Кметове и съветници в Смолянско крият масово конфликтите си на интереси

снимка: cheti.info

Кметовете и общинските съветници в повечето общини в Смолянска област крият декларациите си за конфликт на интереси в нарушение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), установи проучване на “Отзвук” в информационните сайтове на общинските администрации. В срок от 7 дни след встъпването си в длъжност всяко лице, заемащо публична длъжност в органите на местната власт, трябва да подаде декларация по чл. 12, т. 1, че не заема друга длъжност или не извършва дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с неговото положение. А в 30-дневен срок в нова декларация (чл. 12, т. 2) заемащите публични длъжности трябва да посочат обстоятелствата, които биха довели до конфликт на интереси – участие във фирми и неправителствени организации, задължения към банки и други лица над 5 000 лева, данни за свързани лица, към които имат частен интерес и др. Законът е описал изчерпателно и кои лица от местната власт са публични по смисъла на нормативния акт – кметовете, заместник-кметовете на общини, общинските съветници, представителите на общините в органите на управление и контрол в търговски дружества и неправителствени организации, управителите на общински предприятия или юридически лица, създадени от общините, както и служителите в местната администрация. Декларациите се обявяват на интернет страниците, гласи разпоредбата на чл. 17 от ЗПУКИ.

До 17.30 ч. в петък в сайта на община Смолян повече от 3 месеца след избирането им не бе качена нито една декларация за конфликт на интереси на новоизбраните общински съветници и кметове. А декларациите на служителите в местната администрация, както и на управители на общински предприятия, никога не са били обявявани публично от влизането в сила на разпоредбите на закона от 2010 г. досега. В сайта на община Смолян (smolyan.bg) в менюто “Публичен регистър” стоят само декларациите на общинските съветници и кметовете от предходния мандат (вж. факсимилето). И в община Чепеларе декларациите не са публични. В сайта на общината chepelare.org няма нито една декларация, нито пък място, където да се публикуват, видно от картата на сайта. Линкът “Публичен регистър” се оказва кух. При търсене в Google с думите “Чепеларе конфликт на интереси” се появява само съставът на комисията в Общинския съвет за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси до 2011 г., когато член на комисията бе шампионката от Нагано Екатерина Дафовска. Община Девин е спазила закона, но само наполовина. В сайта devin.bg са качени декларациите на кмета на община Девин Красимир Даскалов и служителите в администрацията, но не и на общинските съветници. За общините Баните, Борино и Доспат липсват каквито и да е данни при търсене в менютата, в картите на сайтовете и Gogle, задължението по чл. 17 от ЗПУКИ да е било изпълнявано някога. Община Неделино е изпълнила разпоредбата за публичност на декларациите за конфликт на интереси, но само за кмета на общината, зам.-кмета и общинските съветници. Няма декларации на кметовете на населени места, на служителите в общинската администрация, както и на управителите на общински предприятия. За разлика от други общини в сайта на Неделино не е необходимо човек да се рови с часове, за да открие декларациите. Те са в главното меню и достъпът до тях е улеснен.

В Мадан са публикували декларациите за конфликт на интереси на кметовете и общинските съветници в сайта на Общинския съвет на адрес obs.madan.bg, но тези на служителите в общинската администрация не могат да бъдат открити.

В цялата област единствено общините Рудозем и Златоград са спазили чл. 17 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. На сайтовете им rudozem.bg и zlatograd.bg могат да бъдат видени всички декларации по чл. 12 т. 1 и 2 на служителите в общинските администрации, общинските съветници и кметовете.

Редица изследвания поставят общините в Смолянско в дъното по прозрачност у нас, за които “Отзвук” писа. Съдържанието на горните редове нагледно показва защо това е така при изпълнението на един конкретен текст от закона. При спазването на нормативните разпоредби, свързани с обществените поръчки, нещата са много по-тревожни. Очевидно е, че местната власт се възползва от неефективния контрол и правораздаване, от незавидното състояние на гражданското общество и медиите. Всички знаем, че корупцията в местната власт спъва развитието на общините и пречи на инвестициите, насърчава неравенството, разрушава доверието в държавата, обществото и политиката. Затова не е и случайно, че в общините в Смолянска област, в които в по-голяма степен спазват антикорупционните разпоредби – Рудозем, Златоград и Мадан, бележат по-голям ръст в икономическото си развитие през последните години. “Отзвук” ще продължи да следи как местната власт изпълнява законодателството, свързано с прозрачността и отчетността. А за констатираното неизпълнение на ЗПУКИ ще изпрати сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и прокуратурата.

© Отзвук

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Кметове и съветници в Смолянско крият масово конфликтите си на интереси
16.02.2016 | 18:51
2121
снимка: teacher.bg

Кметовете и общинските съветници в повечето общини в Смолянска област крият декларациите си за конфликт на интереси в нарушение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), установи проучване на “Отзвук” в информационните сайтове на общинските администрации. В срок от 7 дни след встъпването си в длъжност всяко лице, заемащо публична длъжност в органите на местната власт, трябва да подаде декларация по чл. 12, т. 1, че не заема друга длъжност или не извършва дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с неговото положение. А в 30-дневен срок в нова декларация (чл. 12, т. 2) заемащите публични длъжности трябва да посочат обстоятелствата, които биха довели до конфликт на интереси – участие във фирми и неправителствени организации, задължения към банки и други лица над 5 000 лева, данни за свързани лица, към които имат частен интерес и др. Законът е описал изчерпателно и кои лица от местната власт са публични по смисъла на нормативния акт – кметовете, заместник-кметовете на общини, общинските съветници, представителите на общините в органите на управление и контрол в търговски дружества и неправителствени организации, управителите на общински предприятия или юридически лица, създадени от общините, както и служителите в местната администрация. Декларациите се обявяват на интернет страниците, гласи разпоредбата на чл. 17 от ЗПУКИ.

До 17.30 ч. в петък в сайта на община Смолян повече от 3 месеца след избирането им не бе качена нито една декларация за конфликт на интереси на новоизбраните общински съветници и кметове. А декларациите на служителите в местната администрация, както и на управители на общински предприятия, никога не са били обявявани публично от влизането в сила на разпоредбите на закона от 2010 г. досега. В сайта на община Смолян (smolyan.bg) в менюто “Публичен регистър” стоят само декларациите на общинските съветници и кметовете от предходния мандат (вж. факсимилето). И в община Чепеларе декларациите не са публични. В сайта на общината chepelare.org няма нито една декларация, нито пък място, където да се публикуват, видно от картата на сайта. Линкът “Публичен регистър” се оказва кух. При търсене в Google с думите “Чепеларе конфликт на интереси” се появява само съставът на комисията в Общинския съвет за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси до 2011 г., когато член на комисията бе шампионката от Нагано Екатерина Дафовска. Община Девин е спазила закона, но само наполовина. В сайта devin.bg са качени декларациите на кмета на община Девин Красимир Даскалов и служителите в администрацията, но не и на общинските съветници. За общините Баните, Борино и Доспат липсват каквито и да е данни при търсене в менютата, в картите на сайтовете и Gogle, задължението по чл. 17 от ЗПУКИ да е било изпълнявано някога. Община Неделино е изпълнила разпоредбата за публичност на декларациите за конфликт на интереси, но само за кмета на общината, зам.-кмета и общинските съветници. Няма декларации на кметовете на населени места, на служителите в общинската администрация, както и на управителите на общински предприятия. За разлика от други общини в сайта на Неделино не е необходимо човек да се рови с часове, за да открие декларациите. Те са в главното меню и достъпът до тях е улеснен.

В Мадан са публикували декларациите за конфликт на интереси на кметовете и общинските съветници в сайта на Общинския съвет на адрес obs.madan.bg, но тези на служителите в общинската администрация не могат да бъдат открити.

В цялата област единствено общините Рудозем и Златоград са спазили чл. 17 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. На сайтовете им rudozem.bg и zlatograd.bg могат да бъдат видени всички декларации по чл. 12 т. 1 и 2 на служителите в общинските администрации, общинските съветници и кметовете.

Редица изследвания поставят общините в Смолянско в дъното по прозрачност у нас, за които “Отзвук” писа. Съдържанието на горните редове нагледно показва защо това е така при изпълнението на един конкретен текст от закона. При спазването на нормативните разпоредби, свързани с обществените поръчки, нещата са много по-тревожни. Очевидно е, че местната власт се възползва от неефективния контрол и правораздаване, от незавидното състояние на гражданското общество и медиите. Всички знаем, че корупцията в местната власт спъва развитието на общините и пречи на инвестициите, насърчава неравенството, разрушава доверието в държавата, обществото и политиката. Затова не е и случайно, че в общините в Смолянска област, в които в по-голяма степен спазват антикорупционните разпоредби – Рудозем, Златоград и Мадан, бележат по-голям ръст в икономическото си развитие през последните години. “Отзвук” ще продължи да следи как местната власт изпълнява законодателството, свързано с прозрачността и отчетността. А за констатираното неизпълнение на ЗПУКИ ще изпрати сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и прокуратурата.

©Отзвук

Последни новини
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино