Недялко Славов: През 2018-та година се направиха важни стъпки за реализацията на приоритетни за област Смолян проекти

„2018-та беше година, в която направихме важни стъпки за реализацията на приоритетни за област Смолян проекти.“, каза областният управител Недялко Славов по време на финалната пресконференция, която даде днес. Той отбеляза, че годината е била изпълнена и с редица трудности и предизвикателства, свързани главно с критични ситуации, в следствие на природни бедствия. „Но въпреки трудностите, не се отклонихме от ангажиментите, които поехме като политици.“, допълни Славов, като наблегна, че държавната политика не се прави само от политиците, тя се прокарва и през администрациите. „Каквото постигаме, го правим заедно и с добро взаимодействие.“ Той благодари за доброто сътрудничество на заместниците си, на екипа от експерти в Областна администрация Смолян, на представителите и ръководителите на държавни институции, силови ведомства, Българската армия, общините, представители на медиите.

        Като успех за страната ни, Славов отбеляза Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. „Поставените от България теми са важни и ще бъдат надграждани от следващите председателства на Съвета.“

       Във връзка с изпитанията, пред които ни изправи природата, относно срутището по главен път Смолян-Мадан, областният управител отбеляза, че и към днешна дата смята взетите решения за правилни с оглед ситуацията. „Аз ще бъда спокоен, едва когато завършат дейностите по трайното укрепване и ще настоявам за това.“, допълни той.

       Относно другото предизвикателство – наводненията, Славов каза, че се набляга върху превенцията и във връзка с това беше реализиран проект за почистване на речните корита на Черна и Бяла в урбанизираната територия на Смолян, стартира изграждането на подпорни стени в Рудозем, Златоград и Смолян по Проект FLOOD PROTECTION, финансиран от Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020.

      „Основните усилия, които полагаме са свързани с обновяване на инфраструктурата, както и напредък по важните проекти в пътната и ВиК инфраструктура.“ Във връзка с ГКПП „Рудозем-Ксанти“ Славов отбеляза: „В момента сме по процедура по оценка на постъпилите предложения, както по избор на строител, така и за избор на строителен надзор.“

      За другите важни пътни проекти, които са на различен етап от тяхната реализация той маркира, че за пътя Средногорци-Рудозем вече се извършват строително-монтажни дейности, а за обхода на Рудозем се оценят предложенията на кандидатите. „На пролет очакваме да започне рехабилитацията на пътя Смолян-Девин-Михалково-Кричим, който всъщност е най-големият проект финансиран в сегашната Програма „Региони в растеж“ за инвестиции в пътната инфраструктура. Обявено е проектирането от страна на АПИ по Проекта Смолян-Смилян-Рудозем през връх Средногорец. Стратегически важен проект, по който също напредваме, е проектът за разширяване на главния път Смолян-Асеновград.“

       По отношение на ВиК инфраструктурата Славов отбеляза, че е даден старт на обществените поръчки за Втори воден цикъл на Смолян. Той изрази очаквания през 2019-та да бъде въведен в експлоатация язовир Пловдивци.

        Областният управител каза, че ще продължава да следва принципно отношение при взаимодействие с общините в региона. „Съумяваме да се обединяваме за важните неща, които са в интерес на хората.“, каза Славов, давайки за пример получената поредна финансова подкрепа, отпусната вчера с Постановление на МС към бюджета на Смолянските общини за реализацията на важни инфраструктурни проекти, в това число и за временен приют за община Смолян, с което частично ще се реши проблема с бездомните кучета.

        Относно секторните политики, спрямо образованието, което е приоритет, Славов отбеляза, че Министерството на образованието и науката, съвместно с РУО-Смолян предприемат правилните мерки за нашия регион, насочени към значително подобряване качеството на образование, запазване на мрежата от училища и детски градини, работи се за мотивация на учителите, инвестира се в материално-техническата база. „Качеството на образованието е на изключително добро ниво в региона и доказателство за това са резултатите от матури и външни оценявания.“ Областният управител не скри притеснението си, че демографският натиск, който се отразява на всички обществени сфери, е най-осезаем в образованието.

        „Законодателството беше променено кардинално, което спомогна да се подпомогнат повече лица и в същото време да се индивидуализират личностните им нужди.“, отбеляза той във връзка с реформите в социалната сфера, касаещи много жители на област Смолян, попаднали в социална изолация и уязвимост.

        В сферата на здравеопазването се правят инвестиции за подобряване на условията за лечение, отделят се средства за техническо обезпечаване в отделенията, но основен проблем си остава липсата на специалисти.  Славов каза, че Проектът за спешната помощ има за цел кардинално да подобри медицинските услуги със солидни инвестиции във всички филиали в областта.

    Област Смолян продължава да е сред най-сигурния регион с най-ниски нива на престъпност и висока разкриваемост в страната.

    Като добър резултат за региона беше отбелязано преобразуването на 101-ви Алпийски батальон в полк и назначаването на нови около 150 военнослужещи.

    Добрите тенденции в земеделието – увеличава се броят на отглежданите животни. Резултати дадоха усилията на институциите за борбата с корояда и проблемът беше решен.

     Славов каза, че и през следващата година ще продължи с реализацията на инфраструктурните проекти, като приоритетна ще бъде критичната инфраструктура. „Ще продължаваме да наблягаме върху програма за превенция срещу природни бедствия и да търсим финансиране за такива дейности.“

   Относно дебата за новия подход за регионална политика, областният управител коментира:  „Сигурен съм, че ще постигнем разбирателство за такъв подход, който да удовлетворява нуждите на региони като нашия.“

    „Ще продължим да работим за облекчаване на административната тежест и въвеждане на по-висок набор от електронни услуги.“

    „Въпреки множеството атаки, Правителството е стабилно, удовлетворен съм, че изпълняваме последователно ангажиментите, които поехме в предизборната кампания. Реализират се важни инфраструктурни проекти, които са в основата за генериране на добавена стойност, за растеж на доходите, на БВП и заетостта. Статистиката и за региона показва ръст на икономиката, на инвестициите. Факт е, че се генерира бюджетен излишък, и ние успяваме голяма част от него да привлечем за решаването на проблеми в нашата област – ние сме една от областите, в която общините получиха най-много средства, сметнато на глава от населението. Всички тези проекти гарантират растеж и по-добро качество на живот“, каза в заключение областния управител.

       Заместник-областният управител Андриян Петров благодари за добрата активност на културните институции в региона през изминалата година. За доброто сътрудничество с МОН и РУО-Смолян, както и с РД „Социално подпомагане“. Той отбеляза, че през изминалата година в резултат на добрата съвместна работа са постигнати значими резултати в сферата на социалните услуги, образованието, културата – безработицата в региона е спаднала с около 11%; изградени са добри контакти между училищата и бизнеса и са сформирани професионални паралелки, които подготвят кадри за местната икономика; читалища от областта ще участват в културната програма на Пловдив Европейска столица на културата 2019.

      Заместник-областният управител Владимир Гърбелов отбеляза постигнатото в поверените му ресори. Той не скри задоволството си, че през изминалата 2018-та туристите, посетили региона, са нараснали двойно, спрямо предходни периоди. Благодари за добрата екипна работа в Политическия кабинет на Областния управител, за успешното сътрудничество с институциите в региона.

    По традиция, след финалната пресконференция, в атриума на Областна администрация Смолян децата от ДГ „Славейче“ изпълниха обичая Коледуване, с което дариха празнично настроение на всички в сградата.

Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Недялко Славов: През 2018-та година се направиха важни стъпки за реализацията на приоритетни за област Смолян проекти
21.12.2018 | 09:19
11668
снимка: teacher.bg

„2018-та беше година, в която направихме важни стъпки за реализацията на приоритетни за област Смолян проекти.“, каза областният управител Недялко Славов по време на финалната пресконференция, която даде днес. Той отбеляза, че годината е била изпълнена и с редица трудности и предизвикателства, свързани главно с критични ситуации, в следствие на природни бедствия. „Но въпреки трудностите, не се отклонихме от ангажиментите, които поехме като политици.“, допълни Славов, като наблегна, че държавната политика не се прави само от политиците, тя се прокарва и през администрациите. „Каквото постигаме, го правим заедно и с добро взаимодействие.“ Той благодари за доброто сътрудничество на заместниците си, на екипа от експерти в Областна администрация Смолян, на представителите и ръководителите на държавни институции, силови ведомства, Българската армия, общините, представители на медиите.

        Като успех за страната ни, Славов отбеляза Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. „Поставените от България теми са важни и ще бъдат надграждани от следващите председателства на Съвета.“

       Във връзка с изпитанията, пред които ни изправи природата, относно срутището по главен път Смолян-Мадан, областният управител отбеляза, че и към днешна дата смята взетите решения за правилни с оглед ситуацията. „Аз ще бъда спокоен, едва когато завършат дейностите по трайното укрепване и ще настоявам за това.“, допълни той.

       Относно другото предизвикателство – наводненията, Славов каза, че се набляга върху превенцията и във връзка с това беше реализиран проект за почистване на речните корита на Черна и Бяла в урбанизираната територия на Смолян, стартира изграждането на подпорни стени в Рудозем, Златоград и Смолян по Проект FLOOD PROTECTION, финансиран от Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020.

      „Основните усилия, които полагаме са свързани с обновяване на инфраструктурата, както и напредък по важните проекти в пътната и ВиК инфраструктура.“ Във връзка с ГКПП „Рудозем-Ксанти“ Славов отбеляза: „В момента сме по процедура по оценка на постъпилите предложения, както по избор на строител, така и за избор на строителен надзор.“

      За другите важни пътни проекти, които са на различен етап от тяхната реализация той маркира, че за пътя Средногорци-Рудозем вече се извършват строително-монтажни дейности, а за обхода на Рудозем се оценят предложенията на кандидатите. „На пролет очакваме да започне рехабилитацията на пътя Смолян-Девин-Михалково-Кричим, който всъщност е най-големият проект финансиран в сегашната Програма „Региони в растеж“ за инвестиции в пътната инфраструктура. Обявено е проектирането от страна на АПИ по Проекта Смолян-Смилян-Рудозем през връх Средногорец. Стратегически важен проект, по който също напредваме, е проектът за разширяване на главния път Смолян-Асеновград.“

       По отношение на ВиК инфраструктурата Славов отбеляза, че е даден старт на обществените поръчки за Втори воден цикъл на Смолян. Той изрази очаквания през 2019-та да бъде въведен в експлоатация язовир Пловдивци.

        Областният управител каза, че ще продължава да следва принципно отношение при взаимодействие с общините в региона. „Съумяваме да се обединяваме за важните неща, които са в интерес на хората.“, каза Славов, давайки за пример получената поредна финансова подкрепа, отпусната вчера с Постановление на МС към бюджета на Смолянските общини за реализацията на важни инфраструктурни проекти, в това число и за временен приют за община Смолян, с което частично ще се реши проблема с бездомните кучета.

        Относно секторните политики, спрямо образованието, което е приоритет, Славов отбеляза, че Министерството на образованието и науката, съвместно с РУО-Смолян предприемат правилните мерки за нашия регион, насочени към значително подобряване качеството на образование, запазване на мрежата от училища и детски градини, работи се за мотивация на учителите, инвестира се в материално-техническата база. „Качеството на образованието е на изключително добро ниво в региона и доказателство за това са резултатите от матури и външни оценявания.“ Областният управител не скри притеснението си, че демографският натиск, който се отразява на всички обществени сфери, е най-осезаем в образованието.

        „Законодателството беше променено кардинално, което спомогна да се подпомогнат повече лица и в същото време да се индивидуализират личностните им нужди.“, отбеляза той във връзка с реформите в социалната сфера, касаещи много жители на област Смолян, попаднали в социална изолация и уязвимост.

        В сферата на здравеопазването се правят инвестиции за подобряване на условията за лечение, отделят се средства за техническо обезпечаване в отделенията, но основен проблем си остава липсата на специалисти.  Славов каза, че Проектът за спешната помощ има за цел кардинално да подобри медицинските услуги със солидни инвестиции във всички филиали в областта.

    Област Смолян продължава да е сред най-сигурния регион с най-ниски нива на престъпност и висока разкриваемост в страната.

    Като добър резултат за региона беше отбелязано преобразуването на 101-ви Алпийски батальон в полк и назначаването на нови около 150 военнослужещи.

    Добрите тенденции в земеделието – увеличава се броят на отглежданите животни. Резултати дадоха усилията на институциите за борбата с корояда и проблемът беше решен.

     Славов каза, че и през следващата година ще продължи с реализацията на инфраструктурните проекти, като приоритетна ще бъде критичната инфраструктура. „Ще продължаваме да наблягаме върху програма за превенция срещу природни бедствия и да търсим финансиране за такива дейности.“

   Относно дебата за новия подход за регионална политика, областният управител коментира:  „Сигурен съм, че ще постигнем разбирателство за такъв подход, който да удовлетворява нуждите на региони като нашия.“

    „Ще продължим да работим за облекчаване на административната тежест и въвеждане на по-висок набор от електронни услуги.“

    „Въпреки множеството атаки, Правителството е стабилно, удовлетворен съм, че изпълняваме последователно ангажиментите, които поехме в предизборната кампания. Реализират се важни инфраструктурни проекти, които са в основата за генериране на добавена стойност, за растеж на доходите, на БВП и заетостта. Статистиката и за региона показва ръст на икономиката, на инвестициите. Факт е, че се генерира бюджетен излишък, и ние успяваме голяма част от него да привлечем за решаването на проблеми в нашата област – ние сме една от областите, в която общините получиха най-много средства, сметнато на глава от населението. Всички тези проекти гарантират растеж и по-добро качество на живот“, каза в заключение областния управител.

       Заместник-областният управител Андриян Петров благодари за добрата активност на културните институции в региона през изминалата година. За доброто сътрудничество с МОН и РУО-Смолян, както и с РД „Социално подпомагане“. Той отбеляза, че през изминалата година в резултат на добрата съвместна работа са постигнати значими резултати в сферата на социалните услуги, образованието, културата – безработицата в региона е спаднала с около 11%; изградени са добри контакти между училищата и бизнеса и са сформирани професионални паралелки, които подготвят кадри за местната икономика; читалища от областта ще участват в културната програма на Пловдив Европейска столица на културата 2019.

      Заместник-областният управител Владимир Гърбелов отбеляза постигнатото в поверените му ресори. Той не скри задоволството си, че през изминалата 2018-та туристите, посетили региона, са нараснали двойно, спрямо предходни периоди. Благодари за добрата екипна работа в Политическия кабинет на Областния управител, за успешното сътрудничество с институциите в региона.

    По традиция, след финалната пресконференция, в атриума на Областна администрация Смолян децата от ДГ „Славейче“ изпълниха обичая Коледуване, с което дариха празнично настроение на всички в сградата.


Последни новини
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”