Румен Пехливанов: Тази година ще е трудна година, може би най-трудната от целия мандат

Поводът да Ви потърсим е, че възникнаха няколко въпроса след последната сесия на ОбС. И по-конкретно желаем малко разяснение относно дветe лоши и едната добра новина, които съобщихте тогава. На първо място казахте, че през декември са преведени останалите 5 % от капиталовата субсидия. И в тази връзка искаме да попитаме за колко пари става дума и за какво са разходени?

Става дума за около 10 хиляди лева, грубо. По принцип, по първоначалния закон за бюджета са ни отпуснати и ние сме ги разчели в бюджета. И тъй като Министерството на финансите ни беше предупредило, че трябва да си работим с 95% от първоначалния приет размер на одобрения бюджет, ние просто се бяхме свили до там и не бях възлагал нищо и не бях разплащал и някои неща щяха да останат за плащане в новия бюджет. Обаче като дойдоха тия средства, ги доразплатихме. Всъщност около 20 000 лв са, защото и субсидията за пътища влиза вътре. Ние тъй или иначе ги бяхме разчели за различни неща, но не смеехме да правим разход, да харчим. Всяка година се предупреждават общините да работят до размера на 95% от бюджета, защото винаги има възможност в самия държавен бюджет да не върви изпълнението, да има по-голям дефицит и да не е възможно да се разплатят.

Другият въпрос е свързан с детската градина във Войкова лъка. На заседанието съобщихте, че Публичната инвестиционна програма няма да изплати част от средствата по този проект. Споменахте, че става дума за около 30 000 лева, похарчени за оборудване?

29 998 лв. Тези пари ще останат за сметка на общинския бюджет. Обективно картинката е следната: Ние получихме одобрение по Публичната инвестиционна програма през март. Стартирахме процедурите. За детската градина във Войкова лъка имахме 3 оферти от 2 фирми и един Консорциум. Въпросният Консорциум обжалва решението първо пред КЗК. В деня на самото дело беше внесена молба за оттегляне на жалбата. КЗК излезе със становище, че поради оттегляне на жалбата, процедурата е наред и може да се сключи договорът. Само че, тъй като е започнала процедура пред КЗК, има упълномощени представители -  както общината, така и останалите фирми си бяха предявили искане за направените разходи. КЗК присъди размера на определените хонорари и с това се приключи. И съвсем ни в клин, ни в ръкав се оказва, че въпросният Консорциум е обжалвал определението на КЗК пред Върховния съд. Докато чакахме да се произнесе Върховния съд, тогава вече служебният кабинет на Близнашки внесе едни корекции в постановлението за Публичната инвестиционна програма, като беше указано, че ще се финансират договори, които са сключени до 17 септември. Докато траеше обаче съдебната сага със строителството, то този срок почти дойде. И ние сключихме договора за строителство буквално в последния момент. Ние не знаехме дали ще успеем да сключим договора за строителство преди 17 септември. Ето защо ако нямаме договор за строителство и тия пари не ги получим от Министерството, няма как да възлагаме доставка на оборудване. За какво?! Малко смешно щеше да стане. Тоест изчаквайки тези съдебни битки, ние стигнахме до там, че договорът за строителство успяхме да го сключим чисто практически преди 17 септември. Но не успяхме да приключим процедурата за доставка на оборудването и да сключим договор. Да, тя беше открита и течеше, но нямахме все още подписан договор. Но ние я стартирахме веднага, след като получихме определението на Върховния съд, че печелим делото.
Факт е, че детската градина е построена, в момента се отопля, за да може влагата от пресните мазилки да излезе. Цялото оборудване е доставено на склад при нас. Преди 17 септември ние бяхме получили 30% авансови средства за целия проект – и за строителството и за доставката на оборудването. И след сключване на договора, ние ги подадохме в справка към Министерството на финансите, от там нямахме отговор. Направихме авансови плащания за доставките, както е по договор и чак на 12 декември стана ясно, че Министерството на финансите няма да влезе в положение, образно казано и няма да одобри тези 30 000 лв. Поради тази причина една част от тях ще остане за сметка на бюджет 2015. Не всички 30 000 лв, защото платените авансово около 9 000 лв ги бяхме платили предварително и те се разчетоха в 2014 година за сметка на капиталовите, остава остатъкът от 21 000 лв.

Освен тази сума, на декемврийската сесия споменахте и за други 15 000, които идват като наследство от грешка, допусната през 2010 година, във връзка с проекта за пътя Грамаде- Оглед, който се изпълнява в момента.

Те не са 15 000 лв, част от тях платихме сега, близо 7 000. Общата стойност е 14 700 без ДДС. Няма да се връщаме назад, кой си е свършил работата и кой не през  2010 година, когато е правено проектирането.

Казахте, че проблемът е само една дума на заглавната страница, на която не е обърнато внимание.

Да, така е. Ако някой тогава беше обърнал внимание, сега нямаше да го има проблема.

А ще се търси ли отговорност?

Ами, в крайна сметка и двамата, които тогава са се подписали, вече не работят тук- нито кметът, нито бившият заместник-кмет. Реално погледнато, от правна гледна точка няма щета за бюджета, защото въпреки това недоразумение, фирмата е разработила качествен проект, който служи за сегашното изпълнение. И аз предпочитам вместо да се занимаваме с това, тъй или иначе те имат приемно-предавателен протокол, имат фактура и ще си вземат парите, по един или друг начин. Вместо това нещо, аз предпочетох да си запазим добрите отношения с фирмата, защото те в момента по закон са длъжни да осъществяват авторския надзор. И ако аз съм некоректен към работата, която те са свършили като проектиране, те ще възпрепятстват изпълнението на проекта. За съжаление това са едни пари, които са грешни пари. Но в същото време, ще дам няколко примера: Има общини, които на фона на проект от 5 млн. лв, получават финансова корекция 20%, които не им признават. На нас общи линии не ни се признават и възстановяват разходи в размер на 100 лв,  1000 лв, или 10 000 лв. На фона на близо 18 млн. лв само по Програма за развитие на селските райони, досега финансовата редукция е толкова пренебрежимо малка, че просто ние сме абсолютен отличник.

А Топалска и улицата в Сопота  ще се правят ли тази година - на последната сесия споменахте, че причина за забавянето са старите регулационни планове и изменението на регулационните линии към настоящия момент?

В петък бяха подадени офертите. Има подадени оферти и за двата обекта. Ще се правят при всички случаи. По най-бързия начин ще се оформят техническите проекти. Тя идеята ни беше да са готови вече, но аз запознах за проблемите с регулацията, които възникнаха. Докато сключим договорите за проектиране, надявам се вече да сме готови с всички промени по регулацията, за да можем да започнем да работим. И естествено като са готови проектите, да чакаме възможност за финансиране.

А по отношение на запитването за възможност за осигуряване на видимост в района на острия завой на 6-та улица, има ли някакво развитие?

Да, този въпрос беше поставен и на сесия на ОбС. Имахме готовност да направим там едно бързо проширяване, но за съжаление тогава ни дойдоха запорите по сметките и оттогава насам нито сме в състояние да купуваме материали, каквито и да е строителни, нито сме в състояние да си плащаме за извършване на услуга с механизация. Сега с новия бюджет се надявам да имаме възможност нещичко да пипнем там, защото това е сериозен проблем, особено сега в зимния период.

Надявам се в близките дни да сме готови и да внесем бюджета и до края на месеца се надявам ОбС да има възможност да разгледа новия бюджет и в този аспект да имаме възможност да изплатим малко пари и да използваме услугите на фирмата, с която имаме договор за тежка механизация, защото там задълженията си висят. За съжаление имаме поредно образувано дело срещу общината. Да видим как ще се развият нещата. Надявам се в полза на общината, защото много се натрупаха делата, които се водят в момента и по които ще има присъда срещу общината, в зависимост от нейния размер. За съжаление ще го кажа, че заради тези запори, които са, има договори, които аз съм сключвал и по които не можем  редовно да си плащаме- като договорите за доставка на храна, договорите за тежка механизация, договорите за строителни материали, където имаме закъснение в плащанията. Защото приходите, с които плащаме, са собствени приходи на общината, а те са запорирани. А иначе нито един лев от всичко останало, за което ни съдят, не е по мое време. Всичко е в наследство. Така че ситуацията е изключително тежка. Тази година ще е трудна година, може би най-трудната от целия мандат.

И смятате ли, че ще се справите?

Не съм се уплашил! Ако някой се радва на това, мислейки си, че съм се уплашил, значи не ме познава. Ще намеря вариант, при който да се справя. Очакванията са ми обаче, че ще бъда саботиран на всякакво ниво. Най-малко в ОбС ще има опити за саботаж на всяка моя идея, но…Онзи ден на икономическата комисия, преди сесията имаше разгорещен дебат и аз казах в прав текст: Кажете ми кое от всичко това, за което в момента ни съдят, съм го направил аз като задължение? Успях ли да издействам 700 000 лв целеви средства,  с които да разплатим част от задълженията, намалил ли съм ги тези задължения?
Глупостите, че аз съм накарал общината да задлъжнее, са абсолютно несъстоятелни. Така че въобще не ме притеснява. Трудно ще успеят опитите да бъда уплашен, да не кажа, че няма да успеят. Трудно ще успеят да саботират и работата ми, защото нищо от това, което съм обещал на Общински съвет, не е останало висящо във въздуха. Визирам авантюристичните решения да върнем парите за Мочуре и обещанието ми до края на моя мандат да спечеля нов проект, но за целия път от началото на Пловдивци. Както всички виждат, това се случва.По същия начин давайки икономическа обосновка на ОбС за всяко харчене- насреща е имало адекватен отговор. Сега масово напоследък ме засипват с питания от съветници. И питат неща, които са ме питали преди, или неща, които са им представени в отчети. Нямам никакво намерение да влизам в конфронтация с Общински съвет и ще отговоря на всички питания, с изключение на тези, на които вече сме давали отговор. Просто там ще посочим кога сме отговаряли и да си търсят и да си ги четат. Ще има опити и за сензации.

Ами в година на избори навлизаме…

Не го разбирам така. И не е било такова моето поведение в годината на избори, когато аз съм бил кандидат, срещу управляващият кмет. Защото ако тези, които искат да седнат в този стол, който е много горещ, трябва ясно да си дават сметка, че всяко едно действие, с което в момента вредят на общината, мислейки, че компрометират мен, те компрометират общината. И с нищо не се помага на хората по този начин. Хората оценят политиците вече не по обещанията и по приказките за другия, а по изпълнените обещания и по изпълнените поети ангажименти. Аз мога да кажа, че огромна част от това, което съм обещал когато бях кандидат за кмет, съм го изпълнил. Ходя с високо вдигната глава. И виждам признаци на това, което си пожелах в началото, а именно – като се обърна назад и видя повече приятели, отколкото съм имал в първия ден като кмет и повече хора, на които съм успял да помогна по някакъв начин. Защото тук голяма политика не може да се прави. В малка община се прави малка политика- дребни неща за обикновения човек. Аз мисля, че целият ми мандат е преминал под този знак, въпреки атаките срещу мен, че съм се занимавал само с големи проекти, грандомански. Ама тя инфраструктурата в общината беше толкова изостанала спрямо други общини, че само с големи, грандомански проекти можеше да се навакса. И се радвам, че там, където сме успели да направим нещо с екипа, качеството е такова, че който и да дойде да го види, всички дават много висока оценка. За мен това е повече от удовлетворително. Има няколко неща, които не успях да постигна, но се надявам до края на мандата да ги постигна.  Имам една голяма мечта, която се надявам да се сбъдне, ама поне засега не виждам изгледи.

И тя е?

Тази предизборна година за местни избори да премине по такъв начин, че хората почти да не разберат, че е имало избори. В смисъл – да няма изостряне на напрежение, да няма помия, да няма търсене на несъществуващите сестри, да няма лични нападки. Въпреки че процесът е започнал и аз го усещам всеки ден. Това е нещо, което отвращава хората да ходят да гласуват- втвърдява твърдите ядра на съответните политически сили, но за съжаление отвращава много от онези, които не са твърди привърженици на една или друга партия. И затова на изборите гласуват все по-малко и по-малко хора. Защото политика е работа, а добра политика за мен е добре свършена работа. И политиците много често бъркат, като си мислят, че не се разбира от хората. Напротив, хората го виждат, разбират, оценяват и показват своята оценка на избори. И хората са тези, които решават. За съжаление обаче индикациите са, че типично по нашенски, ще го караме както при всички предишни избори – с много плюене, с много измислици, с много клевети и много нападки в личен план. А личното пространство в белите държави е неприкосновено. А в България това е един основен проблем, че преди всичко друго се бъркаме в личния живот на хората. Да, публичните личности имаме по-малко право на личен живот, но все пак има и чисто лични неща, които не бива да бъдат обект на коментар в общественото пространство.

А Вие взехте ли решение, ще се включите ли в предизборната кампания?

Тази тема все още не стои на дневен ред. Без значение дали аз ще съм кандидат, или не, аз го пожелавам на всички. Защото трябва да разберем едно: Изборите минават и на следващия ден хората с проблемите са зад тази врата, без значение кой е седнал на стола. Той трябва да решава проблемите на хората. Не може с реваншизъм да се решават проблеми. Реваншизмът поражда нови проблеми. Не може с говорене на празни приказки и хулене на някой, с цел да го очерниш, само и само да изпъкнеш ти. Моята ценностна система това не го възприема - отхвърля го.
Има още 9 месеца до края на мандата, да сме живи и здрави всички. Като за завършек на това интервю, пожелавам на цялото население на общината живот, здраве и късмет, 2015 година да е по-успешна от 2014 година, та и от предишните. И повече добри поводи за обща радост, по-малко негативни емоции. На всички го желая- и на приятели, и на опоненти.

А на Вас какво си пожелавате?

Много хубав въпрос! Повече време за семейството. Нещо, което в тия 3 години не успях да направя, е да балансирам между обществените ангажименти и времето, което трябва да отделям за семейството. Напоследък се старая така да направя програмата си, че да имам повече време за семейството, защото времето си върви…Човек има нужда да е по-близо до семейството, защото лично на мен от там ми идва енергията за работа. Другото, което бих си пожелал, е тази година да е малко по-спокойна, да не е толкова динамична, защото при всички случаи човек се изтощава.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Румен Пехливанов: Тази година ще е трудна година, може би най-трудната от целия мандат
13.01.2015 | 17:19
3642
снимка: teacher.bg

Поводът да Ви потърсим е, че възникнаха няколко въпроса след последната сесия на ОбС. И по-конкретно желаем малко разяснение относно дветe лоши и едната добра новина, които съобщихте тогава. На първо място казахте, че през декември са преведени останалите 5 % от капиталовата субсидия. И в тази връзка искаме да попитаме за колко пари става дума и за какво са разходени?

Става дума за около 10 хиляди лева, грубо. По принцип, по първоначалния закон за бюджета са ни отпуснати и ние сме ги разчели в бюджета. И тъй като Министерството на финансите ни беше предупредило, че трябва да си работим с 95% от първоначалния приет размер на одобрения бюджет, ние просто се бяхме свили до там и не бях възлагал нищо и не бях разплащал и някои неща щяха да останат за плащане в новия бюджет. Обаче като дойдоха тия средства, ги доразплатихме. Всъщност около 20 000 лв са, защото и субсидията за пътища влиза вътре. Ние тъй или иначе ги бяхме разчели за различни неща, но не смеехме да правим разход, да харчим. Всяка година се предупреждават общините да работят до размера на 95% от бюджета, защото винаги има възможност в самия държавен бюджет да не върви изпълнението, да има по-голям дефицит и да не е възможно да се разплатят.

Другият въпрос е свързан с детската градина във Войкова лъка. На заседанието съобщихте, че Публичната инвестиционна програма няма да изплати част от средствата по този проект. Споменахте, че става дума за около 30 000 лева, похарчени за оборудване?

29 998 лв. Тези пари ще останат за сметка на общинския бюджет. Обективно картинката е следната: Ние получихме одобрение по Публичната инвестиционна програма през март. Стартирахме процедурите. За детската градина във Войкова лъка имахме 3 оферти от 2 фирми и един Консорциум. Въпросният Консорциум обжалва решението първо пред КЗК. В деня на самото дело беше внесена молба за оттегляне на жалбата. КЗК излезе със становище, че поради оттегляне на жалбата, процедурата е наред и може да се сключи договорът. Само че, тъй като е започнала процедура пред КЗК, има упълномощени представители -  както общината, така и останалите фирми си бяха предявили искане за направените разходи. КЗК присъди размера на определените хонорари и с това се приключи. И съвсем ни в клин, ни в ръкав се оказва, че въпросният Консорциум е обжалвал определението на КЗК пред Върховния съд. Докато чакахме да се произнесе Върховния съд, тогава вече служебният кабинет на Близнашки внесе едни корекции в постановлението за Публичната инвестиционна програма, като беше указано, че ще се финансират договори, които са сключени до 17 септември. Докато траеше обаче съдебната сага със строителството, то този срок почти дойде. И ние сключихме договора за строителство буквално в последния момент. Ние не знаехме дали ще успеем да сключим договора за строителство преди 17 септември. Ето защо ако нямаме договор за строителство и тия пари не ги получим от Министерството, няма как да възлагаме доставка на оборудване. За какво?! Малко смешно щеше да стане. Тоест изчаквайки тези съдебни битки, ние стигнахме до там, че договорът за строителство успяхме да го сключим чисто практически преди 17 септември. Но не успяхме да приключим процедурата за доставка на оборудването и да сключим договор. Да, тя беше открита и течеше, но нямахме все още подписан договор. Но ние я стартирахме веднага, след като получихме определението на Върховния съд, че печелим делото.
Факт е, че детската градина е построена, в момента се отопля, за да може влагата от пресните мазилки да излезе. Цялото оборудване е доставено на склад при нас. Преди 17 септември ние бяхме получили 30% авансови средства за целия проект – и за строителството и за доставката на оборудването. И след сключване на договора, ние ги подадохме в справка към Министерството на финансите, от там нямахме отговор. Направихме авансови плащания за доставките, както е по договор и чак на 12 декември стана ясно, че Министерството на финансите няма да влезе в положение, образно казано и няма да одобри тези 30 000 лв. Поради тази причина една част от тях ще остане за сметка на бюджет 2015. Не всички 30 000 лв, защото платените авансово около 9 000 лв ги бяхме платили предварително и те се разчетоха в 2014 година за сметка на капиталовите, остава остатъкът от 21 000 лв.

Освен тази сума, на декемврийската сесия споменахте и за други 15 000, които идват като наследство от грешка, допусната през 2010 година, във връзка с проекта за пътя Грамаде- Оглед, който се изпълнява в момента.

Те не са 15 000 лв, част от тях платихме сега, близо 7 000. Общата стойност е 14 700 без ДДС. Няма да се връщаме назад, кой си е свършил работата и кой не през  2010 година, когато е правено проектирането.

Казахте, че проблемът е само една дума на заглавната страница, на която не е обърнато внимание.

Да, така е. Ако някой тогава беше обърнал внимание, сега нямаше да го има проблема.

А ще се търси ли отговорност?

Ами, в крайна сметка и двамата, които тогава са се подписали, вече не работят тук- нито кметът, нито бившият заместник-кмет. Реално погледнато, от правна гледна точка няма щета за бюджета, защото въпреки това недоразумение, фирмата е разработила качествен проект, който служи за сегашното изпълнение. И аз предпочитам вместо да се занимаваме с това, тъй или иначе те имат приемно-предавателен протокол, имат фактура и ще си вземат парите, по един или друг начин. Вместо това нещо, аз предпочетох да си запазим добрите отношения с фирмата, защото те в момента по закон са длъжни да осъществяват авторския надзор. И ако аз съм некоректен към работата, която те са свършили като проектиране, те ще възпрепятстват изпълнението на проекта. За съжаление това са едни пари, които са грешни пари. Но в същото време, ще дам няколко примера: Има общини, които на фона на проект от 5 млн. лв, получават финансова корекция 20%, които не им признават. На нас общи линии не ни се признават и възстановяват разходи в размер на 100 лв,  1000 лв, или 10 000 лв. На фона на близо 18 млн. лв само по Програма за развитие на селските райони, досега финансовата редукция е толкова пренебрежимо малка, че просто ние сме абсолютен отличник.

А Топалска и улицата в Сопота  ще се правят ли тази година - на последната сесия споменахте, че причина за забавянето са старите регулационни планове и изменението на регулационните линии към настоящия момент?

В петък бяха подадени офертите. Има подадени оферти и за двата обекта. Ще се правят при всички случаи. По най-бързия начин ще се оформят техническите проекти. Тя идеята ни беше да са готови вече, но аз запознах за проблемите с регулацията, които възникнаха. Докато сключим договорите за проектиране, надявам се вече да сме готови с всички промени по регулацията, за да можем да започнем да работим. И естествено като са готови проектите, да чакаме възможност за финансиране.

А по отношение на запитването за възможност за осигуряване на видимост в района на острия завой на 6-та улица, има ли някакво развитие?

Да, този въпрос беше поставен и на сесия на ОбС. Имахме готовност да направим там едно бързо проширяване, но за съжаление тогава ни дойдоха запорите по сметките и оттогава насам нито сме в състояние да купуваме материали, каквито и да е строителни, нито сме в състояние да си плащаме за извършване на услуга с механизация. Сега с новия бюджет се надявам да имаме възможност нещичко да пипнем там, защото това е сериозен проблем, особено сега в зимния период.

Надявам се в близките дни да сме готови и да внесем бюджета и до края на месеца се надявам ОбС да има възможност да разгледа новия бюджет и в този аспект да имаме възможност да изплатим малко пари и да използваме услугите на фирмата, с която имаме договор за тежка механизация, защото там задълженията си висят. За съжаление имаме поредно образувано дело срещу общината. Да видим как ще се развият нещата. Надявам се в полза на общината, защото много се натрупаха делата, които се водят в момента и по които ще има присъда срещу общината, в зависимост от нейния размер. За съжаление ще го кажа, че заради тези запори, които са, има договори, които аз съм сключвал и по които не можем  редовно да си плащаме- като договорите за доставка на храна, договорите за тежка механизация, договорите за строителни материали, където имаме закъснение в плащанията. Защото приходите, с които плащаме, са собствени приходи на общината, а те са запорирани. А иначе нито един лев от всичко останало, за което ни съдят, не е по мое време. Всичко е в наследство. Така че ситуацията е изключително тежка. Тази година ще е трудна година, може би най-трудната от целия мандат.

И смятате ли, че ще се справите?

Не съм се уплашил! Ако някой се радва на това, мислейки си, че съм се уплашил, значи не ме познава. Ще намеря вариант, при който да се справя. Очакванията са ми обаче, че ще бъда саботиран на всякакво ниво. Най-малко в ОбС ще има опити за саботаж на всяка моя идея, но…Онзи ден на икономическата комисия, преди сесията имаше разгорещен дебат и аз казах в прав текст: Кажете ми кое от всичко това, за което в момента ни съдят, съм го направил аз като задължение? Успях ли да издействам 700 000 лв целеви средства,  с които да разплатим част от задълженията, намалил ли съм ги тези задължения?
Глупостите, че аз съм накарал общината да задлъжнее, са абсолютно несъстоятелни. Така че въобще не ме притеснява. Трудно ще успеят опитите да бъда уплашен, да не кажа, че няма да успеят. Трудно ще успеят да саботират и работата ми, защото нищо от това, което съм обещал на Общински съвет, не е останало висящо във въздуха. Визирам авантюристичните решения да върнем парите за Мочуре и обещанието ми до края на моя мандат да спечеля нов проект, но за целия път от началото на Пловдивци. Както всички виждат, това се случва.По същия начин давайки икономическа обосновка на ОбС за всяко харчене- насреща е имало адекватен отговор. Сега масово напоследък ме засипват с питания от съветници. И питат неща, които са ме питали преди, или неща, които са им представени в отчети. Нямам никакво намерение да влизам в конфронтация с Общински съвет и ще отговоря на всички питания, с изключение на тези, на които вече сме давали отговор. Просто там ще посочим кога сме отговаряли и да си търсят и да си ги четат. Ще има опити и за сензации.

Ами в година на избори навлизаме…

Не го разбирам така. И не е било такова моето поведение в годината на избори, когато аз съм бил кандидат, срещу управляващият кмет. Защото ако тези, които искат да седнат в този стол, който е много горещ, трябва ясно да си дават сметка, че всяко едно действие, с което в момента вредят на общината, мислейки, че компрометират мен, те компрометират общината. И с нищо не се помага на хората по този начин. Хората оценят политиците вече не по обещанията и по приказките за другия, а по изпълнените обещания и по изпълнените поети ангажименти. Аз мога да кажа, че огромна част от това, което съм обещал когато бях кандидат за кмет, съм го изпълнил. Ходя с високо вдигната глава. И виждам признаци на това, което си пожелах в началото, а именно – като се обърна назад и видя повече приятели, отколкото съм имал в първия ден като кмет и повече хора, на които съм успял да помогна по някакъв начин. Защото тук голяма политика не може да се прави. В малка община се прави малка политика- дребни неща за обикновения човек. Аз мисля, че целият ми мандат е преминал под този знак, въпреки атаките срещу мен, че съм се занимавал само с големи проекти, грандомански. Ама тя инфраструктурата в общината беше толкова изостанала спрямо други общини, че само с големи, грандомански проекти можеше да се навакса. И се радвам, че там, където сме успели да направим нещо с екипа, качеството е такова, че който и да дойде да го види, всички дават много висока оценка. За мен това е повече от удовлетворително. Има няколко неща, които не успях да постигна, но се надявам до края на мандата да ги постигна.  Имам една голяма мечта, която се надявам да се сбъдне, ама поне засега не виждам изгледи.

И тя е?

Тази предизборна година за местни избори да премине по такъв начин, че хората почти да не разберат, че е имало избори. В смисъл – да няма изостряне на напрежение, да няма помия, да няма търсене на несъществуващите сестри, да няма лични нападки. Въпреки че процесът е започнал и аз го усещам всеки ден. Това е нещо, което отвращава хората да ходят да гласуват- втвърдява твърдите ядра на съответните политически сили, но за съжаление отвращава много от онези, които не са твърди привърженици на една или друга партия. И затова на изборите гласуват все по-малко и по-малко хора. Защото политика е работа, а добра политика за мен е добре свършена работа. И политиците много често бъркат, като си мислят, че не се разбира от хората. Напротив, хората го виждат, разбират, оценяват и показват своята оценка на избори. И хората са тези, които решават. За съжаление обаче индикациите са, че типично по нашенски, ще го караме както при всички предишни избори – с много плюене, с много измислици, с много клевети и много нападки в личен план. А личното пространство в белите държави е неприкосновено. А в България това е един основен проблем, че преди всичко друго се бъркаме в личния живот на хората. Да, публичните личности имаме по-малко право на личен живот, но все пак има и чисто лични неща, които не бива да бъдат обект на коментар в общественото пространство.

А Вие взехте ли решение, ще се включите ли в предизборната кампания?

Тази тема все още не стои на дневен ред. Без значение дали аз ще съм кандидат, или не, аз го пожелавам на всички. Защото трябва да разберем едно: Изборите минават и на следващия ден хората с проблемите са зад тази врата, без значение кой е седнал на стола. Той трябва да решава проблемите на хората. Не може с реваншизъм да се решават проблеми. Реваншизмът поражда нови проблеми. Не може с говорене на празни приказки и хулене на някой, с цел да го очерниш, само и само да изпъкнеш ти. Моята ценностна система това не го възприема - отхвърля го.
Има още 9 месеца до края на мандата, да сме живи и здрави всички. Като за завършек на това интервю, пожелавам на цялото население на общината живот, здраве и късмет, 2015 година да е по-успешна от 2014 година, та и от предишните. И повече добри поводи за обща радост, по-малко негативни емоции. На всички го желая- и на приятели, и на опоненти.

А на Вас какво си пожелавате?

Много хубав въпрос! Повече време за семейството. Нещо, което в тия 3 години не успях да направя, е да балансирам между обществените ангажименти и времето, което трябва да отделям за семейството. Напоследък се старая така да направя програмата си, че да имам повече време за семейството, защото времето си върви…Човек има нужда да е по-близо до семейството, защото лично на мен от там ми идва енергията за работа. Другото, което бих си пожелал, е тази година да е малко по-спокойна, да не е толкова динамична, защото при всички случаи човек се изтощава.

©Рудозем днес

Последни новини
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино
В читалището в Чепинци продължават да работят
Иновативна визия и подход демонстрира кандидатът за кмет на Чепинци Риза Брахимбашев на откриването на своята предизборна кампания
ГРАНДИОЗНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИЯ ПРОЧИТ НА КОРАНА СЕ ПРОВЕДЕ В РУДОЗЕМ
Кандидатът за кмет на с. Чепинци Риза Брахимбашев открива своята кампания на 30-ти септември
На 23 септември ще се проведе тържество Хатим в Рудозем