На 20 април ще заседава ОбС Рудозем

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

До

..……………….…………………….

.……………..……………….………

П О К А Н А

На основание чл. 23 ал. 4 и чл.24 ал. 4  от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр.Рудозем на 51 - вото извънредно заседание   на 20. 04. 2011г. /сряда/ от 16 00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.”Прогрес-строй”ЕООД – Рудозем. Относно решение №312/22.02.2011год. – „Приета оценка на остаряла транспортна техника, подстанция и далекопровод”.

Док.:Управител на „Прогрес-строй”ЕООД - Рудозем

2. Одобряване на оценка на имот представляващ УПИ ІІІ, кв.7 по ПУП на с. Елховец.

Докл.:Кмет на Община Рудозем

3.Уреждане на собственост между Община Рудозем и частно лице.

Докл.:Кмет на Община Рудозем

4.Писмо вх.№206/17.03.2011г. от Областния управител инж.Стефан Стайков, относно Решение №310/22.02.2011г. на Общински съвет – Рудозем.

Докл.:Председател на ОбС -Рудозем

5.Писмо вх.№209/24.03.2011г. от Управителя на „Виастройинженеринг”ООД, относно дължими суми по договори за строителство от Община Рудозем на „Виастройинженеринг”ООД.

Докл.:Председател на ОбС –Рудозем

6.Необходимост от начални средства за „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Рудозем”ЕООД.

Докл.: Управителя на „СМДЛР”ЕООД

7. Годишен отчет за дейността на фирма „Рудозем Инвест”ЕООД гр.Рудозем през 2010г.

Докл.:Управителя на

„Рудозем Инвест”ООД гр.Рудозем

8. Годишен отчет за дейността и предприетите действия за преструктуриране на „МБАЛ-Рудозем”ЕООД през 2010г

Докл.:Управителя на

„МБАЛ-Рудозем”ЕООД

Председател на ОбС:…………………

/С. Дурев /

Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
На 20 април ще заседава ОбС Рудозем
15.04.2011 | 00:39
1237
снимка: teacher.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

До

..……………….…………………….

.……………..……………….………

П О К А Н А

На основание чл. 23 ал. 4 и чл.24 ал. 4  от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр.Рудозем на 51 - вото извънредно заседание   на 20. 04. 2011г. /сряда/ от 16 00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.”Прогрес-строй”ЕООД – Рудозем. Относно решение №312/22.02.2011год. – „Приета оценка на остаряла транспортна техника, подстанция и далекопровод”.

Док.:Управител на „Прогрес-строй”ЕООД - Рудозем

2. Одобряване на оценка на имот представляващ УПИ ІІІ, кв.7 по ПУП на с. Елховец.

Докл.:Кмет на Община Рудозем

3.Уреждане на собственост между Община Рудозем и частно лице.

Докл.:Кмет на Община Рудозем

4.Писмо вх.№206/17.03.2011г. от Областния управител инж.Стефан Стайков, относно Решение №310/22.02.2011г. на Общински съвет – Рудозем.

Докл.:Председател на ОбС -Рудозем

5.Писмо вх.№209/24.03.2011г. от Управителя на „Виастройинженеринг”ООД, относно дължими суми по договори за строителство от Община Рудозем на „Виастройинженеринг”ООД.

Докл.:Председател на ОбС –Рудозем

6.Необходимост от начални средства за „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Рудозем”ЕООД.

Докл.: Управителя на „СМДЛР”ЕООД

7. Годишен отчет за дейността на фирма „Рудозем Инвест”ЕООД гр.Рудозем през 2010г.

Докл.:Управителя на

„Рудозем Инвест”ООД гр.Рудозем

8. Годишен отчет за дейността и предприетите действия за преструктуриране на „МБАЛ-Рудозем”ЕООД през 2010г

Докл.:Управителя на

„МБАЛ-Рудозем”ЕООД

Председател на ОбС:…………………

/С. Дурев /


Последни новини
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино