Общината кандидатства с проект за подобряване на материалната база на СУ – Рудозем

Автор:  
Марияна Куцова

Община Рудозем кандидатства с проектно предложение „Подобряване на материалната база на образователната инфраструктура на община Рудозем” по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Проектът, който цели подобряване на материалната база на рудоземската гимназия, включва: Подобект 1: „Основен ремонт на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Рудозем, сграда 1; Подобект 2: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство /към сграда 1/ – вертикална планировка”; Подобект 3: „Основен ремонт на физкултурен салон”; Подобект 4: „Основен ремонт на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Рудозем, сграда 2 /начален курс/; Подобект 5: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство /към сграда 2/ – вертикална планировка”.

„Първоначално бяхме пуснали тръжна процедура за проектиране на трите училища с всичките им сгради, подобекти и дворове. Въпросът е обаче, че излезе един официален отговор, който стана задължителен за всички участници. Затова един проект за образователна инфраструктура може да обхваща само един обект, т.е. само едно училище.”, коментира кметът на община Рудозем Румен Пехливанов.

Кметът обясни, че по методология на МОН СУ – Рудозем има 17 точки, а общините, намиращи се в селските райони на страната, в които има училища със 17 или повече точки, са общо 12. Това означава, че в най-лошия случай община Рудозем ще се нареди на дванадесето място, ако всичко върви по план, което обуславя сериозни шансове за успеваемост на проекта й, тъй като ще бъдат финансирани минимум 20 проекта.

„Поради тази причина разширихме обхвата. Проектирахме дворовете на началното училище и на гимназията, ремонт на подовата настилка във физкултурния салон, пожароизвестителни инсталации и в двете училища, отоплителната инсталация и покрива в началното училище, вътрешни ремонти, които да отговорят на Наредбата за достъпна среда и там, където са наложителни ремонти на врати, подови настилки, тавани, ел. инсталации и т.н.”, допълни Пехливанов.

По думите на общинския кмет стана ясно, че проектът предвижда още отводняване на дворовете към сградите 1 и 2 на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Рудозем, по едно модерно игрище или комплекс от игрища и в двата двора, уреди за физическо възпитание на открито и писта за бягане на 100 м в двора на гимназията.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Общината кандидатства с проект за подобряване на материалната база на СУ – Рудозем
05.10.2016 | 18:58
48040
снимка: teacher.bg

Община Рудозем кандидатства с проектно предложение „Подобряване на материалната база на образователната инфраструктура на община Рудозем” по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Проектът, който цели подобряване на материалната база на рудоземската гимназия, включва: Подобект 1: „Основен ремонт на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Рудозем, сграда 1; Подобект 2: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство /към сграда 1/ – вертикална планировка”; Подобект 3: „Основен ремонт на физкултурен салон”; Подобект 4: „Основен ремонт на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Рудозем, сграда 2 /начален курс/; Подобект 5: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство /към сграда 2/ – вертикална планировка”.

„Първоначално бяхме пуснали тръжна процедура за проектиране на трите училища с всичките им сгради, подобекти и дворове. Въпросът е обаче, че излезе един официален отговор, който стана задължителен за всички участници. Затова един проект за образователна инфраструктура може да обхваща само един обект, т.е. само едно училище.”, коментира кметът на община Рудозем Румен Пехливанов.

Кметът обясни, че по методология на МОН СУ – Рудозем има 17 точки, а общините, намиращи се в селските райони на страната, в които има училища със 17 или повече точки, са общо 12. Това означава, че в най-лошия случай община Рудозем ще се нареди на дванадесето място, ако всичко върви по план, което обуславя сериозни шансове за успеваемост на проекта й, тъй като ще бъдат финансирани минимум 20 проекта.

„Поради тази причина разширихме обхвата. Проектирахме дворовете на началното училище и на гимназията, ремонт на подовата настилка във физкултурния салон, пожароизвестителни инсталации и в двете училища, отоплителната инсталация и покрива в началното училище, вътрешни ремонти, които да отговорят на Наредбата за достъпна среда и там, където са наложителни ремонти на врати, подови настилки, тавани, ел. инсталации и т.н.”, допълни Пехливанов.

По думите на общинския кмет стана ясно, че проектът предвижда още отводняване на дворовете към сградите 1 и 2 на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Рудозем, по едно модерно игрище или комплекс от игрища и в двата двора, уреди за физическо възпитание на открито и писта за бягане на 100 м в двора на гимназията.

Марияна Куцова
©Рудозем днес

Последни новини
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино