатстваме с няколко улици по Програмата за развитие на селските райони. Също така ще кандидатстваме и с площи за широко обществено ползване - 3 площада и паркове в Рудозем, както и за едно игрище. 
 
Минералната вода - докъде стигнаха процедурите?
 
Вече имаме разрешително за играждане на работно съоръжение, като сега задачата ни е да намерим около 300 хил. лева за това да се направи вече работен сондаж, да се направи помпената станция и санитарно-охранителна зона 1.  Като на следващ етап вече ще търсим финансиране за изграждането на водоеми и водопроводи до съответните потребители  - община, болница, хотели и т.н.
Преди около седмица заедно с областния управител бяхте на Елидже, където се срещнахте с гръцката страна по проекта за ГКПП-то.
Ще ни споделите ли малко повече подробности?
 
На срещата имаше представители на управляващия орган на "Интеррег Гърция - България". Срещата беше по инициатива на нашия областен управител. Темите бяха няколко, като основната беше спестените стредства от първия търг за границата - Димарио да бъдат пренасочени за втори етап - Димарио - Меливия. Мисля, че има някаква нагласа в комитета за такова нещо. От наша страна беше демонстрирано, че  като хванем от Пловдив досега реализираните отсечки и това, което в момета се строи от наша страна по този начин ще сме изпълнили целия коридор от Пловдив до Елидже. 
 
И в тази връзка кога да очакваме да зпочне изпълнението на отсечката Средногорци - Рудозем?
 
Избран е изпълнител, както и изпълнител за строителен надзор. Не виждам да има някакви пречки и по информация, която имам от строителя се очаква работата да започне през първата половина на м. Юни. Оттам насетне остава да приключи тръжната процедура за обходния път на Рудозем и до дни областния управител ще обяви тръжната процедура за самото ГКПП. Ако няма обжалвания или други пречки може още това лято и там да започне да се работи. 
 
Значи в края на 2019г. има вероятност да сме готови?
 
Да, може дори и по-рано от наша страна строителните работи да бъдат завършени. 
 
Бяхте и в Димарио - как върви работата там, от гръцка страна?
 
От тяхна страна строителните работи вървят добре - сервизния път, този който служи за движение на техниката по време на строителството, който и до голяма част съвпада с бъдещото трасе е готов на 95% до самата пресечна точка на границата. Много малка част остава да се довърши. Струпват се бетонови греди за мостовете, прави се подготовка за последващите действия по отношение на строителството на тунелите, тъй като в отсечката от границата до Димарио ще има 2 тунела и 11 съоръжения - някои от тях са мостове, други са големи водостоци. 
 
Имаме завършен и пълен яз. Пловдивци. Какво следва?
 
Следващата седмица очакваме зам.-министъра на регионалното развитие г-жа Крумова, която ще бъде на посещение в региона. Ще използваме случая да коментираме следващия етап от реалицазията на този проек, който е довеждащия водопровод от язовира чак до Мадан и съответните отклонения към водоемите на населените места през където минава, също и вътрешните водопроводни мрежи - все неща, за които финансиране може да се търси от регионалното министерство и се надявам да срешнем разбиране. 
Вече съм обявил тръжни процедури за водопроводни мрежи на някои от населените места, които биха могли да се захранят от яз. Пловдивци, сред които е и Чепинци. Предстои подготовката на работния проект за големия водоем, който ще обслужва ГКПП Елидже и с. Чепинци в Арнаудска падина.
 
©Рудозем днес

Последни новини
Хокейният клуб в Чепинци - една приказка с тъжен край
Чепинските хокеисти участваха в турнира в село Баните
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева