Румен Пехливанов: Случилото се в последните 4 години е повече от това, което бях поел като ангажимент!

„Боро пласт“ спечели делото за сметището в Рудозем. Според съда, макар да са посочени значителен брой нарушения, те не са достатъчно основание за прекратяването на договора  на фирмата. Това ли ще бъде краят на този казус?

Не. Със сигурност това е началото на дълга съдебна битка, защото ние ще обжалваме. В самите мотиви в решението се съдържа текстът на нашата жалба. Съгласно становището на нашите адвокати жалбата им е процесуално недопустима и има множество решения на апелативни съдилища, Софийски градски съд и др. по сходни казуси, където изрично е указано, че всеки един договор може да бъде прекратен по желание на някоя от страните, като се отправят съответните предизвестия и се изтъкнат на какво основание се прекратява.
Това е един очевидно неизгоден договор за общината, което между другото го пише в мотивите на съда. Така че аз лично ще обжалвам решението, вече се подготвя жалбата срещу решението на Маданския съд. Считам, че съм прав, още повече, че чисто юридически съм прав, пък не коментирам въобще моралната страна на нещата. Аз съм изпълнил задължението да защитавам обществения интерес и съм прекратил един изключително неизгоден за общината договор. Може да се направи съпоставка колко плаща месечно общината на новата фирма и колко огромни количества не се депонират на депото, а се отделят. Оказва се, че в един момент не 10, а 15-20% е реалистично да бъде отделяно от отпадъка. Въпрос на организация. Нещо, което „Боро пласт“ твърдеше, че е абсолютно невъзможно. Как едната фирма го прави, а другата не го прави?! Така че, ще обжалваме!

Договорът за Водния цикъл на Рудозем е бил подписан наскоро. Ще разкажете ли малко повече да стойността на проекта, какво включва и от къде идва финансирането?

Сагата с Водния цикъл е доста дълга. В годините назад се движи. Аз изпълнявам стриктно указанията на управляващия орган на програмата, въпреки че в момента има доста неясноти около източника на самото финансиране. Старата програма „Околна среда“ беше суспендирана преди около година. Респективно ние нямахме възможност да оперираме. Крайният срок на старата програма  е до края на тази година да бъдат изпълнени дейностите. Ние физически не можем да ги изпълним. Но стриктно сме спазвали това, което е дадено като инструкции от управляващия орган. Сега, доколкото имам достоверна информация, е поискано удължаване на срока на програмата с още една година. Така че в момента, в който дойде отговор от Европейската комисия и ако той е положителен, ние съответно тогава ще получим договор за финансиране.
Ако това не се случи, в рамките вече на новата програма има един пилотен проект, който обхваща общините Смолян, Чепеларе, Рудозем и Златоград, за който в момента се водят разговори как да бъде осъществено финансирането. Но така или иначе, всичко е в ръцете на Европейската комисия, защото това забавяне с една година, моментът, в който беше спряна програмата, нас също ни постави в ситуация на изчакване, от където вече стигаме до извода, че физически не можем да се справим в рамките до нова година. Надяваме се да бъде получено това удължаване на срока за изпълнение на дейностите до края на 2016 година и мисля, че няма никакъв проблем да се включим в този срок.
Между другото ние сме подготвили цялата документация, последните неща се сканират, за да ги предоставим за преглед на управляващия орган. Тоест да сме свършили всичко и да очакваме само мнението на Комисията. Ако тя удължи срока на програмата и министерството достатъчно бързо се организира, би могло да се случи това, започвайки от тази есен, та до следващата.
Обхватът на този проект е територията на град Рудозем, централната градска част с бившите квартали, площадки 3-та,5-та,6-та,7-ма, Оскрушево. Включва изцяло подмяна на водопроводите. Включва канализация- подмяна и рехабилитация на съществуващата, включва рехабилитация на изградения колектор до пречиствателната станция, защото има няколко проблемни участъка. Включва изграждане на колектор от моста до ДСК до края на 7-ма площадка.
Стойността на целия проект, включително строителен надзор, проектантски, консултантски е почти 20 млн. лева. Срокът за изпълнение, който е предложен, е една година, но е с малко резерви, в смисъл, че може да се изпълни за около 10-11 месеца. Разположението на Рудозем е такова, че позволява да се работи в няколко квартала едновременно.
Ще изчакаме да видим какво ще се случи. В нито една от 15-те общини, които имат решение за одобрение на проектите, няма сключен договор за финансиране. Общо 3 общини от тези 15 сме готови с тръжните процедури. Така че бихме могли веднага да започнем строителни дейности. Но ако не се получи по този начин, има алтернативен вариант, който обаче  ще отложи нещата може би с половин година във времето.

Предстои рехабилитация на общински пътища в посока Бърчево-Равнината и Елховец-Витина. Кога ще се случи това?

Вече подписахме писмата до участниците в процедурата и представихме протокола. След като изтече срока за обжалване, въпреки че тук има един правен парадокс. Ние сме длъжни да изчакаме 14-дневен срок, а те по закон нямат право да обжалват. Срокът за обжалване е 14 дни и ние не можем да сключим договор по-рано. Трябва да изчакаме. След което ще сключим договор за строителство. Две фирми участваха в търга, постигнатите цени са много добри. Срокът е до края на месец юли, ако нещо не ни обърка. Дано времето е подходящо, защото асфалт не се полага в дъждовно време. Но имаме амбицията до края на месеца да приключим с тези дейности, като тук са включени освен по пътя от Бърчево към Равнината и Елховец в посока Витина. Там продължаваме за трета година подред на етапи. Отделно има и около 70 000 лв, които са предвидени за кърпежи- както машинен кърпеж, така и ръчни кръпки. Отделно от това имаме допълнителна процедура за изкърпване на дупки по струнено-инжекционния метод. Правим го вече за трета или четвърта година. Това е за места, където дупките са плитки и има здрава основа отстрани. Така че с около 250 000 лв ще изкърпим основно пътната мрежа, която остана на територията на общината и не беше обхваната от някои от проектите.

Остават по-малко от 4 месеца до края на мандата. Какво още ще се направи на територията на общината?

В момента върви тръжна процедура за избор на изпълнител за ремонта на Дома на културата. Ние сме одобрени, надявам се, че ще успеем да направим процедурата. Дано да няма пак някакво обжалване, да има повече участници и да се постигне добра цена. Надявам се, че този процес до края на август ще приключи и в края на август, началото на септември ще започне реална работа. Средствата са осигурени от Националния Доверителен Екофонд. В тръжната комисия ще присъстват и представители на този фонд. Надявам се, че всичко ще е наред и до края на октомври сградата ще има съвсем нова визия.
Ремонтът включва изолации, дограми,  подпокривна изолация, ремонт на част от покрива, отоплителна инсталация за голямата зала, която да позволява залата да бъде подходяща за използване и при зимни условия.
Добрите неща, които се надявам да се случат, са санирането на четирите блока, които са одобрени по програмата за Енергийна ефективност. За 3 от тях до края на седмицата се надявам да открием тръжната процедура за избор на строител. За четвъртия блок тече процедура по подготовка на тръжните документи, тъй като той беше одобрен малко по-късно. Собствениците събраха документите малко по-късно.
Но се надявам, че до края на този мандат, ако няма жалби, Домът на културата и блоковете биха могли да се случат. Това предстои. Иначе приключихме с пътя Пловдивци-Корита-Мочура, приключихме с Оглед, с водопровода в Бяла река. Идеята е да си приключим проектите, да ги отчетем успешно, да получим финансирането, да се разплатим с изпълнителите и всичко да е наред.
Подготвяме новите проекти за новата програма, за която имаше първоначална нагласа да стартира през юли, но след последния разговор, който проведох съвсем официално стана ясно, че Общинските мерки ще стартират чак декември-януари. За съжаление това не е много добре, защото се губи време. Ако бяха пуснали сега прием, до декември щяхме да сме направили тръжните процедури. Но все пак това са неща, които не зависят от нас. Да, отлагат се малко във времето, но ние сме готови. Имаме готови работни проекти за каквото се сетите- водопроводи, канализации, пътища, улици, улично осветление, детски площадки, спортни площадки, така че имаме готовност да стартираме много бързо.
Все пак, не може всичко да се свърши в рамките на един мандат. Хората ще дадат оценка естествено, но аз мисля, че това, което се случи за 4 години е много повече от това, което бях поел като ангажименти през 2011. Така че гледам със сериозна доза самочувствие, вследствие на тези неща, които се случиха. Имаме готови работни проекти за над 200 млн лв, неведнъж съм го казвал.

И последно, един въпрос, който стои отворен от повече от 3 месеца. В средата на март имаше едно обещание към доброволците, участвали в ликвидирането на последиците от снежното бедствие. Мина доста време от тогава, а много от тях питат ще получат ли обещаните десет кубика дърва?

Да, има много запитвания напоследък. Идеята за възможността да си добият безплатно 10 кубика всички, участвали в преодоляването на бедственото положение доброволци, беше ангажимент на премиера, който той пое по мое предложение на среща в Смолян. Ние сме изпратили подробни списъци, поискаха почасово справка. В петък имах разговор с областния управител. Информацията, която имам от него е, че още в никоя община не са дали дърва. Забавянето се дължи на няколко причини. Една от тях, която ми съобщи областния управител е, че има общини, които са подали по 500 и нагоре доброволци, че са участвали и то много дни. Това само по себе си е основание да има по-внимателен преглед на списъците.
 Това, което е необходимо да се направи, ние сме го направили. Оттук насетне, топката е в Южноцентрално горско предприятие. Те са тези, които трябва да обработят списъците и да пуснат разпореждане на ДГС-Смилян да бъдат осигурени тези дърва за добив на съответните хора по списък. Има много спекулации по темата, че в някои общини ги били дали, пък ние тук не сме си свършили работата. Напротив, ние бяхме една от първите общини, която е депозирала пълен набор от документи. Другите неща, които касаеха разплащане на наетите машини, горива и т.н, са обезпечени. Парите ги получихме и разплатихме на фирмите. Остана този ангажимент. Пак казвам, ако малко се позабързат, има съвсем реален шанс в близкия един месец хората да си получат дървата. Но това изцяло зависи от Областна администрация и горските стопанства. Премиерът пое този ангажимент. Аз нямам властта да влияя върху решенията  на Южноцентралното предприятие.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Румен Пехливанов: Случилото се в последните 4 години е повече от това, което бях поел като ангажимент!
06.07.2015 | 16:45
3415
снимка: teacher.bg

„Боро пласт“ спечели делото за сметището в Рудозем. Според съда, макар да са посочени значителен брой нарушения, те не са достатъчно основание за прекратяването на договора  на фирмата. Това ли ще бъде краят на този казус?

Не. Със сигурност това е началото на дълга съдебна битка, защото ние ще обжалваме. В самите мотиви в решението се съдържа текстът на нашата жалба. Съгласно становището на нашите адвокати жалбата им е процесуално недопустима и има множество решения на апелативни съдилища, Софийски градски съд и др. по сходни казуси, където изрично е указано, че всеки един договор може да бъде прекратен по желание на някоя от страните, като се отправят съответните предизвестия и се изтъкнат на какво основание се прекратява.
Това е един очевидно неизгоден договор за общината, което между другото го пише в мотивите на съда. Така че аз лично ще обжалвам решението, вече се подготвя жалбата срещу решението на Маданския съд. Считам, че съм прав, още повече, че чисто юридически съм прав, пък не коментирам въобще моралната страна на нещата. Аз съм изпълнил задължението да защитавам обществения интерес и съм прекратил един изключително неизгоден за общината договор. Може да се направи съпоставка колко плаща месечно общината на новата фирма и колко огромни количества не се депонират на депото, а се отделят. Оказва се, че в един момент не 10, а 15-20% е реалистично да бъде отделяно от отпадъка. Въпрос на организация. Нещо, което „Боро пласт“ твърдеше, че е абсолютно невъзможно. Как едната фирма го прави, а другата не го прави?! Така че, ще обжалваме!

Договорът за Водния цикъл на Рудозем е бил подписан наскоро. Ще разкажете ли малко повече да стойността на проекта, какво включва и от къде идва финансирането?

Сагата с Водния цикъл е доста дълга. В годините назад се движи. Аз изпълнявам стриктно указанията на управляващия орган на програмата, въпреки че в момента има доста неясноти около източника на самото финансиране. Старата програма „Околна среда“ беше суспендирана преди около година. Респективно ние нямахме възможност да оперираме. Крайният срок на старата програма  е до края на тази година да бъдат изпълнени дейностите. Ние физически не можем да ги изпълним. Но стриктно сме спазвали това, което е дадено като инструкции от управляващия орган. Сега, доколкото имам достоверна информация, е поискано удължаване на срока на програмата с още една година. Така че в момента, в който дойде отговор от Европейската комисия и ако той е положителен, ние съответно тогава ще получим договор за финансиране.
Ако това не се случи, в рамките вече на новата програма има един пилотен проект, който обхваща общините Смолян, Чепеларе, Рудозем и Златоград, за който в момента се водят разговори как да бъде осъществено финансирането. Но така или иначе, всичко е в ръцете на Европейската комисия, защото това забавяне с една година, моментът, в който беше спряна програмата, нас също ни постави в ситуация на изчакване, от където вече стигаме до извода, че физически не можем да се справим в рамките до нова година. Надяваме се да бъде получено това удължаване на срока за изпълнение на дейностите до края на 2016 година и мисля, че няма никакъв проблем да се включим в този срок.
Между другото ние сме подготвили цялата документация, последните неща се сканират, за да ги предоставим за преглед на управляващия орган. Тоест да сме свършили всичко и да очакваме само мнението на Комисията. Ако тя удължи срока на програмата и министерството достатъчно бързо се организира, би могло да се случи това, започвайки от тази есен, та до следващата.
Обхватът на този проект е територията на град Рудозем, централната градска част с бившите квартали, площадки 3-та,5-та,6-та,7-ма, Оскрушево. Включва изцяло подмяна на водопроводите. Включва канализация- подмяна и рехабилитация на съществуващата, включва рехабилитация на изградения колектор до пречиствателната станция, защото има няколко проблемни участъка. Включва изграждане на колектор от моста до ДСК до края на 7-ма площадка.
Стойността на целия проект, включително строителен надзор, проектантски, консултантски е почти 20 млн. лева. Срокът за изпълнение, който е предложен, е една година, но е с малко резерви, в смисъл, че може да се изпълни за около 10-11 месеца. Разположението на Рудозем е такова, че позволява да се работи в няколко квартала едновременно.
Ще изчакаме да видим какво ще се случи. В нито една от 15-те общини, които имат решение за одобрение на проектите, няма сключен договор за финансиране. Общо 3 общини от тези 15 сме готови с тръжните процедури. Така че бихме могли веднага да започнем строителни дейности. Но ако не се получи по този начин, има алтернативен вариант, който обаче  ще отложи нещата може би с половин година във времето.

Предстои рехабилитация на общински пътища в посока Бърчево-Равнината и Елховец-Витина. Кога ще се случи това?

Вече подписахме писмата до участниците в процедурата и представихме протокола. След като изтече срока за обжалване, въпреки че тук има един правен парадокс. Ние сме длъжни да изчакаме 14-дневен срок, а те по закон нямат право да обжалват. Срокът за обжалване е 14 дни и ние не можем да сключим договор по-рано. Трябва да изчакаме. След което ще сключим договор за строителство. Две фирми участваха в търга, постигнатите цени са много добри. Срокът е до края на месец юли, ако нещо не ни обърка. Дано времето е подходящо, защото асфалт не се полага в дъждовно време. Но имаме амбицията до края на месеца да приключим с тези дейности, като тук са включени освен по пътя от Бърчево към Равнината и Елховец в посока Витина. Там продължаваме за трета година подред на етапи. Отделно има и около 70 000 лв, които са предвидени за кърпежи- както машинен кърпеж, така и ръчни кръпки. Отделно от това имаме допълнителна процедура за изкърпване на дупки по струнено-инжекционния метод. Правим го вече за трета или четвърта година. Това е за места, където дупките са плитки и има здрава основа отстрани. Така че с около 250 000 лв ще изкърпим основно пътната мрежа, която остана на територията на общината и не беше обхваната от някои от проектите.

Остават по-малко от 4 месеца до края на мандата. Какво още ще се направи на територията на общината?

В момента върви тръжна процедура за избор на изпълнител за ремонта на Дома на културата. Ние сме одобрени, надявам се, че ще успеем да направим процедурата. Дано да няма пак някакво обжалване, да има повече участници и да се постигне добра цена. Надявам се, че този процес до края на август ще приключи и в края на август, началото на септември ще започне реална работа. Средствата са осигурени от Националния Доверителен Екофонд. В тръжната комисия ще присъстват и представители на този фонд. Надявам се, че всичко ще е наред и до края на октомври сградата ще има съвсем нова визия.
Ремонтът включва изолации, дограми,  подпокривна изолация, ремонт на част от покрива, отоплителна инсталация за голямата зала, която да позволява залата да бъде подходяща за използване и при зимни условия.
Добрите неща, които се надявам да се случат, са санирането на четирите блока, които са одобрени по програмата за Енергийна ефективност. За 3 от тях до края на седмицата се надявам да открием тръжната процедура за избор на строител. За четвъртия блок тече процедура по подготовка на тръжните документи, тъй като той беше одобрен малко по-късно. Собствениците събраха документите малко по-късно.
Но се надявам, че до края на този мандат, ако няма жалби, Домът на културата и блоковете биха могли да се случат. Това предстои. Иначе приключихме с пътя Пловдивци-Корита-Мочура, приключихме с Оглед, с водопровода в Бяла река. Идеята е да си приключим проектите, да ги отчетем успешно, да получим финансирането, да се разплатим с изпълнителите и всичко да е наред.
Подготвяме новите проекти за новата програма, за която имаше първоначална нагласа да стартира през юли, но след последния разговор, който проведох съвсем официално стана ясно, че Общинските мерки ще стартират чак декември-януари. За съжаление това не е много добре, защото се губи време. Ако бяха пуснали сега прием, до декември щяхме да сме направили тръжните процедури. Но все пак това са неща, които не зависят от нас. Да, отлагат се малко във времето, но ние сме готови. Имаме готови работни проекти за каквото се сетите- водопроводи, канализации, пътища, улици, улично осветление, детски площадки, спортни площадки, така че имаме готовност да стартираме много бързо.
Все пак, не може всичко да се свърши в рамките на един мандат. Хората ще дадат оценка естествено, но аз мисля, че това, което се случи за 4 години е много повече от това, което бях поел като ангажименти през 2011. Така че гледам със сериозна доза самочувствие, вследствие на тези неща, които се случиха. Имаме готови работни проекти за над 200 млн лв, неведнъж съм го казвал.

И последно, един въпрос, който стои отворен от повече от 3 месеца. В средата на март имаше едно обещание към доброволците, участвали в ликвидирането на последиците от снежното бедствие. Мина доста време от тогава, а много от тях питат ще получат ли обещаните десет кубика дърва?

Да, има много запитвания напоследък. Идеята за възможността да си добият безплатно 10 кубика всички, участвали в преодоляването на бедственото положение доброволци, беше ангажимент на премиера, който той пое по мое предложение на среща в Смолян. Ние сме изпратили подробни списъци, поискаха почасово справка. В петък имах разговор с областния управител. Информацията, която имам от него е, че още в никоя община не са дали дърва. Забавянето се дължи на няколко причини. Една от тях, която ми съобщи областния управител е, че има общини, които са подали по 500 и нагоре доброволци, че са участвали и то много дни. Това само по себе си е основание да има по-внимателен преглед на списъците.
 Това, което е необходимо да се направи, ние сме го направили. Оттук насетне, топката е в Южноцентрално горско предприятие. Те са тези, които трябва да обработят списъците и да пуснат разпореждане на ДГС-Смилян да бъдат осигурени тези дърва за добив на съответните хора по списък. Има много спекулации по темата, че в някои общини ги били дали, пък ние тук не сме си свършили работата. Напротив, ние бяхме една от първите общини, която е депозирала пълен набор от документи. Другите неща, които касаеха разплащане на наетите машини, горива и т.н, са обезпечени. Парите ги получихме и разплатихме на фирмите. Остана този ангажимент. Пак казвам, ако малко се позабързат, има съвсем реален шанс в близкия един месец хората да си получат дървата. Но това изцяло зависи от Областна администрация и горските стопанства. Премиерът пое този ангажимент. Аз нямам властта да влияя върху решенията  на Южноцентралното предприятие.

©Рудозем днес

Последни новини
Благодарствено писмо към "Омелия" ЕООД
Местната коалиция внася докладна в ОБС Рудозем във връзка с подписка на жителите на кварталите Койнарци, Долен Рудозем и Падала
Поредно "признание" за "добре свършената" работа от Община Рудозем. Този път от АПИ!
Писмо-обръщение на украинските българи към българските граждани и към българските институции
Хубава работа, ама рудоземска!
Рибница, като център на вселената!
Да повдигнем мъглата и премахнем объркването
Практическите мерки за безопасност в СИК по време на избори
На кого служи Мюсюлманското вероизповедание?!
Добри постижения за чепинските хокеисти от турнири през септември