Ема Енева: Рудозем страда от подменени приоритети и вземането на удобни, а не правилни решения

Какво Ви мотивира да се кандидатирате за кмет на община Рудозем?

Аз съм жител на община Рудозем, тук живея, тук децата ми ходят на училище и на детска градина. Всичко, което преживява и среща като трудности всеки човек от Рудозем, го преживявам и аз. Имала съм няколко възможности да се преместя и да живея в големия град, но тук съм създала дом и семейство, тук  живея, тук е моето място и ме интересува как ще се развива. Познавам проблемите на хората, но  познавам и механизма на работа на държавната администрация – това е задължително условие  за един кандидат-кмет, преди да започне да твърди, че може да направи нещо за хората. Да се кандидатираш за кмет на община не е самоцел, това е кауза в полза на хората. Всеки жител в община Рудозем е работодател на кмета и кметът e отговорен с работата си пред всеки човек. Хората ме питат защо млад, образован човек като мен, реализирал се в живота, е решил да се кандидатира за кмет. Моят отговор е, че вече е време именно такъв човек да се заеме с развитието на община Рудозем и решаването на проблемите на обществото. Личната увереност, че знам как и мога да направя много неща, ме мотивира да се кандидатирам за кмет. Хората ме познават, познават работата ми и мен като човек и знаят, че се познавам лично и работя добре с администрациите на национално и на регионално ниво, най-вече знаят, че в работата ми като кмет няма да има период, в който да се уча какво да правя и да се ориентирам в обстановката .

- Как приемат хората факта, че жена се кандидатира за кмет?

Хората имат нужда от промяна и фактът, че жена се кандидатира за кмет, се приема много положително и действа много стимулиращо. Народната поговорка, че „ако искаш една работа да се свърши добре – дай да я свърши жена“, не е казана случайно. Жените са много по-чувствителни към проблемите на хората, ангажират се по-сериозно с инициативи, по-организирани са в работата и като цяло са по-всеотдайни. Жените като управленци знаят как да си подредят приоритетите, така че да са максимално ефективни и да постигнат максимални резултати. Много хора проявяват интерес към идеите ми за бъдещото развитие на община Рудозем и заявяват готовност да се включат в екипа.

- Какво е мнението Ви за досегашното управление на общината?

Аз се явявам на изборите като кандидат-кмет и това е сигнал, че не одобрявам настоящия модел на еднолично управление. Една община и едно общество се развива добре, когато кметът търси мнението на хората и съгласува своите действия с широката общественост. Практиката сочи, че много грешни решения се вземат и посоката на развитие се изкривява, когато хората са изолирани от работата на администрацията и не могат да участват в процеса на местно самоуправление. Когато един кмет не работи в условията на мнозинство в общинския съвет, тогава се решават истинските проблеми, дебатира се около идеите и се вземат правилни и отговорни решения, а не удобни решения.Това, че един кмет е направил нещо през мандата си не е някакво геройство – това е задължение на кмета и той затова получава заплата. Аз не отричам направеното до момента, всеки кмет е направил нещо – смятам да надграждам направеното, да го доразвия и имам много идеи как да го направя.

- Били сте ръководител на първия проект по програма „Фар“, който се случва в община Рудозем? 

През 2001г.  хората не говореха за програми и финансиране, теми като европроекти не се коментираха. Тогава с още 3 колежки от общинската администрация подадохме два проекта към Програма „ФАР“- и двата проекта бяха одобрени и финансирани. Аз бях ръководител на по-големия проект в областта на околната среда. За онези години това беше огромен проект, много безработни хора, съкратени от рудодобива, имаха възможността да се включат в проекта и да получават заплата. На практика за първи път тогава в бюджета на община Рудозем постъпиха средства извън държавния бюджет за решаване на местен проблем и създаване на заетост. Много от хората тогава не вярваха, че това може да се случи, за времето си беше нещо ново и това привлече погледа върху община Рудозем. От 2001г. стартира моят опит с програми и проекти и до днес работата ми е била пряко свързана с това. Работила съм с проекти на частния бизнес, работила съм от страната на Управляващия орган на различни програми, оценявала съм проекти. Предвид, че всичко, което се случва в последните години, се финансира със средства от Европейския съюз, на всички е ясно, че аз съм най-подготвеният кандидат-кмет и ще привлека най-много финансови средства за развитието на общината. Работила съм с много хора и администрации, виждам чуждия опит и имам база за сравнение, имам стратегически поглед и вярна преценка за нещата, ще търся в работата си експертното мнение и мнението на хората от община Рудозем.

- Не е тайна, че община Рудозем има големи дългове - по какъв начин това ще повлияе на следващия мандат?

На мен като кандидат-кмет ми е ясно, че община Рудозем има дългове, знам с какво ще стартирам и най-вече имам опит и знам как да се справя с проблема. Управлявала съм бюджети, хора, програми и имам сериозен опит. В живота не съществуват идеални ситуации, всеки от нас работи в условията на някакви ограничени ресурси - имам увереност, че ще се справя. Трудната финансова ситуация в момента не само, че не ме отчайва, напротив – дава ми възможност и ме стимулира да дам най-доброто, на което съм способна.

- Направихте редица срещи с жените в община Рудозем. Какво ви споделят на тези срещи?

Проведох много срещи с жени и проблемите, които споделят, са валидни за всички хора в община Рудозем, не само за жените. Фактът, че говоря с тях като жена, ги предразполага да споделят много повече неща, контактът е пряк и са искрени. Споделят за много високите такси в детските градини, за високата безработица сред младите жени и майките на малки деца, липсата на програми за преквалификация, липса на програми за жените в предпенсионна възраст. Животът на жените е труден, в повечето случаи никой не търси тяхното мнение, а те са един ресурс, който трябва пълноценно да се влее в местното развитие и местната икономика. Трябва да има повече програми, които да са насочени към хората и след участието им в такива програми, те да имат малко по-добър шанс и старт в търсенето на работа.

- Познавате добре работата на общинската администрация - това ли е правилната посока, или липсва нещо?

Аз съм човек, който е минал през всички нива на държавната администрация. В същото време съм работила и от страната на бизнеса и неправителствения сектор, била съм оценител на много публични и частни проекти и знам къде трябва да се търси пресечната точка между тези три сектора, така че в една малка община като нашата да има много по-голям ефект от дейността на всички. Стартирала съм кариерата си в Общинската администрация в Рудозем. Познавам работата не само на администрацията в Рудозем, защото 12 години съм работила на регионално-областно ниво в Смолян. Това ми даде възможността да наблюдавам работата на всички администрации в област Смолян, а и в много други райони в България. Имах възможността да се запозная с работата на много общини в Централна и Западна Европа и да видя, че имаме много какво да научим и да наваксваме, и разбира се добри идеи, които могат директно да се приложат в Рудозем. Наблюдавах какво се прави в други общини в България, виждам добрите практики и смислените инициативи, различните и по-успешни модели на мислене и най-вече направих сравнение какво се случва при нас в Рудозем. Има съседни общини, в които е направено много повече и много по-добре. Има повече инициативи, които са насочени директно към хората, работи се повече с младежите, жените са въвлечени по-активно в обществения живот – неща, които при нас липсват. Винаги могат да се направят повече неща и много по-добре, зависи от нашия опит и от критериите, който си поставяме в работата. Един кмет трябва да търси мнението на хората, преди да стартира една инициатива – дали точно от това населението има нужда, за всяка дейност трябва  да се прави анализ на постигнати ползи спрямо изхарчени пари. Жителите на община Рудозем трябва да си зададат въпроса дали живеят по-добре и дали пряко им се е подобрил начинът на живот.

Като слаба страна отчитам факта, че повечето проекти се изработват от външни консултантски фирми. По този начин не се дава възможност на администрацията да трупа опит, а в същото време много средства изтичат от местния бюджет за консултантски услуги – средства, които могат да се ползват за решаване на конкретни малки проблеми на местно ниво.

 

Какво отчитате като пропуск през годините в община Рудозем?

Съществен  пропуск, който се констатира в нашата община, е липсата на активен граждански сектор, който от една страна да бъде коректив на администрацията и да отстоява идеите и позициите на обикновения човек, а от друга страна - където е необходимо да допълва капацитета на администрацията и да генерира нови идеи и инициативи. В Рудозем на определени хора не им е изгодно да има активни и мислещи граждани, които да имат различно мнение и да го отстояват. Тук обаче живеят интелигентни и образовани хора, които имат идеи и инициативи и търсят възможности за реализация, за подобряване на качеството на живот, работят за подобряване на микроклимата. Тези хора са много и не трябва да се подценяват, техните идеи трябва да се търсят и да се чува гласът им. Активното гражданско общество е процес, а не цел и трябва да се работи в посока на неговото създаване – да се насърчават младежки сдружения, да се създават обединения на бизнеса, да се информират за възможностите за финансиране и най-вече администрацията да търси партньорството с тях. Във всички общини, където има активни неправителствени организации, са реализирани много дейности, които са директно насочени към хората и пряко им подобряват качеството на живот.

Какво ще кажете на хората от община Рудозем във връзка с предстоящите избори ?

На местните избори ние вземаме решение на кого да поверим отговорността за благополучието и развитието на всичко, което ни е близко, познато и скъпо – семейство, съседи и приятели, нашето село, нашата община. Избираме сред хора, според техните компетенции и опит, затова и отговорността ни е лична. На изборите на 25 октомври ние правим  избор на кого ще гласуваме доверие да работи за нас през следващите 4 години. Призовавам хората да гласуват отговорно и с ясното съзнание за какво го правят. В изборната стая всеки взема решение сам в условията на пълна анонимност и затова всеки трябва да е спокоен, че никой не може да контролира вота. Затова е важно да се гласува обективно и без да се поддаваме на провокации и внушения.  

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Ема Енева: Рудозем страда от подменени приоритети и вземането на удобни, а не правилни решения
12.10.2015 | 16:57
3869
снимка: teacher.bg

Какво Ви мотивира да се кандидатирате за кмет на община Рудозем?

Аз съм жител на община Рудозем, тук живея, тук децата ми ходят на училище и на детска градина. Всичко, което преживява и среща като трудности всеки човек от Рудозем, го преживявам и аз. Имала съм няколко възможности да се преместя и да живея в големия град, но тук съм създала дом и семейство, тук  живея, тук е моето място и ме интересува как ще се развива. Познавам проблемите на хората, но  познавам и механизма на работа на държавната администрация – това е задължително условие  за един кандидат-кмет, преди да започне да твърди, че може да направи нещо за хората. Да се кандидатираш за кмет на община не е самоцел, това е кауза в полза на хората. Всеки жител в община Рудозем е работодател на кмета и кметът e отговорен с работата си пред всеки човек. Хората ме питат защо млад, образован човек като мен, реализирал се в живота, е решил да се кандидатира за кмет. Моят отговор е, че вече е време именно такъв човек да се заеме с развитието на община Рудозем и решаването на проблемите на обществото. Личната увереност, че знам как и мога да направя много неща, ме мотивира да се кандидатирам за кмет. Хората ме познават, познават работата ми и мен като човек и знаят, че се познавам лично и работя добре с администрациите на национално и на регионално ниво, най-вече знаят, че в работата ми като кмет няма да има период, в който да се уча какво да правя и да се ориентирам в обстановката .

- Как приемат хората факта, че жена се кандидатира за кмет?

Хората имат нужда от промяна и фактът, че жена се кандидатира за кмет, се приема много положително и действа много стимулиращо. Народната поговорка, че „ако искаш една работа да се свърши добре – дай да я свърши жена“, не е казана случайно. Жените са много по-чувствителни към проблемите на хората, ангажират се по-сериозно с инициативи, по-организирани са в работата и като цяло са по-всеотдайни. Жените като управленци знаят как да си подредят приоритетите, така че да са максимално ефективни и да постигнат максимални резултати. Много хора проявяват интерес към идеите ми за бъдещото развитие на община Рудозем и заявяват готовност да се включат в екипа.

- Какво е мнението Ви за досегашното управление на общината?

Аз се явявам на изборите като кандидат-кмет и това е сигнал, че не одобрявам настоящия модел на еднолично управление. Една община и едно общество се развива добре, когато кметът търси мнението на хората и съгласува своите действия с широката общественост. Практиката сочи, че много грешни решения се вземат и посоката на развитие се изкривява, когато хората са изолирани от работата на администрацията и не могат да участват в процеса на местно самоуправление. Когато един кмет не работи в условията на мнозинство в общинския съвет, тогава се решават истинските проблеми, дебатира се около идеите и се вземат правилни и отговорни решения, а не удобни решения.Това, че един кмет е направил нещо през мандата си не е някакво геройство – това е задължение на кмета и той затова получава заплата. Аз не отричам направеното до момента, всеки кмет е направил нещо – смятам да надграждам направеното, да го доразвия и имам много идеи как да го направя.

- Били сте ръководител на първия проект по програма „Фар“, който се случва в община Рудозем? 

През 2001г.  хората не говореха за програми и финансиране, теми като европроекти не се коментираха. Тогава с още 3 колежки от общинската администрация подадохме два проекта към Програма „ФАР“- и двата проекта бяха одобрени и финансирани. Аз бях ръководител на по-големия проект в областта на околната среда. За онези години това беше огромен проект, много безработни хора, съкратени от рудодобива, имаха възможността да се включат в проекта и да получават заплата. На практика за първи път тогава в бюджета на община Рудозем постъпиха средства извън държавния бюджет за решаване на местен проблем и създаване на заетост. Много от хората тогава не вярваха, че това може да се случи, за времето си беше нещо ново и това привлече погледа върху община Рудозем. От 2001г. стартира моят опит с програми и проекти и до днес работата ми е била пряко свързана с това. Работила съм с проекти на частния бизнес, работила съм от страната на Управляващия орган на различни програми, оценявала съм проекти. Предвид, че всичко, което се случва в последните години, се финансира със средства от Европейския съюз, на всички е ясно, че аз съм най-подготвеният кандидат-кмет и ще привлека най-много финансови средства за развитието на общината. Работила съм с много хора и администрации, виждам чуждия опит и имам база за сравнение, имам стратегически поглед и вярна преценка за нещата, ще търся в работата си експертното мнение и мнението на хората от община Рудозем.

- Не е тайна, че община Рудозем има големи дългове - по какъв начин това ще повлияе на следващия мандат?

На мен като кандидат-кмет ми е ясно, че община Рудозем има дългове, знам с какво ще стартирам и най-вече имам опит и знам как да се справя с проблема. Управлявала съм бюджети, хора, програми и имам сериозен опит. В живота не съществуват идеални ситуации, всеки от нас работи в условията на някакви ограничени ресурси - имам увереност, че ще се справя. Трудната финансова ситуация в момента не само, че не ме отчайва, напротив – дава ми възможност и ме стимулира да дам най-доброто, на което съм способна.

- Направихте редица срещи с жените в община Рудозем. Какво ви споделят на тези срещи?

Проведох много срещи с жени и проблемите, които споделят, са валидни за всички хора в община Рудозем, не само за жените. Фактът, че говоря с тях като жена, ги предразполага да споделят много повече неща, контактът е пряк и са искрени. Споделят за много високите такси в детските градини, за високата безработица сред младите жени и майките на малки деца, липсата на програми за преквалификация, липса на програми за жените в предпенсионна възраст. Животът на жените е труден, в повечето случаи никой не търси тяхното мнение, а те са един ресурс, който трябва пълноценно да се влее в местното развитие и местната икономика. Трябва да има повече програми, които да са насочени към хората и след участието им в такива програми, те да имат малко по-добър шанс и старт в търсенето на работа.

- Познавате добре работата на общинската администрация - това ли е правилната посока, или липсва нещо?

Аз съм човек, който е минал през всички нива на държавната администрация. В същото време съм работила и от страната на бизнеса и неправителствения сектор, била съм оценител на много публични и частни проекти и знам къде трябва да се търси пресечната точка между тези три сектора, така че в една малка община като нашата да има много по-голям ефект от дейността на всички. Стартирала съм кариерата си в Общинската администрация в Рудозем. Познавам работата не само на администрацията в Рудозем, защото 12 години съм работила на регионално-областно ниво в Смолян. Това ми даде възможността да наблюдавам работата на всички администрации в област Смолян, а и в много други райони в България. Имах възможността да се запозная с работата на много общини в Централна и Западна Европа и да видя, че имаме много какво да научим и да наваксваме, и разбира се добри идеи, които могат директно да се приложат в Рудозем. Наблюдавах какво се прави в други общини в България, виждам добрите практики и смислените инициативи, различните и по-успешни модели на мислене и най-вече направих сравнение какво се случва при нас в Рудозем. Има съседни общини, в които е направено много повече и много по-добре. Има повече инициативи, които са насочени директно към хората, работи се повече с младежите, жените са въвлечени по-активно в обществения живот – неща, които при нас липсват. Винаги могат да се направят повече неща и много по-добре, зависи от нашия опит и от критериите, който си поставяме в работата. Един кмет трябва да търси мнението на хората, преди да стартира една инициатива – дали точно от това населението има нужда, за всяка дейност трябва  да се прави анализ на постигнати ползи спрямо изхарчени пари. Жителите на община Рудозем трябва да си зададат въпроса дали живеят по-добре и дали пряко им се е подобрил начинът на живот.

Като слаба страна отчитам факта, че повечето проекти се изработват от външни консултантски фирми. По този начин не се дава възможност на администрацията да трупа опит, а в същото време много средства изтичат от местния бюджет за консултантски услуги – средства, които могат да се ползват за решаване на конкретни малки проблеми на местно ниво.

 

Какво отчитате като пропуск през годините в община Рудозем?

Съществен  пропуск, който се констатира в нашата община, е липсата на активен граждански сектор, който от една страна да бъде коректив на администрацията и да отстоява идеите и позициите на обикновения човек, а от друга страна - където е необходимо да допълва капацитета на администрацията и да генерира нови идеи и инициативи. В Рудозем на определени хора не им е изгодно да има активни и мислещи граждани, които да имат различно мнение и да го отстояват. Тук обаче живеят интелигентни и образовани хора, които имат идеи и инициативи и търсят възможности за реализация, за подобряване на качеството на живот, работят за подобряване на микроклимата. Тези хора са много и не трябва да се подценяват, техните идеи трябва да се търсят и да се чува гласът им. Активното гражданско общество е процес, а не цел и трябва да се работи в посока на неговото създаване – да се насърчават младежки сдружения, да се създават обединения на бизнеса, да се информират за възможностите за финансиране и най-вече администрацията да търси партньорството с тях. Във всички общини, където има активни неправителствени организации, са реализирани много дейности, които са директно насочени към хората и пряко им подобряват качеството на живот.

Какво ще кажете на хората от община Рудозем във връзка с предстоящите избори ?

На местните избори ние вземаме решение на кого да поверим отговорността за благополучието и развитието на всичко, което ни е близко, познато и скъпо – семейство, съседи и приятели, нашето село, нашата община. Избираме сред хора, според техните компетенции и опит, затова и отговорността ни е лична. На изборите на 25 октомври ние правим  избор на кого ще гласуваме доверие да работи за нас през следващите 4 години. Призовавам хората да гласуват отговорно и с ясното съзнание за какво го правят. В изборната стая всеки взема решение сам в условията на пълна анонимност и затова всеки трябва да е спокоен, че никой не може да контролира вота. Затова е важно да се гласува обективно и без да се поддаваме на провокации и внушения.  

©Рудозем днес

Последни новини
Благодарствено писмо към "Омелия" ЕООД
Местната коалиция внася докладна в ОБС Рудозем във връзка с подписка на жителите на кварталите Койнарци, Долен Рудозем и Падала
Поредно "признание" за "добре свършената" работа от Община Рудозем. Този път от АПИ!
Писмо-обръщение на украинските българи към българските граждани и към българските институции
Хубава работа, ама рудоземска!
Рибница, като център на вселената!
Да повдигнем мъглата и премахнем объркването
Практическите мерки за безопасност в СИК по време на избори
На кого служи Мюсюлманското вероизповедание?!
Добри постижения за чепинските хокеисти от турнири през септември