Директорът на РД „ Социално подпомагане” Сийка Иванова : За девет месеца са изплатени 9 211 892 лева

Г-жо Иванова, приключи приема на молби за отопление. Колко лица са кандидатствали за тази социална услуга и на колко сте разрешили? Приема на молби стартира на 1 август 2011г. До края на октомври т.г. са подадени общо 7301 молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление. Издадени са 5888 заповеди за отпускане. От тях 5738 са случаите на твърдо гориво в пари, 20 случая за твърдо гориво в натура и 130 случаи за ел.енергия. Издадени са и 1315 заповеди за отказ. Отказите са заради извършени прехвърляния срещу заплащане собствеността върху селскостопански или горски имот през последните пет години. Голяма част от отказите са и заради доходите, които са по-големи от нормативно определените. А за деветмесечието на годината колко лица са получили месечни помощи? Общо 894 случаи на лица и семейства в Смолянска област са подпомагани при реализирането на Програмата за гарантиран минимален доход по реда и условията на чл.9 – това са месечни помощи в размер на 342 764 лева през деветмесечието на 2011 г. В сравнение със същия период на 2010 г. се констатира намаление на броя на случаите със 161. Съответно намалели са и начислените суми с 18 203 лева. Включването на безработни лица в трудоспособна възраст в националната программа “ОСПОЗ”, както и в други мерки и програми на заетост, е основната причина за намаляване на случаите. Сравнявайки броя на случаите на подпомагане през деветмесечието на настоящата година спрямо същия период на 2010 г. е видно, че във всички общини на областта е налице намаление на подпомаганите с месечна социална помощ с изключение на община Девин, където се регистрира увеличение с 9 случаи. Най-значително е намалението в община Смолян – с 55 случаи и Чепеларе – с 22. Какви са другите помощи, които са отпуснати от „Социално подпомагане„? През деветмесечието на 2011 г. еднократна помощ по чл.16 от ППЗСП за задоволяване на инцидентни възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности са отпусната в 41 случаи на жители от областта за общата сума от 7 250 лева. На 82 жители от областта са издадени удостоверения за ползване правото на две безплатни пътувания с БДЖ. На петима души е отпусната месечна целева помощ на стойност 531 лева за заплащане на общински жилища, в които са настанени. Най-много средства се изплащат за детските добавки. Какъв е техния размер? През деветмесечието на 2011 г. са отпуснати семейни помощи за деца на 16 292 правоимащи от Смолянска област за общо 6 365 677 лв. През периода януари-септември т. г. са отпуснати месечни помощи на 212 неосигурени майки, за отглеждане на дете до една година. На 37 майки – редовни студентки също са отпуснати еднократни помощи за раждане в размер на 105 360 лева. Аз си направих труда да сметна за девет месеца каква сума е изплатена в Смолянска област по всички социални плащания. Това са 9 211 892 лева, зад тази сума стои много труд от социални работници, помощи за лица, които са били в нужда и т.н. Smolyan News
Етикети:

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Директорът на РД „ Социално подпомагане” Сийка Иванова : За девет месеца са изплатени 9 211 892 лева
16.11.2011 | 00:02
1785
снимка: teacher.bg

Г-жо Иванова, приключи приема на молби за отопление. Колко лица са кандидатствали за тази социална услуга и на колко сте разрешили? Приема на молби стартира на 1 август 2011г. До края на октомври т.г. са подадени общо 7301 молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление. Издадени са 5888 заповеди за отпускане. От тях 5738 са случаите на твърдо гориво в пари, 20 случая за твърдо гориво в натура и 130 случаи за ел.енергия. Издадени са и 1315 заповеди за отказ. Отказите са заради извършени прехвърляния срещу заплащане собствеността върху селскостопански или горски имот през последните пет години. Голяма част от отказите са и заради доходите, които са по-големи от нормативно определените. А за деветмесечието на годината колко лица са получили месечни помощи? Общо 894 случаи на лица и семейства в Смолянска област са подпомагани при реализирането на Програмата за гарантиран минимален доход по реда и условията на чл.9 – това са месечни помощи в размер на 342 764 лева през деветмесечието на 2011 г. В сравнение със същия период на 2010 г. се констатира намаление на броя на случаите със 161. Съответно намалели са и начислените суми с 18 203 лева. Включването на безработни лица в трудоспособна възраст в националната программа “ОСПОЗ”, както и в други мерки и програми на заетост, е основната причина за намаляване на случаите. Сравнявайки броя на случаите на подпомагане през деветмесечието на настоящата година спрямо същия период на 2010 г. е видно, че във всички общини на областта е налице намаление на подпомаганите с месечна социална помощ с изключение на община Девин, където се регистрира увеличение с 9 случаи. Най-значително е намалението в община Смолян – с 55 случаи и Чепеларе – с 22. Какви са другите помощи, които са отпуснати от „Социално подпомагане„? През деветмесечието на 2011 г. еднократна помощ по чл.16 от ППЗСП за задоволяване на инцидентни възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности са отпусната в 41 случаи на жители от областта за общата сума от 7 250 лева. На 82 жители от областта са издадени удостоверения за ползване правото на две безплатни пътувания с БДЖ. На петима души е отпусната месечна целева помощ на стойност 531 лева за заплащане на общински жилища, в които са настанени. Най-много средства се изплащат за детските добавки. Какъв е техния размер? През деветмесечието на 2011 г. са отпуснати семейни помощи за деца на 16 292 правоимащи от Смолянска област за общо 6 365 677 лв. През периода януари-септември т. г. са отпуснати месечни помощи на 212 неосигурени майки, за отглеждане на дете до една година. На 37 майки – редовни студентки също са отпуснати еднократни помощи за раждане в размер на 105 360 лева. Аз си направих труда да сметна за девет месеца каква сума е изплатена в Смолянска област по всички социални плащания. Това са 9 211 892 лева, зад тази сума стои много труд от социални работници, помощи за лица, които са били в нужда и т.н. Smolyan News

Последни новини
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”