Недялко Славов: Рудозем в момента е общината, в която има насочени най-много държавни инвестиции

Научихме, че планувате до края на май да проведете изнесени приемни във всички общини в областта. Ако не грешим, в Рудозем е третата такава приемна. Това, че сме една от първите във Вашата обиколка, трябва ли да ни дава някакъв сигнал?

Точно така, третата приемна в рамките на моя мандат е тази в Рудозем. Наистина до края на май планираме да обиколим всички общини. Но преди да отговоря конкретно на въпроса, ще кажа, че аз разчитам много на тия изнесени приемни, защото се срещаме с много хора. Традиционно идват 25-30 души, които поставят своя проблем, които няма да дойдат в Смолян, поради ред причини. Приемните ми дават възможност да изпълнявам един от основните ангажименти, които декларирах при встъпването си в длъжност, а именно, че ще гледам да скъсявам дистанцията между властта и хората. И в тази връзка отчитам приемните като нещо много полезно. Гледам, че се възприема добре и от хората, тъй като конкретно още на момента някои техни проблеми намират разрешение- що касаят намеса на държавни служби, проблеми свързани с държавните институции.
Отговаряйки конкретно на въпроса дали това, че Рудозем е трета дава някакво предимство... На фона на всичко това, което се случва в Рудозем и предвид важните обекти, които държавата и правителството на Бойко Борисов изпълняват в Рудозем, може би трябваше да я направим първа. Защото знаете в момента стартира изпълнението на един стратегически обект за областта, който е най-сериозен към момента, това е яз. „Пловдивци“. Той е един от сериозните дори и в национален мащаб като инвестиция. Зад него стои много работа, много усилия и аз се радвам, че точно в нашия мандат ще започне същинското строителство и най-накрая един 30-годишен проблем ще намери разрешение. Яз. „Пловдивци“ се очертава като обект, който ще поеме и много работна ръка. Аз ще настоявам тя да бъде местна, за да решаваме и тежките социални въпроси, които има пред местното население.

Имаше ли интерес от страна на жителите на община Рудозем към Вашата приемна и какви проблеми поставиха пред Вас?

Имаше сериозен интерес. В рамките на 3 часа може би над 25 души сме приели. Ако трябва да обобщим проблемите, които се поставят, те са в няколко направления. Лично на мен най-сериозно впечатление ми направиха проблемите, свързани със социалния статус и с безработицата. Много хора дойдоха да търсят съдействие за намиране на работа, между тях имаше и тежки социални случаи.  Аз ще търся начин през различни програми за заетост, през различни алтернативни форми да осигурим някакви доходи на хората. Втората група проблеми бяха свързани с инфраструктурата, с поражения от бедствия, състояния на пътна и водоснабдителна мрежа, лошо състояние на уличната мрежа в града и в населените места.

Вие върнахте за ново разглеждане решението на ОБС съвет за общинския дълг. На следващото заседание на ОБС решението не беше прегласувано. В тази връзка смятате ли да предприемете някакви действия?

Вече са предприети! И всъщност с моята заповед за връщане на решението на общинския съвет е даден 14-дневен срок, в който те трябваше или да коригират решението, или да го препотвърдят. Те не направиха нито едното, нито другото и аз вече съм отправил писмо до Административен съд- Смолян с искане за отмяна на решението на ОБС за вземане на общински дълг. Така че топката е в съда. Стана ясно, че в общината са получили информация за това мое действие, така че чакаме Административен съд да се произнесе.

Казвате, че в Рудозем идват сериозни инвестиции?

Рудозем се пада една щастлива община по отношение на инвестиции и на  държавна политика. За яз. „Пловдивци“ вече споменах. Ние предвиждаме през тази година рехабилитация на много важни пътни отсечки, между които е Рудозем-Смилян. Аз лично се занимавам с този въпрос още от 2009 година, когато бях и зам.-областен управител, после и народен представител. Въпросът беше стигнал до съда и аз се радвам, че съдебните решения дават възможност да продължим процедурите по избор на изпълнител на тези отсечки и ако всичко е наред, очаквам това лято да бъде готов Рудозем-Смилян. Това ще бъде един важен обект, който ще направим за общината, тъй като той скъсява пътя за Смолян.

Неведнъж сте казвали, че приорит във Вашата работа е откриването на пункта Рудозем-Ксанти?

Да, основен приоритет в работата на правителството, чийто представител съм и аз, е откриването на граничния пункт край Рудозем. Съвсем конкретно Ви казвам каква е нашата идея. Чакаме одобрението от Брюксел на програмата „България-Гърция“. Очаква се лятото тя да бъде одобрена. Евентуално наесен в изпълнение на тази програма ще бъде отворена покана за проекти, в която Българската пътна агенция ще подаде проекта Средногорци-Рудозем, обходния път на Рудозем и изграждането на граничния пункт на Елидже. Разчитаме в същата тази покана Гръцката пътна агенция да даде проекта от Димарио до границата и паралелно изграждайки граничния пункт и Средногорци-Рудозем, те от тяхна страна да строят Димарио-границата. Имахме среща преди десетина дни с областния управител на Източна Македония и Тракия г-н Павлидис. Имаме уверение, че работата по този пункт ще е приоритетна за него. Той даже каза, че за него това е проектът на живота му. Беше важно да го чуем, защото има административни пречки, които мен специално ме притесняват. Ние се познаваме с него от 2007 година, представители сме на партии, които са десни и сестрински в Европейския парламент. Имаме и приятелски контакти, а това прави комуникацията с него много лесна.
Паралелно с това искаме да предприемем действия по проектиране и разширяване на основната пътна артерия Пловдив-Смолян-Рудозем, там, където е възможно разширяване на пропусквателната способност. Но това е вече е в далечна перспектива, говорим поне за 4-5 години. Но тъй или иначе Рудозем в момента е общината, в която има насочени най-много държавни инвестиции, подчертавам държавни, защото се преекспонира понякога въпроса. 

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Недялко Славов: Рудозем в момента е общината, в която има насочени най-много държавни инвестиции
26.02.2015 | 11:41
3429
снимка: teacher.bg

Научихме, че планувате до края на май да проведете изнесени приемни във всички общини в областта. Ако не грешим, в Рудозем е третата такава приемна. Това, че сме една от първите във Вашата обиколка, трябва ли да ни дава някакъв сигнал?

Точно така, третата приемна в рамките на моя мандат е тази в Рудозем. Наистина до края на май планираме да обиколим всички общини. Но преди да отговоря конкретно на въпроса, ще кажа, че аз разчитам много на тия изнесени приемни, защото се срещаме с много хора. Традиционно идват 25-30 души, които поставят своя проблем, които няма да дойдат в Смолян, поради ред причини. Приемните ми дават възможност да изпълнявам един от основните ангажименти, които декларирах при встъпването си в длъжност, а именно, че ще гледам да скъсявам дистанцията между властта и хората. И в тази връзка отчитам приемните като нещо много полезно. Гледам, че се възприема добре и от хората, тъй като конкретно още на момента някои техни проблеми намират разрешение- що касаят намеса на държавни служби, проблеми свързани с държавните институции.
Отговаряйки конкретно на въпроса дали това, че Рудозем е трета дава някакво предимство... На фона на всичко това, което се случва в Рудозем и предвид важните обекти, които държавата и правителството на Бойко Борисов изпълняват в Рудозем, може би трябваше да я направим първа. Защото знаете в момента стартира изпълнението на един стратегически обект за областта, който е най-сериозен към момента, това е яз. „Пловдивци“. Той е един от сериозните дори и в национален мащаб като инвестиция. Зад него стои много работа, много усилия и аз се радвам, че точно в нашия мандат ще започне същинското строителство и най-накрая един 30-годишен проблем ще намери разрешение. Яз. „Пловдивци“ се очертава като обект, който ще поеме и много работна ръка. Аз ще настоявам тя да бъде местна, за да решаваме и тежките социални въпроси, които има пред местното население.

Имаше ли интерес от страна на жителите на община Рудозем към Вашата приемна и какви проблеми поставиха пред Вас?

Имаше сериозен интерес. В рамките на 3 часа може би над 25 души сме приели. Ако трябва да обобщим проблемите, които се поставят, те са в няколко направления. Лично на мен най-сериозно впечатление ми направиха проблемите, свързани със социалния статус и с безработицата. Много хора дойдоха да търсят съдействие за намиране на работа, между тях имаше и тежки социални случаи.  Аз ще търся начин през различни програми за заетост, през различни алтернативни форми да осигурим някакви доходи на хората. Втората група проблеми бяха свързани с инфраструктурата, с поражения от бедствия, състояния на пътна и водоснабдителна мрежа, лошо състояние на уличната мрежа в града и в населените места.

Вие върнахте за ново разглеждане решението на ОБС съвет за общинския дълг. На следващото заседание на ОБС решението не беше прегласувано. В тази връзка смятате ли да предприемете някакви действия?

Вече са предприети! И всъщност с моята заповед за връщане на решението на общинския съвет е даден 14-дневен срок, в който те трябваше или да коригират решението, или да го препотвърдят. Те не направиха нито едното, нито другото и аз вече съм отправил писмо до Административен съд- Смолян с искане за отмяна на решението на ОБС за вземане на общински дълг. Така че топката е в съда. Стана ясно, че в общината са получили информация за това мое действие, така че чакаме Административен съд да се произнесе.

Казвате, че в Рудозем идват сериозни инвестиции?

Рудозем се пада една щастлива община по отношение на инвестиции и на  държавна политика. За яз. „Пловдивци“ вече споменах. Ние предвиждаме през тази година рехабилитация на много важни пътни отсечки, между които е Рудозем-Смилян. Аз лично се занимавам с този въпрос още от 2009 година, когато бях и зам.-областен управител, после и народен представител. Въпросът беше стигнал до съда и аз се радвам, че съдебните решения дават възможност да продължим процедурите по избор на изпълнител на тези отсечки и ако всичко е наред, очаквам това лято да бъде готов Рудозем-Смилян. Това ще бъде един важен обект, който ще направим за общината, тъй като той скъсява пътя за Смолян.

Неведнъж сте казвали, че приорит във Вашата работа е откриването на пункта Рудозем-Ксанти?

Да, основен приоритет в работата на правителството, чийто представител съм и аз, е откриването на граничния пункт край Рудозем. Съвсем конкретно Ви казвам каква е нашата идея. Чакаме одобрението от Брюксел на програмата „България-Гърция“. Очаква се лятото тя да бъде одобрена. Евентуално наесен в изпълнение на тази програма ще бъде отворена покана за проекти, в която Българската пътна агенция ще подаде проекта Средногорци-Рудозем, обходния път на Рудозем и изграждането на граничния пункт на Елидже. Разчитаме в същата тази покана Гръцката пътна агенция да даде проекта от Димарио до границата и паралелно изграждайки граничния пункт и Средногорци-Рудозем, те от тяхна страна да строят Димарио-границата. Имахме среща преди десетина дни с областния управител на Източна Македония и Тракия г-н Павлидис. Имаме уверение, че работата по този пункт ще е приоритетна за него. Той даже каза, че за него това е проектът на живота му. Беше важно да го чуем, защото има административни пречки, които мен специално ме притесняват. Ние се познаваме с него от 2007 година, представители сме на партии, които са десни и сестрински в Европейския парламент. Имаме и приятелски контакти, а това прави комуникацията с него много лесна.
Паралелно с това искаме да предприемем действия по проектиране и разширяване на основната пътна артерия Пловдив-Смолян-Рудозем, там, където е възможно разширяване на пропусквателната способност. Но това е вече е в далечна перспектива, говорим поне за 4-5 години. Но тъй или иначе Рудозем в момента е общината, в която има насочени най-много държавни инвестиции, подчертавам държавни, защото се преекспонира понякога въпроса. 

©Рудозем днес

Последни новини
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем