Сийка Кирякова: Най-важното в едно училище са учениците

Автор:  
Марияна Куцова

Г-жо Кирякова, какъв е броят на учениците в СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Рудозем тази година?

Общата ни бройка е 619 ученици, от които двама в индивидуална форма на обучение и 8 – в самостоятелна. Първокласниците са 60 човека, разделени в 3 паралелки. Класният ръководител на I „а” клас е г-жа Виолета Милева, а класните ръководители на I „б” и I „в” клас са г-жа Иванка Ганчева и г-жа Надя Гаджалова.

Какъв е броят на педагогическия персонал в училището? Имате ли пенсионирани колеги или нови попълнения?

Педагогическият персонал е съставен от 66 човека, а общият персонал на училището, в който влизат и шофьорите, и охраната, и параджиите, и леличките, които чистят, и хората от счетоводството и т.н., от 82-ма. Тази година се пенсионираха четирима учители и една жена, която чистеше, като на местата на пенсионираните учители са назначени нови колеги.

Имате ли нови придобивки в гимназията, ново оборудване, с което сте се сдобили преди началото на настоящата учебна година?

Има много ново оборудване, защото училището ни е голямо. Имаме нови мултимедийни проектори, лаптопи, копирна машина и 16-канално DVR устройство. Взехме доста техника, която се използва и която беше от голямо значение при провеждането на държавните зрелостни изпити. В тази връзка искам да кажа, че бяхме първото училище, което даде старт на матурата. Благодарение на новата ни техника, която се експлоатира, успяхме да се справим много добре, понеже имаше времеви период, за който трябваше да разпечатаме всички материали.

Какви са приоритетите на СУ – Рудозем?

Здравето, живота и успеха на учениците. Все пак сме училище и няма как приоритетите ни да бъдат други. Най-важното в едно училище са учениците. Учителите са тук, за да ги възпитават и за да им помагат, тъй че няма как приоритетът да не е ученикът, както и всички негови потребности.

Какво Ви дава повод за гордост през изминалата учебна година?

Постиженията на учениците ни, които са наистина много. За нас всяко едно постижение е важно. Не можем да ги класифицираме на по-малко важни, защото всяко дете е важно. През изминалата учебна година взехме активно участие в олимпиадата по български език, като 11 ученици от V, X, XI и XII клас се класираха за областно ниво. Учениците от V, VI, VII, XI клас се включиха в състезанието „Стъпала на знанието”. Те показаха отлични резултати на първи кръг и се класираха за втори, за което получиха грамоти. До финалния крък на надпреварата достигнаха 8 ученици, които бяха отличени за знанията им. Учениците, участващи в ръководения от г-жа Веска Михайлова проект „Училищна телевизия”, отразиха събитията от миналогодишния училищен живот, създавайки 8 епизода, които бяха публикувани на интернет страницата на телевизията ни. Единадесетокласници, обучаващи се от г-жа Веска Михайлова, взеха участие в национален конкурс за написване на есе на тема „Спасяването на българските евреи”. Елина Ахмедчикова и Мая Цацарова, както и още 23 ученици от страната, бяха наградени с екскурзия до Израел. За четвърти пореден път училището ни участва в националната надпревара по правопис на английски език „Spelling Bee”, като Милен Хаджиев и Светлозар Пехливанов достигнаха до регионалния кръг на състезанието, което се проведе на 26 март 2016 г. в гр. Пловдив. Спортните изяви също не са ни малко. Възпитаниците на господата Динко Уручевски, Здравко Урдаджиев, Мехди Хаджиеминов и Стоян Трифонов спечелиха редица първи и втори места по бадминтон, баскетбол, волейбол и футбол както на общинско, така и на областно ниво.

Как се представиха учениците Ви на Националното външно оценяване (НВО) и на матурите?

Представянето на учениците ни на Националното външно оценяване и на държавните зрелостни изпити бе много добро, като огромната заслуга за това се пада на учителите, които работят непрестанно в посока повишаване на знанията и успеха на децата. Средният успех на седмокласниците в първи модул по български език бе добър 4.23, а от двата модула – добър 4.44. Средният брой точки, който изкараха учениците ни на изпита, бе 36.80 при среден за областта 33.45. На матурата по БЕЛ дванадесетокласниците ни достигнаха общ успех мн. добър 4.63, като средният успех за страната бе добър 4.17, а за областта – добър 4.24. Добро бе представянето и на шестте ученици, които се явиха на матурата по английски език. Двама от тях взеха изпита с отличен 5.67, а формираният среден резултат от оценките на всички бе добър 4.84. С тези резултати нашето училище се подреди на челните места сред училищата в областта. Държа да кажа също, че на матурите нямахме нито една двойка. Ние сме сред трите училища в Смолянско, които си повишиха успеха, заемайки 5-то място на областно ниво и 140-то – на национално.

Вие, като директор на гимназия, с какви трудности се сблъсквате?

С ежедневните трудности на работата, които не са непреодолими. Всеки ден има някакви трудности, които трябва да решим и ги решаваме. Не смятам, че е толкова трудно, затова не мога да се оплаквам. Не мога и да кажа, че ми е толкова трудно с нещо, че да не мога да го реша. Благодарение на усилията, които полага целият колектив при СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Рудозем, всичко тече нормално, нещата се подреждат и учебният процес върви. Дори не би трябвало да говорим за трудности, след като коментирахме толкова призови места, извоювани от учениците ни. Факт е, че всеки един в работата си среща трудности, както и преподаващите срещат, но идеята е да ги преодолеем.

Какво ще пожелаете на учениците и на учителския колектив?

На всички пожелавам да са живи и здрави, както и една успешна, лека и здрава учебна година!

© Рудозем днес
снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Сийка Кирякова: Най-важното в едно училище са учениците
18.10.2016 | 22:23
3141
снимка: teacher.bg

Г-жо Кирякова, какъв е броят на учениците в СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Рудозем тази година?

Общата ни бройка е 619 ученици, от които двама в индивидуална форма на обучение и 8 – в самостоятелна. Първокласниците са 60 човека, разделени в 3 паралелки. Класният ръководител на I „а” клас е г-жа Виолета Милева, а класните ръководители на I „б” и I „в” клас са г-жа Иванка Ганчева и г-жа Надя Гаджалова.

Какъв е броят на педагогическия персонал в училището? Имате ли пенсионирани колеги или нови попълнения?

Педагогическият персонал е съставен от 66 човека, а общият персонал на училището, в който влизат и шофьорите, и охраната, и параджиите, и леличките, които чистят, и хората от счетоводството и т.н., от 82-ма. Тази година се пенсионираха четирима учители и една жена, която чистеше, като на местата на пенсионираните учители са назначени нови колеги.

Имате ли нови придобивки в гимназията, ново оборудване, с което сте се сдобили преди началото на настоящата учебна година?

Има много ново оборудване, защото училището ни е голямо. Имаме нови мултимедийни проектори, лаптопи, копирна машина и 16-канално DVR устройство. Взехме доста техника, която се използва и която беше от голямо значение при провеждането на държавните зрелостни изпити. В тази връзка искам да кажа, че бяхме първото училище, което даде старт на матурата. Благодарение на новата ни техника, която се експлоатира, успяхме да се справим много добре, понеже имаше времеви период, за който трябваше да разпечатаме всички материали.

Какви са приоритетите на СУ – Рудозем?

Здравето, живота и успеха на учениците. Все пак сме училище и няма как приоритетите ни да бъдат други. Най-важното в едно училище са учениците. Учителите са тук, за да ги възпитават и за да им помагат, тъй че няма как приоритетът да не е ученикът, както и всички негови потребности.

Какво Ви дава повод за гордост през изминалата учебна година?

Постиженията на учениците ни, които са наистина много. За нас всяко едно постижение е важно. Не можем да ги класифицираме на по-малко важни, защото всяко дете е важно. През изминалата учебна година взехме активно участие в олимпиадата по български език, като 11 ученици от V, X, XI и XII клас се класираха за областно ниво. Учениците от V, VI, VII, XI клас се включиха в състезанието „Стъпала на знанието”. Те показаха отлични резултати на първи кръг и се класираха за втори, за което получиха грамоти. До финалния крък на надпреварата достигнаха 8 ученици, които бяха отличени за знанията им. Учениците, участващи в ръководения от г-жа Веска Михайлова проект „Училищна телевизия”, отразиха събитията от миналогодишния училищен живот, създавайки 8 епизода, които бяха публикувани на интернет страницата на телевизията ни. Единадесетокласници, обучаващи се от г-жа Веска Михайлова, взеха участие в национален конкурс за написване на есе на тема „Спасяването на българските евреи”. Елина Ахмедчикова и Мая Цацарова, както и още 23 ученици от страната, бяха наградени с екскурзия до Израел. За четвърти пореден път училището ни участва в националната надпревара по правопис на английски език „Spelling Bee”, като Милен Хаджиев и Светлозар Пехливанов достигнаха до регионалния кръг на състезанието, което се проведе на 26 март 2016 г. в гр. Пловдив. Спортните изяви също не са ни малко. Възпитаниците на господата Динко Уручевски, Здравко Урдаджиев, Мехди Хаджиеминов и Стоян Трифонов спечелиха редица първи и втори места по бадминтон, баскетбол, волейбол и футбол както на общинско, така и на областно ниво.

Как се представиха учениците Ви на Националното външно оценяване (НВО) и на матурите?

Представянето на учениците ни на Националното външно оценяване и на държавните зрелостни изпити бе много добро, като огромната заслуга за това се пада на учителите, които работят непрестанно в посока повишаване на знанията и успеха на децата. Средният успех на седмокласниците в първи модул по български език бе добър 4.23, а от двата модула – добър 4.44. Средният брой точки, който изкараха учениците ни на изпита, бе 36.80 при среден за областта 33.45. На матурата по БЕЛ дванадесетокласниците ни достигнаха общ успех мн. добър 4.63, като средният успех за страната бе добър 4.17, а за областта – добър 4.24. Добро бе представянето и на шестте ученици, които се явиха на матурата по английски език. Двама от тях взеха изпита с отличен 5.67, а формираният среден резултат от оценките на всички бе добър 4.84. С тези резултати нашето училище се подреди на челните места сред училищата в областта. Държа да кажа също, че на матурите нямахме нито една двойка. Ние сме сред трите училища в Смолянско, които си повишиха успеха, заемайки 5-то място на областно ниво и 140-то – на национално.

Вие, като директор на гимназия, с какви трудности се сблъсквате?

С ежедневните трудности на работата, които не са непреодолими. Всеки ден има някакви трудности, които трябва да решим и ги решаваме. Не смятам, че е толкова трудно, затова не мога да се оплаквам. Не мога и да кажа, че ми е толкова трудно с нещо, че да не мога да го реша. Благодарение на усилията, които полага целият колектив при СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Рудозем, всичко тече нормално, нещата се подреждат и учебният процес върви. Дори не би трябвало да говорим за трудности, след като коментирахме толкова призови места, извоювани от учениците ни. Факт е, че всеки един в работата си среща трудности, както и преподаващите срещат, но идеята е да ги преодолеем.

Какво ще пожелаете на учениците и на учителския колектив?

На всички пожелавам да са живи и здрави, както и една успешна, лека и здрава учебна година!

Марияна Куцова
©Рудозем днес
Последни новини
24 май - духовност, традиция, достойнство! Честит празник!
Талантите от Рудозем: Антон Урдажиев (галерия)
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - СМОЛЯН КЪМ 23.05.2019 г.
Защо в Рудозем така и не се случват нещата?!
Уважаемо ръководство на ДПС-Рудозем, възмутен съм от вас!
ДПС предизборно откри чешмата, построена с пари от хората
Утре от 12 ч. до 20 ч. се ограничава движението по пътя Средногорци – Рудозем
Валя Радева, консултант по хранене: Моделът на хранене в семейството е изключително важен за изграждане на здравословни хранителни навици от най-ранна възраст
837 зрелостници в област Смолян се явиха на първата задължителна матура по български език и литература
Младеж от Рудозем с мащабна кампания по повод 24 май