На 22.02 ще заседава ОбС Рудозем

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

                                                        До        

                                             

..……………….…………………….

 

.……………..……………….………

П О К А Н А

На основание чл. 23 ал. 4 и чл.24 ал. 4  от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр.Рудозем на 49 - тото извънредно заседание   на 22. 02. 2011г. /Вторник/ от 15 00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1.Промяна в правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Док.:Зам. председател на ОбС Мустафа Брахимбашев  2.Отговор на Питане на общинския съветник Самир Дурев, относно обществена поръчка 166020.  Док.:Зам. председател на ОбС Мустафа Брахимбашев  3.Участие на Община Рудозем с предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС – гр.София, с цл финансиране обект:”Канализация гр.Рудозем, кв.Койнарци”.  Докл.:Кмет на Община Рудозем  4.Основание на закона за вредното въздействие на отпадъците в/у околната среда и Решение №160/17.12.2008г. на Общински съвет – гр.Рудозем, относно определяне на такса за депониране на производствените отпадъци на общинското депо за ТБО. Съгласно това решение, фирмите генериращи производствени отпадъци заплащат такса от 60лв. за тон – депониран производствен отпадък.                                                 Докл.:Кмет на Община Рудозем  5.Годишен отчет на дружество „Прогрес-строй”ЕООД гр.Рудозем към 31.12.2010г.   Предложения за приемане на оценка на остаряла транспортна техника , подстанция и далекопровод.   Док.: Управителя на „Прогрес-строй”ЕООД  гр.Рудозем  6.Бюджет 2011г.                                                Докл.:Кмет на Община Рудозем

 Зам.- председател на ОбС:…………………

/М.Брахимбашев/

Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
На 22.02 ще заседава ОбС Рудозем
17.02.2011 | 21:33
1347
снимка: teacher.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

                                                        До        

                                             

..……………….…………………….

 

.……………..……………….………

П О К А Н А

На основание чл. 23 ал. 4 и чл.24 ал. 4  от ЗМСМА  свиквам  Общински съвет - гр.Рудозем на 49 - тото извънредно заседание   на 22. 02. 2011г. /Вторник/ от 15 00 часа в Заседателната зала на Общински съвет при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1.Промяна в правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Док.:Зам. председател на ОбС Мустафа Брахимбашев  2.Отговор на Питане на общинския съветник Самир Дурев, относно обществена поръчка 166020.  Док.:Зам. председател на ОбС Мустафа Брахимбашев  3.Участие на Община Рудозем с предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС – гр.София, с цл финансиране обект:”Канализация гр.Рудозем, кв.Койнарци”.  Докл.:Кмет на Община Рудозем  4.Основание на закона за вредното въздействие на отпадъците в/у околната среда и Решение №160/17.12.2008г. на Общински съвет – гр.Рудозем, относно определяне на такса за депониране на производствените отпадъци на общинското депо за ТБО. Съгласно това решение, фирмите генериращи производствени отпадъци заплащат такса от 60лв. за тон – депониран производствен отпадък.                                                 Докл.:Кмет на Община Рудозем  5.Годишен отчет на дружество „Прогрес-строй”ЕООД гр.Рудозем към 31.12.2010г.   Предложения за приемане на оценка на остаряла транспортна техника , подстанция и далекопровод.   Док.: Управителя на „Прогрес-строй”ЕООД  гр.Рудозем  6.Бюджет 2011г.                                                Докл.:Кмет на Община Рудозем

 Зам.- председател на ОбС:…………………

/М.Брахимбашев/


Последни новини
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино