Начало » Условия за ползване

Използване на сайта - При ползване на предоставяните услуги и информация от rudozemdnes.bg ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да публикува коментари, мнения и други материали, които:
1) противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, етиката, правилата на морала и поведение;
2) съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
3) съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа;
4) имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от СОБСТВЕНИКА;
5) нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които са ратифицирани от Република България;
6) представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
7) са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
8) нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ на rudozemdnes.bg се задължава при ползване на предоставяните от СОБСТВЕНИКА услуги:
1) да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
2) да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове;
3) да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
4) да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
5) да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.


Екипът на Рудозем днес