Венцислав Шейков: Отношението на обществото към пожарникарите е добро, като ние полагаме усилия да бъде така

За работата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- град Рудозем, за трудностите, които срещат огнеборците при упражняване на професията и за отношението на обществеността към дейността им - на нашите въпроси отговори началникът на РСПБЗН- Рудозем -  г-н Венцислав Шейков.

В средата на септември имаше седмица на отворените врати в РС „ПБЗН“- Рудозем. Колко човека посетиха Службата и се запознаха с работата на огнеборците и като цяло рудоземската общественост проявява ли интерес към такива инициативи?

Да наистина през месец септември и по – точно в периода от 7-14.09.2015г имаше дни на отворени врати в РСПБЗН Рудозем. Това бе едно от мероприятията, които традиционно се провеждат през Седмицата на пожарната безопасност и защита на населението. През тази седмица във всички служби в страната се провеждат различни мероприятия имащи за цел популяризиране на пожарникарската професия. Кулминацията през тази седмица е точно 14-ти септември, когато е професионалният празник на служителите от ГДПБЗН – МВР.

За съжаление през дните на отворени врати службата бе посетена само от децата в ЦДГ “Дъга” с. Елховец, които бяха запознати с дейността и възможностите на пожарната служба в града. През годините съм забелязал, че по – голям интерес представляват занятията, които провеждаме всяка година на площада пред Дом на културата гр. Рудозем.

В началото на новия отоплителен сезон сме и в тази връзка да Ви попитаме с каква техника разполага Районната служба, в какво състояние е и какво Ви липсва?

Спокойно мога да кажа, че към момента РСПБЗН Рудозем разполага с необходимата техника за справяне с произшествията характерни за отоплителния сезон. Разполагаме с пожарни автомобили, които са добре оборудвани, разполагаме и с лекотоварен автомобил и многофункционално транспортно средство “Bobcat”. Всички пожарни машини са с повишена проходимост. Също така в момента техниката е обслужена и същата е на 100% подготвена за експлоатация през зимния отоплителен период. Както се видя и по време на бедственото положение с наличната техника успяваме да се справим. Все пак мога да вметна, че като цяло за област Смолян може би е добре да има един “ратрак”, какъвто в момента няма дислоциран в нашата област.

В момента с колко пожарникари разполага службата, имате ли нужда от още хора?

Към момента службата е от 13 човека, като двама от тях са новоназначени и в момента са на курс за първоначална подготовка. Имаме и незаети бройки, за които се надявам също да бъде обявен конкурс имайки предвид, че съгласно последните изменения в нормативните актове за пожарогасителна и спасителна дейност от 01.08.2017г. екипите задължително трябва да бъдат от минимум трима служители.

А как стои въпросът с доброволните отряди – периодично ни изпращате обяви, че се набират доброволци, има ли достатъчно хора, които са заявили, че биха съдействали в извънредни ситуации?

Това е болна тема за мен. Най- големи трудности срещам именно при опитите ми да сформираме един реално действащ отряд, който да бъде в полза на цялото население на общината, тъй като съгласно правилата, той може да действа и самостоятелно, а не само в помощ на службите за ПБЗН. Мога да кажа, че официално в община Рудозем има регистрирано доброволно формирование, което е в състав от 10 човека, като състава може да бъде до 15 човека. С тези 10 човека бе започнато обучение, тъй като те трябва да преминат първоначална подготовка. Обучението е разделено на три модула, като само няколко доброволеца са преминали първи модул и всичко спря до там.

Според мен има хора, които са готови да помагат, дори по време на бедственото положение лично мен поне няколко човека са ме питали как да станат доброволци, но до регистрации на нови хора не се стига, за което съм учуден.

Нека пак да използвам Вашата трибуна и да кажа, че има два нови момента в доброволчеството. Първият, е че хора участващи в доброволни формирования за напред ще бъдат с предимство при провеждането на конкурси за назначаване в ГДПБЗН – МВР. Вторият момент, е че лица навършили 16 години, но не навършили 18 години могат да се обучават за доброволци, без да се използват за самостоятелни задачи.

Така, че ако някой наистина проявява интерес нека се обажда или в пожарната или в общинска администрация за повече разяснения.

По време на кризисната ситуация в началото на март на колко сигнала се отзовахте, бихте ли назовали дейностите, които са извършвали членовете на екипа Ви? Как смятате - реагира ли адекватно населението в подобни извънредни ситуации, или има нужда от допълнителна подготовка?

Само за дните на обявеното бедствено положение РСПБЗН Рудозем се е отзовала на общо 45 произшествия, като мога да кажа, че сме реагирали на всички сигнали, за които има получена някаква информация. Основните дейности, които са извършвани от екипите на РСПБЗН Рудозем, са по издирване и спасяване на хора, които са останали откъснати, както и доставяне на хранителни продукти. На следващо място наши сили и средства оказваха помощ на екипите на ЕСО за възстановяване на 110kV захранване на подстанция Рудозем и почистване на паднали дървета по направление гр. Рудозем – с. Елховец – с.  Витина – с. Поляна и пътя за с. Средногорци, който е на територията на община Мадан. Също така сме помагали за транспортиране на болни хора до ЦСМП Рудозем, освобождаване на закъсала снегопочистваща техника, отводняване на промишлена сграда, отстраняване на опасни предмети – паднали дървета и метална конструкция, пожари, обезопасяване на застрашена жилищна сграда, затрупани животни под съборена селскостопанска сграда, осигуряване на достъп до затрупана инженерна техника, която трябва да се мобилизира за почистване на пътищата, обезопасяване на опасно съоръжение на EVN.

Мисля, че по – голяма част от населението знаят как да реагират в подобни ситуации, но има доста хора, които подценяват дадена ситуация или просто мислят, че на тях не може да им се случи нещо лошо.

А каква е подготовката на пожарникарите?

Всички пожарникари след назначаването им преминават първоначална подготовка, която е комплексна и включва подготовка за действия по пожарогасене, както и за действия за спасяване на хора, при катастрофи, промишлени аварии, наводнения, земетресения и други произшествия. Също така ежегодно когато са на работа, но не са на произшествие служителите поддържат както физическата си подготовка така и специалната, чрез провеждане на занятия. Мога да кажа, че служителите, за които аз отговарям са много добре подготвени и физически и практически.

Има ли наплив за работа в Пожарната и колко човека кандидатстваха при последния конкурс за място в Рудоземската служба? Какви са критериите за подбор?

Разбира се. Има наплив за работа в пожарната, тъй като държавната служба привлича хората. При последния конкурс, който бе за 4 места за област Смолян, кандидатстваха около 40 човека, като трябва да се има предвид, че длъжността изискваше “Свидетелство за управление на МПС” категория “С”, което не всички притежават. За длъжности, за които не се изисква такова удостоверение, кандидатстват повече хора. Кандидатите за работа в пожарната трябва да са само български граждани, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер. Има и спечифични изисквания, като горна граница на възрастта, да имат средно образование, да покриват изискванията за физическа годност, да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР и за водачите да имат “Свидетелство за управление на МПС” категория “С”, като същото не им е отнемано.

Какво мислите за хората, които причиняват горски пожари поради небрежност, изхвърлена цигара, запалено стърнище в близост до гора и други подобни случаи? Глобите плашат ли хората?

Както казах и по – горе мисля, че тези хора са самонадеяни и подценяват опасността, но в същото време бих им казал да си спомнят за таз годишните горски пожари в хасковска област, при които загинаха хора и изгоряха къщи при пожар възникнал именно като горски. Защото един път възникнал пожара е трудно контролируем. Също така искам да кажа, на тези хора, че има разпоредби, които забраняват паленето на огън или го разрешават, при определени обстоятелства и никакви други мерки не са достатъчни. Трябва да се спазват стриктно правилата. Иначе глобите плашат хората, но в практиката съм разбрал, че в момента на палене, хората не мислят, че ще се стигне до пожар и до глоба, а едва в последствие се сещат за това.

Кои случаи на пожари са повече в последните години- на човешка грешка, или на техническа неизправност?

Определено повече са пожарите в резултат на човешката грешка, като по скоро бих казал човешкото действие или бездействие, като например непочистването на комина в началото на отоплителния период. Именно тези пожари са едни от най- често възникващите на територията на община Рудозем.

Вие реагирате не само на пожари, но и на редица други произшествия. В този смисъл случвало ли се е жителите на общината да злоупотребяват със сигнали, в които реално няма нужда от Вашата намеса? Имали ли сте фалшиви сигнали в района и те санкционират ли се? Какъв е съветът и коментарът Ви по темата?

Да фалшивите сигнали се санкционират, но в интерес на истината в последно време при нас не е постъпвал такъв сигнал. Случвало се е макар и рядко получаване на сигнал предимно за пожар, но при отиване на място се установява, че човека се е заблудил по една или друга причина. Моят съвет към хората е да не злоупотребяват с тел. 112, тъй като всяко едно фалшиво обаждане ангажира сериозен ресурс от хора и техника, като може да се получи, така, че да не можем да реагираме на един реален сигнал. В същото време искам да кажа на хората да не се притесняват да се обаждат, когато наистина има нужда.

Имало ли е случаи, в които да Ви упрекват, че сте пристигнали на произшествие, или да са подавали жалби срещу Вас?

Имало е случаи в които ни упрекват, че сме пристигнали със закъснение, но на въпрос от моя страна в колко часа е подаден сигналът се оказва, че лицата които ни обвиняват в “закъснение” въобще не са подавали сигнал. Това много често се случва, тъй като хората първоначално изпадат в паника и мислят как да се справят сами, но когато видят, че не могат едва тогава се сещат да се обадят в пожарната или пък, ако някой техен съсед се сети да се обади. Също така искам да обясня на хората, че при обаждане на 112, те не се обаждат директно в пожарната, а в центъра за спешни повиквания, където сигнала се обработва и в последствие се предава в ОЦ Смолян и оттам в РСПБЗН Рудозем. Също така трябва хората които се обаждат на 112 да бъдат търпеливи и да подават по – точна и ясна информация.

Също така са ни упреквали, че пожарната е отишла без вода на дадено произшествие. Искам да кажа на хората, че това няма как да се случи. Автомобилите се проверяват ежедневно и когато са на дежурство са винаги изправни, заредени с гасителни вещества и оборудвани в готовност за незабавно тръгване. Този “мит” си го обяснявам с непознаването на възможностите на пожарните автомобили от повечето хора. Имам предвид, че един пожарен автомобил вози определено количество вода, което според автомобила и използваните уреди за гасене свършва за време между 10-15минути. След това, ако няма от къде да зареди пожарният автомобил водата свършва.

 

Срещате ли трудности при упражняване на Държавния противопожарен контрол в района? Как ще убедите хората, че проверките за спазване на правилата при проектиране, строителство и реконструиране на обектите не са просто една досадна формалност?

Не, не бих казал, че срещам трудности, при осъществявания ДПК. Хората са свикнали, макар наистина доста от тях да го приемат за формалност. В днешно време трудно се убеждават хората в ползата от дадено нещо. Забелязал съм, че хората се убеждават единствено когато лично бъдат засегнати. Не го пожелавам на никой и бих казал на хората, че всяка взета превантивна мярка, ще им се отплати многократно.

Професията на пожарникаря е една от най-тежките. Адекватно ли е заплатен трудът Ви и как оценявате отношението на обществото към пожарникарите?

Отговорът на този въпрос е много относителен, тъй като различните служители по различен начин възприемат нещата, но моето лично мнение, е че на фона на заплащането в останалите сектори и то на територията на Община Рудозем заплащането на един служител в ПБЗН е добро. С радост мога да кажа, че отношението на обществото към пожарникарите е добро, като ние полагаме усилия да бъде така. Това се вижда и от публикувани допитвания основно в други държави, според които пожарникарите са едни от хората с най- високо доверие от страна на гражданите. Мисля, че тези резултати важат и за България.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Венцислав Шейков: Отношението на обществото към пожарникарите е добро, като ние полагаме усилия да бъде така
09.11.2015 | 01:20
2735
снимка: teacher.bg

За работата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- град Рудозем, за трудностите, които срещат огнеборците при упражняване на професията и за отношението на обществеността към дейността им - на нашите въпроси отговори началникът на РСПБЗН- Рудозем -  г-н Венцислав Шейков.

В средата на септември имаше седмица на отворените врати в РС „ПБЗН“- Рудозем. Колко човека посетиха Службата и се запознаха с работата на огнеборците и като цяло рудоземската общественост проявява ли интерес към такива инициативи?

Да наистина през месец септември и по – точно в периода от 7-14.09.2015г имаше дни на отворени врати в РСПБЗН Рудозем. Това бе едно от мероприятията, които традиционно се провеждат през Седмицата на пожарната безопасност и защита на населението. През тази седмица във всички служби в страната се провеждат различни мероприятия имащи за цел популяризиране на пожарникарската професия. Кулминацията през тази седмица е точно 14-ти септември, когато е професионалният празник на служителите от ГДПБЗН – МВР.

За съжаление през дните на отворени врати службата бе посетена само от децата в ЦДГ “Дъга” с. Елховец, които бяха запознати с дейността и възможностите на пожарната служба в града. През годините съм забелязал, че по – голям интерес представляват занятията, които провеждаме всяка година на площада пред Дом на културата гр. Рудозем.

В началото на новия отоплителен сезон сме и в тази връзка да Ви попитаме с каква техника разполага Районната служба, в какво състояние е и какво Ви липсва?

Спокойно мога да кажа, че към момента РСПБЗН Рудозем разполага с необходимата техника за справяне с произшествията характерни за отоплителния сезон. Разполагаме с пожарни автомобили, които са добре оборудвани, разполагаме и с лекотоварен автомобил и многофункционално транспортно средство “Bobcat”. Всички пожарни машини са с повишена проходимост. Също така в момента техниката е обслужена и същата е на 100% подготвена за експлоатация през зимния отоплителен период. Както се видя и по време на бедственото положение с наличната техника успяваме да се справим. Все пак мога да вметна, че като цяло за област Смолян може би е добре да има един “ратрак”, какъвто в момента няма дислоциран в нашата област.

В момента с колко пожарникари разполага службата, имате ли нужда от още хора?

Към момента службата е от 13 човека, като двама от тях са новоназначени и в момента са на курс за първоначална подготовка. Имаме и незаети бройки, за които се надявам също да бъде обявен конкурс имайки предвид, че съгласно последните изменения в нормативните актове за пожарогасителна и спасителна дейност от 01.08.2017г. екипите задължително трябва да бъдат от минимум трима служители.

А как стои въпросът с доброволните отряди – периодично ни изпращате обяви, че се набират доброволци, има ли достатъчно хора, които са заявили, че биха съдействали в извънредни ситуации?

Това е болна тема за мен. Най- големи трудности срещам именно при опитите ми да сформираме един реално действащ отряд, който да бъде в полза на цялото население на общината, тъй като съгласно правилата, той може да действа и самостоятелно, а не само в помощ на службите за ПБЗН. Мога да кажа, че официално в община Рудозем има регистрирано доброволно формирование, което е в състав от 10 човека, като състава може да бъде до 15 човека. С тези 10 човека бе започнато обучение, тъй като те трябва да преминат първоначална подготовка. Обучението е разделено на три модула, като само няколко доброволеца са преминали първи модул и всичко спря до там.

Според мен има хора, които са готови да помагат, дори по време на бедственото положение лично мен поне няколко човека са ме питали как да станат доброволци, но до регистрации на нови хора не се стига, за което съм учуден.

Нека пак да използвам Вашата трибуна и да кажа, че има два нови момента в доброволчеството. Първият, е че хора участващи в доброволни формирования за напред ще бъдат с предимство при провеждането на конкурси за назначаване в ГДПБЗН – МВР. Вторият момент, е че лица навършили 16 години, но не навършили 18 години могат да се обучават за доброволци, без да се използват за самостоятелни задачи.

Така, че ако някой наистина проявява интерес нека се обажда или в пожарната или в общинска администрация за повече разяснения.

По време на кризисната ситуация в началото на март на колко сигнала се отзовахте, бихте ли назовали дейностите, които са извършвали членовете на екипа Ви? Как смятате - реагира ли адекватно населението в подобни извънредни ситуации, или има нужда от допълнителна подготовка?

Само за дните на обявеното бедствено положение РСПБЗН Рудозем се е отзовала на общо 45 произшествия, като мога да кажа, че сме реагирали на всички сигнали, за които има получена някаква информация. Основните дейности, които са извършвани от екипите на РСПБЗН Рудозем, са по издирване и спасяване на хора, които са останали откъснати, както и доставяне на хранителни продукти. На следващо място наши сили и средства оказваха помощ на екипите на ЕСО за възстановяване на 110kV захранване на подстанция Рудозем и почистване на паднали дървета по направление гр. Рудозем – с. Елховец – с.  Витина – с. Поляна и пътя за с. Средногорци, който е на територията на община Мадан. Също така сме помагали за транспортиране на болни хора до ЦСМП Рудозем, освобождаване на закъсала снегопочистваща техника, отводняване на промишлена сграда, отстраняване на опасни предмети – паднали дървета и метална конструкция, пожари, обезопасяване на застрашена жилищна сграда, затрупани животни под съборена селскостопанска сграда, осигуряване на достъп до затрупана инженерна техника, която трябва да се мобилизира за почистване на пътищата, обезопасяване на опасно съоръжение на EVN.

Мисля, че по – голяма част от населението знаят как да реагират в подобни ситуации, но има доста хора, които подценяват дадена ситуация или просто мислят, че на тях не може да им се случи нещо лошо.

А каква е подготовката на пожарникарите?

Всички пожарникари след назначаването им преминават първоначална подготовка, която е комплексна и включва подготовка за действия по пожарогасене, както и за действия за спасяване на хора, при катастрофи, промишлени аварии, наводнения, земетресения и други произшествия. Също така ежегодно когато са на работа, но не са на произшествие служителите поддържат както физическата си подготовка така и специалната, чрез провеждане на занятия. Мога да кажа, че служителите, за които аз отговарям са много добре подготвени и физически и практически.

Има ли наплив за работа в Пожарната и колко човека кандидатстваха при последния конкурс за място в Рудоземската служба? Какви са критериите за подбор?

Разбира се. Има наплив за работа в пожарната, тъй като държавната служба привлича хората. При последния конкурс, който бе за 4 места за област Смолян, кандидатстваха около 40 човека, като трябва да се има предвид, че длъжността изискваше “Свидетелство за управление на МПС” категория “С”, което не всички притежават. За длъжности, за които не се изисква такова удостоверение, кандидатстват повече хора. Кандидатите за работа в пожарната трябва да са само български граждани, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер. Има и спечифични изисквания, като горна граница на възрастта, да имат средно образование, да покриват изискванията за физическа годност, да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР и за водачите да имат “Свидетелство за управление на МПС” категория “С”, като същото не им е отнемано.

Какво мислите за хората, които причиняват горски пожари поради небрежност, изхвърлена цигара, запалено стърнище в близост до гора и други подобни случаи? Глобите плашат ли хората?

Както казах и по – горе мисля, че тези хора са самонадеяни и подценяват опасността, но в същото време бих им казал да си спомнят за таз годишните горски пожари в хасковска област, при които загинаха хора и изгоряха къщи при пожар възникнал именно като горски. Защото един път възникнал пожара е трудно контролируем. Също така искам да кажа, на тези хора, че има разпоредби, които забраняват паленето на огън или го разрешават, при определени обстоятелства и никакви други мерки не са достатъчни. Трябва да се спазват стриктно правилата. Иначе глобите плашат хората, но в практиката съм разбрал, че в момента на палене, хората не мислят, че ще се стигне до пожар и до глоба, а едва в последствие се сещат за това.

Кои случаи на пожари са повече в последните години- на човешка грешка, или на техническа неизправност?

Определено повече са пожарите в резултат на човешката грешка, като по скоро бих казал човешкото действие или бездействие, като например непочистването на комина в началото на отоплителния период. Именно тези пожари са едни от най- често възникващите на територията на община Рудозем.

Вие реагирате не само на пожари, но и на редица други произшествия. В този смисъл случвало ли се е жителите на общината да злоупотребяват със сигнали, в които реално няма нужда от Вашата намеса? Имали ли сте фалшиви сигнали в района и те санкционират ли се? Какъв е съветът и коментарът Ви по темата?

Да фалшивите сигнали се санкционират, но в интерес на истината в последно време при нас не е постъпвал такъв сигнал. Случвало се е макар и рядко получаване на сигнал предимно за пожар, но при отиване на място се установява, че човека се е заблудил по една или друга причина. Моят съвет към хората е да не злоупотребяват с тел. 112, тъй като всяко едно фалшиво обаждане ангажира сериозен ресурс от хора и техника, като може да се получи, така, че да не можем да реагираме на един реален сигнал. В същото време искам да кажа на хората да не се притесняват да се обаждат, когато наистина има нужда.

Имало ли е случаи, в които да Ви упрекват, че сте пристигнали на произшествие, или да са подавали жалби срещу Вас?

Имало е случаи в които ни упрекват, че сме пристигнали със закъснение, но на въпрос от моя страна в колко часа е подаден сигналът се оказва, че лицата които ни обвиняват в “закъснение” въобще не са подавали сигнал. Това много често се случва, тъй като хората първоначално изпадат в паника и мислят как да се справят сами, но когато видят, че не могат едва тогава се сещат да се обадят в пожарната или пък, ако някой техен съсед се сети да се обади. Също така искам да обясня на хората, че при обаждане на 112, те не се обаждат директно в пожарната, а в центъра за спешни повиквания, където сигнала се обработва и в последствие се предава в ОЦ Смолян и оттам в РСПБЗН Рудозем. Също така трябва хората които се обаждат на 112 да бъдат търпеливи и да подават по – точна и ясна информация.

Също така са ни упреквали, че пожарната е отишла без вода на дадено произшествие. Искам да кажа на хората, че това няма как да се случи. Автомобилите се проверяват ежедневно и когато са на дежурство са винаги изправни, заредени с гасителни вещества и оборудвани в готовност за незабавно тръгване. Този “мит” си го обяснявам с непознаването на възможностите на пожарните автомобили от повечето хора. Имам предвид, че един пожарен автомобил вози определено количество вода, което според автомобила и използваните уреди за гасене свършва за време между 10-15минути. След това, ако няма от къде да зареди пожарният автомобил водата свършва.

 

Срещате ли трудности при упражняване на Държавния противопожарен контрол в района? Как ще убедите хората, че проверките за спазване на правилата при проектиране, строителство и реконструиране на обектите не са просто една досадна формалност?

Не, не бих казал, че срещам трудности, при осъществявания ДПК. Хората са свикнали, макар наистина доста от тях да го приемат за формалност. В днешно време трудно се убеждават хората в ползата от дадено нещо. Забелязал съм, че хората се убеждават единствено когато лично бъдат засегнати. Не го пожелавам на никой и бих казал на хората, че всяка взета превантивна мярка, ще им се отплати многократно.

Професията на пожарникаря е една от най-тежките. Адекватно ли е заплатен трудът Ви и как оценявате отношението на обществото към пожарникарите?

Отговорът на този въпрос е много относителен, тъй като различните служители по различен начин възприемат нещата, но моето лично мнение, е че на фона на заплащането в останалите сектори и то на територията на Община Рудозем заплащането на един служител в ПБЗН е добро. С радост мога да кажа, че отношението на обществото към пожарникарите е добро, като ние полагаме усилия да бъде така. Това се вижда и от публикувани допитвания основно в други държави, според които пожарникарите са едни от хората с най- високо доверие от страна на гражданите. Мисля, че тези резултати важат и за България.

©Рудозем днес

Последни новини
Хокейният клуб в Чепинци - една приказка с тъжен край
Чепинските хокеисти участваха в турнира в село Баните
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева