Ставането на ГО. Анализ на един практически опит. с.Чепинци,Смолянско.

Хайри Лошев, Иво Димитров В хода на реализация на интернет проектите за развитие на Гражданското Общество /ГО/ - http://ideabglab.eu/ и www.rudozemdnes.eu /твоя/ стигнахме до следните изводи: - мас медиите са маши-манипулатори в ръцете на олигархията и в този смисъл, идеята на Предизвикателството да предизвика експертното говорене и –съответно – да започне да подготвя експертни анализи/проекти/модели е важно именно като източник на алтернативна и Неманипулативна итформация, анализи и структурирани идеи за развитие. - съгласие, че съществуващите партии са по-скоро форма на бизнес организации и от тази гледна точка, те обслужват най-вече бизнес интереси, а не интересите на гражданите. - че ситуацията в страната е такава, че без активното участие на хората, осъзнали се като граждани, реална промяна не може да се очаква. При тези изходни постановки, решихме да направим една реална среща с граждански активните хора от с.Чепинци на 20.11`.2010 г. от 19 ч. Единствените предварителни ограничения съобщени на потенциалните участници в срещата, бяха – не на партийно-политическото говорене. За да не се загубят интересни и важни моменти от срещата, решихме отчет-анализа да е общ, но от гледните точки на Иво Димитров и Хайри Лошев. Като и двете изложения ще следват обща структура. Гледната точка на Иво Димитров. 1. Цели и предварителни очаквания. От гледна точка на Проекта Предизвикателството, за мен бе много важно практически да проверя някои основни хипотези върху които е построен проекта: - хората имат нужда от експертно и конкретно говорене и обсъждане на проблемите. - гражданското говорене позволява конструктивен диалог дори между хора с крайно различни политически схващания, вкл. очертаване на общи позиции по дадени конкретни проблеми. - сайта/фрума на предизвикателството следва да е източник на независими анализи,идеи разработки, като алтернатива на мас медийните манипулации. Като в хода на развитие на Проекта, той следва да търси възможност за оказване на експертна подкрепа в дейността на различни ФБ групи целящи развитие на ГО. Т.е. лично за мен, освен да опитам да подпомогна чисто практически /без предварително да знам точно как/ Гражданските усилия на Хайри Лошев и неговите съмишленици в Чепинци и Рудозем, втората по важност цел бе да тествам базовите хипотези на проекта Предизвикателството. Очаквания: Като тематика на дискусията, очаквах че ще доминира проблема за «Възродителния процес» и – като цяло – проблема за интеграцията. Предвид на «абстрактността» на темата ГО очаквах проблеми с овладяване на «партийно-политическото» говорене. И същестевременно – твърде ограничен интерес към срещата. /аудитория от 10-15 души и ако се стопира партийно –политическото говорене – интерес в рамките на около час/. 2. Срещата. Срещата се състоя в молитвеният дом /джамията/ на с.Чепинци и продължи от 19,00ч. на 20.11.2010 до 00,15 мин.на 21.11. Чисто време – пет! астрономични часа. Средната посещаемост за време на срещата – 35-38 души /след 23ч. останаха около 15 човека/. Проблематика: - 30% от времето – проблема за възможните форми на коопериране /видове кооперации, възможности, преимущества и проблеми/, като форма за подобряване на икономическото положение на хората. - 45% - контрол над политиците на местно ниво. Обсъждане на реални възможни форми за контрол особено в съпоставка «Предизборни обещания – Реални действия». -10% - оценка на близкото минало, но по-скоро в аспекта, как да преодолеем проблемите и да дръпнем напред. -10% време бе разпределено относително поравно за проблемите на здравеопазването и образованието. От цялото време на срещата, около 2/3 от времето бе изказвания, анализи и предложения от страна на аудиторията. Самата аудитория бе статистически представителна социологическа извадка на населението на този регион. Имаше и политически ангажирани и бизнесмени и местна интелигенция и т.н. Това, което е за отбелязване е присъствието на среща третираща проблемите на ГО на религиозни лица /ходжи/ нещо което е нетипично за чисто православни региони. Като в хода на срещата, само в изказванията на 1 от тримата усетих религиозни нотки. Но като цяло изказванията бяха прагматични и ГРАЖДАНСКИ и действително бе трудно да се реперира в хода на дискусията «кой какъв»! 3. Предварителни изводи. 3.1 Хората по места не са «пасивни» защото не ги интересува, а просто липсва гражданско лидерство ! И при липса на гражданско лидерство, естествено е партийното да доминира. Вкл. и в най-изроден вид. 3.2 Има глад за експертно и професионално обезпечаване на местните инициативи. Цитирам по памет «Абе хубаво ни обясняваш, ама ще си отидеш и догодина ще дойдат костюмарите и пак ще ни излъжат. А наште момчета, как да им повярваме напълно, като никой не ги подкрепя». 3.3 Има разкъсване на тъканта «елит-народ». Елита не вярва на народа си, а хората не виждат елита при себе си в нормална дискусия.!!! Доколкото изводите могат да изглеждат шокиращи, да подчертая реални наблюдения: - реална гражданска активност, когато има истинско намерение за равноправен разговор не за партии и власт, а за това как да живеем по-добре, - въпреки това, че материалите ми в Предизвикателството /грешка моя/ са трудни за възприемане, хората могат да положат усилия за разбиране, ако видят честен опит за решаване на проблеми. Констатирах, че поне 20% от аудиторията са прочели с разбиране! «тежки и абстрактни статии»?! - изглежда, че доминиращото в мас медиите «от нас нищо не зависи» е много по-лесно преодолимо на ниво «хората», които само чакат реални предложения и послания. Прагматично свързани не с партии и власт, а с техният реален живот. И да направя собственото си предварително заключение, което предлагам на вашата дискусия: Експертната и професионална общност у нас е откъсната от хората, които с радост биха ги подкрепили. Апропо, целта на това изложение е да дам правото на моите нови приятели от с.Чепинци да се произнесат доколко съм прав и къде греша. А също и в хода на дискусия, да опитаме да направим модел за взаимодействие как Граждански да правим нещата. Гледна точка на Хайри Лошев. 1. Цели и предварителни очаквания. От гледна точка на наблюденията ми във Фейсбук и разговорите с различни хора на тема ГО, както и наблюденията ми в село Чепинци (основно) и общ. Рудозем (отчасти), целта ми беше: - Предизвикване на дискусия на тема ГО (като се анулира политическото говорене) - Предизвикване на експертно говорене по конкретни проблеми - Анализ (ако може така да се изразя) на заинтересоваността на хората към конктретните проблеми, както и готовността за участие в граждански инициативи Очаквания: - преобладаващо политическо говорене - аудитория - 20 – 25 души в рамките на 2 – 3 часа - експертното говорене да бъде неразбираемо за повечето хора 2. Срещата Информацията за протичане на срещата (като статистика) се препокрива с тази на Иво Димитров 3. Предварителни изводи - Не знам доколко недоверието (по простата причина, че голямата част от хората са свикнали да бъдат лъгани по време на избори, а малка част от тях са свикнали да лъжат по време на избори) е причина за липсата на гражданско говорене и липсата граждански формации и инициативи, но определено не очаквах от хора, които години наред говорят, че няма единство, няма гражданско общество и гражданско мислене и в същото време са пример за това, да приемат идеята за коопериране, идеята за обединение, идеята за контрол над властта. Това ме навежда до извода, че причина за това е липса на елит, на експертно говорене ... липсват хора които да анализират проблемите и да покажат пътя за решаването им (което би следвало да бъде функция на елита) - Фактът, че експертното говорене по конкретните проблеми събуди толкова сериозен интерес, както и готовността на хората за участие в местни инициативи за развитие и контрол над властта, е красноречив за това, че има остра липса на граждански лидери. (Хората биха припознали и повярвали в истинския граждански лидер, но за жалост познават само политическите лидери. - Колкото до тава, доколко експертното говорене е разбираемо за обикновените хора – вече не го отчитам като проблем, напротив, точно то предизвика неочакван (!) интерес. - Оказва се, че медиите в момента не са четвърта, а ПЪРВА власт. (По простата причина, че 60% - 70% от разговорите, които провеждаме се позоваваха на иформация, която черпим от медиите, и при срещата с експерт успяхме да съпоставиме медийната информация и говорене с експертната информация, анализ и оценка) След отпътуването на Иво Димитров (на следващия ден) започнаха сериозни (положителни) коментари относно срещата и това, че - цитирам - „Трябва да започнем от някъде. Да се опитаме да направим нещо, иначе само ще ни лъжат и крадат” Много хора се свързаха с мен и изявиха своята готовност за обсъждане на конкретни проблеми и конкретна работа. И така в продължение на около една седмица отзивите постепенно утихнаха и разгоеорите се върнаха в предишните си рамки, но оценката на хората за срещата си остана - „страхотна среща”, както си остана и въпросът „Кога отново ще ни гостува Иво Димитров” ... „страхотна среща” - Според мен не срещата, а темата на разговора беше стархотна, защото всички осъзнават липсата на гражданското (мислене, говорене и действие). „Кога отново ще ни гостува Иво Димитров” - Остра нужда от експертно говорене, нужда от елит, граждански елит (ако мога така да го нарека). Не знам доколко е експертен анализа ми за срещата, все пак – не съм експерт, но не трябва да си експерт, за да усетиш това, което всички усещаме!
Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Ставането на ГО. Анализ на един практически опит. с.Чепинци,Смолянско.
07.01.2011 | 23:57
1403
снимка: teacher.bg

Хайри Лошев, Иво Димитров В хода на реализация на интернет проектите за развитие на Гражданското Общество /ГО/ - http://ideabglab.eu/ и www.rudozemdnes.eu /твоя/ стигнахме до следните изводи: - мас медиите са маши-манипулатори в ръцете на олигархията и в този смисъл, идеята на Предизвикателството да предизвика експертното говорене и –съответно – да започне да подготвя експертни анализи/проекти/модели е важно именно като източник на алтернативна и Неманипулативна итформация, анализи и структурирани идеи за развитие. - съгласие, че съществуващите партии са по-скоро форма на бизнес организации и от тази гледна точка, те обслужват най-вече бизнес интереси, а не интересите на гражданите. - че ситуацията в страната е такава, че без активното участие на хората, осъзнали се като граждани, реална промяна не може да се очаква. При тези изходни постановки, решихме да направим една реална среща с граждански активните хора от с.Чепинци на 20.11`.2010 г. от 19 ч. Единствените предварителни ограничения съобщени на потенциалните участници в срещата, бяха – не на партийно-политическото говорене. За да не се загубят интересни и важни моменти от срещата, решихме отчет-анализа да е общ, но от гледните точки на Иво Димитров и Хайри Лошев. Като и двете изложения ще следват обща структура. Гледната точка на Иво Димитров. 1. Цели и предварителни очаквания. От гледна точка на Проекта Предизвикателството, за мен бе много важно практически да проверя някои основни хипотези върху които е построен проекта: - хората имат нужда от експертно и конкретно говорене и обсъждане на проблемите. - гражданското говорене позволява конструктивен диалог дори между хора с крайно различни политически схващания, вкл. очертаване на общи позиции по дадени конкретни проблеми. - сайта/фрума на предизвикателството следва да е източник на независими анализи,идеи разработки, като алтернатива на мас медийните манипулации. Като в хода на развитие на Проекта, той следва да търси възможност за оказване на експертна подкрепа в дейността на различни ФБ групи целящи развитие на ГО. Т.е. лично за мен, освен да опитам да подпомогна чисто практически /без предварително да знам точно как/ Гражданските усилия на Хайри Лошев и неговите съмишленици в Чепинци и Рудозем, втората по важност цел бе да тествам базовите хипотези на проекта Предизвикателството. Очаквания: Като тематика на дискусията, очаквах че ще доминира проблема за «Възродителния процес» и – като цяло – проблема за интеграцията. Предвид на «абстрактността» на темата ГО очаквах проблеми с овладяване на «партийно-политическото» говорене. И същестевременно – твърде ограничен интерес към срещата. /аудитория от 10-15 души и ако се стопира партийно –политическото говорене – интерес в рамките на около час/. 2. Срещата. Срещата се състоя в молитвеният дом /джамията/ на с.Чепинци и продължи от 19,00ч. на 20.11.2010 до 00,15 мин.на 21.11. Чисто време – пет! астрономични часа. Средната посещаемост за време на срещата – 35-38 души /след 23ч. останаха около 15 човека/. Проблематика: - 30% от времето – проблема за възможните форми на коопериране /видове кооперации, възможности, преимущества и проблеми/, като форма за подобряване на икономическото положение на хората. - 45% - контрол над политиците на местно ниво. Обсъждане на реални възможни форми за контрол особено в съпоставка «Предизборни обещания – Реални действия». -10% - оценка на близкото минало, но по-скоро в аспекта, как да преодолеем проблемите и да дръпнем напред. -10% време бе разпределено относително поравно за проблемите на здравеопазването и образованието. От цялото време на срещата, около 2/3 от времето бе изказвания, анализи и предложения от страна на аудиторията. Самата аудитория бе статистически представителна социологическа извадка на населението на този регион. Имаше и политически ангажирани и бизнесмени и местна интелигенция и т.н. Това, което е за отбелязване е присъствието на среща третираща проблемите на ГО на религиозни лица /ходжи/ нещо което е нетипично за чисто православни региони. Като в хода на срещата, само в изказванията на 1 от тримата усетих религиозни нотки. Но като цяло изказванията бяха прагматични и ГРАЖДАНСКИ и действително бе трудно да се реперира в хода на дискусията «кой какъв»! 3. Предварителни изводи. 3.1 Хората по места не са «пасивни» защото не ги интересува, а просто липсва гражданско лидерство ! И при липса на гражданско лидерство, естествено е партийното да доминира. Вкл. и в най-изроден вид. 3.2 Има глад за експертно и професионално обезпечаване на местните инициативи. Цитирам по памет «Абе хубаво ни обясняваш, ама ще си отидеш и догодина ще дойдат костюмарите и пак ще ни излъжат. А наште момчета, как да им повярваме напълно, като никой не ги подкрепя». 3.3 Има разкъсване на тъканта «елит-народ». Елита не вярва на народа си, а хората не виждат елита при себе си в нормална дискусия.!!! Доколкото изводите могат да изглеждат шокиращи, да подчертая реални наблюдения: - реална гражданска активност, когато има истинско намерение за равноправен разговор не за партии и власт, а за това как да живеем по-добре, - въпреки това, че материалите ми в Предизвикателството /грешка моя/ са трудни за възприемане, хората могат да положат усилия за разбиране, ако видят честен опит за решаване на проблеми. Констатирах, че поне 20% от аудиторията са прочели с разбиране! «тежки и абстрактни статии»?! - изглежда, че доминиращото в мас медиите «от нас нищо не зависи» е много по-лесно преодолимо на ниво «хората», които само чакат реални предложения и послания. Прагматично свързани не с партии и власт, а с техният реален живот. И да направя собственото си предварително заключение, което предлагам на вашата дискусия: Експертната и професионална общност у нас е откъсната от хората, които с радост биха ги подкрепили. Апропо, целта на това изложение е да дам правото на моите нови приятели от с.Чепинци да се произнесат доколко съм прав и къде греша. А също и в хода на дискусия, да опитаме да направим модел за взаимодействие как Граждански да правим нещата. Гледна точка на Хайри Лошев. 1. Цели и предварителни очаквания. От гледна точка на наблюденията ми във Фейсбук и разговорите с различни хора на тема ГО, както и наблюденията ми в село Чепинци (основно) и общ. Рудозем (отчасти), целта ми беше: - Предизвикване на дискусия на тема ГО (като се анулира политическото говорене) - Предизвикване на експертно говорене по конкретни проблеми - Анализ (ако може така да се изразя) на заинтересоваността на хората към конктретните проблеми, както и готовността за участие в граждански инициативи Очаквания: - преобладаващо политическо говорене - аудитория - 20 – 25 души в рамките на 2 – 3 часа - експертното говорене да бъде неразбираемо за повечето хора 2. Срещата Информацията за протичане на срещата (като статистика) се препокрива с тази на Иво Димитров 3. Предварителни изводи - Не знам доколко недоверието (по простата причина, че голямата част от хората са свикнали да бъдат лъгани по време на избори, а малка част от тях са свикнали да лъжат по време на избори) е причина за липсата на гражданско говорене и липсата граждански формации и инициативи, но определено не очаквах от хора, които години наред говорят, че няма единство, няма гражданско общество и гражданско мислене и в същото време са пример за това, да приемат идеята за коопериране, идеята за обединение, идеята за контрол над властта. Това ме навежда до извода, че причина за това е липса на елит, на експертно говорене ... липсват хора които да анализират проблемите и да покажат пътя за решаването им (което би следвало да бъде функция на елита) - Фактът, че експертното говорене по конкретните проблеми събуди толкова сериозен интерес, както и готовността на хората за участие в местни инициативи за развитие и контрол над властта, е красноречив за това, че има остра липса на граждански лидери. (Хората биха припознали и повярвали в истинския граждански лидер, но за жалост познават само политическите лидери. - Колкото до тава, доколко експертното говорене е разбираемо за обикновените хора – вече не го отчитам като проблем, напротив, точно то предизвика неочакван (!) интерес. - Оказва се, че медиите в момента не са четвърта, а ПЪРВА власт. (По простата причина, че 60% - 70% от разговорите, които провеждаме се позоваваха на иформация, която черпим от медиите, и при срещата с експерт успяхме да съпоставиме медийната информация и говорене с експертната информация, анализ и оценка) След отпътуването на Иво Димитров (на следващия ден) започнаха сериозни (положителни) коментари относно срещата и това, че - цитирам - „Трябва да започнем от някъде. Да се опитаме да направим нещо, иначе само ще ни лъжат и крадат” Много хора се свързаха с мен и изявиха своята готовност за обсъждане на конкретни проблеми и конкретна работа. И така в продължение на около една седмица отзивите постепенно утихнаха и разгоеорите се върнаха в предишните си рамки, но оценката на хората за срещата си остана - „страхотна среща”, както си остана и въпросът „Кога отново ще ни гостува Иво Димитров” ... „страхотна среща” - Според мен не срещата, а темата на разговора беше стархотна, защото всички осъзнават липсата на гражданското (мислене, говорене и действие). „Кога отново ще ни гостува Иво Димитров” - Остра нужда от експертно говорене, нужда от елит, граждански елит (ако мога така да го нарека). Не знам доколко е експертен анализа ми за срещата, все пак – не съм експерт, но не трябва да си експерт, за да усетиш това, което всички усещаме!

Последни новини
Добро представяне на малките хокеисти от Чепинци в Баните
Поздравителен адрес от кмета на с. Чепинци Мустафа Брахимбашев по случай Великденските празници
Пехливанов и съветниците от ДПС добавиха още 5.5 млн. лева към дълговете на общината
Практически идеи за ползване с цел осигуряване на безопасност от зараза в храмовете
Избор на дамски елек – кой е вашият стил?
Общинският съвет ще гласува предложението за 5.5 млн. лв. кредит на Пехливанов този четвъртък
Тайната за крепкото здраве на една родопска баба
Помогнете на нуждаещи се хора от община Рудозем, чрез джамийското настоятелство в гр. Рудозем
Пореден успех за СКТХ "ЧЕПИНЦИ"
Близо 1200 фиданки бяха засадени при днешната акция за залесяване на "Младежи за устойчиво развитие"