Преизбраха Мелемов за председател на АРО

снимка: smolyanpress.net

На 25 март 2016 г. в Смолян се проведе Общо събрание на членовете на Асоциацията на родопски общини и заседание на Управителния съвет на АРО.

Кметът на Смолян Николай Мелемов бе преизбран за председател на АРО, а за негови заместници бяха избрани кметовете на общините Неделино, Брацигово и Родопи – Боян Кехайов, Петко Петков и Пламен Спасов.

Контролният съвет на АРО избра за свой председател Руси Чаушев, който е и председател на ОбС Девин. В КС влизат още председателите на Общинските съвети на Смолян и Неделино -Славка Каменова и инж. Стойко Еленов, както и Валентина Хаджиева – заместник-председател на ОбС „Родопи“ и Дима Пашкулева – общински съветник в Брацигово.

През 2016 година АРО ще продължи да работи по проектите „Зелени обществени поръчки в действие“ (Green ProcA), „Подкрепа на местните власти в разработването и интегрирането на планове за действие за устойчива енергия със системи за управление на енергията в съответствие с ISO 50001” (50000and1SEAPs) и “Стратегически действия за насърчаване отоплението и охлаждането от възобновяеми източници“ (RES H/C SPREAD). Проектите са съфинансирани по програмата Интелигентна Енергия Европа на ЕС и в тях участват организации от България, Германия, Италия, Гърция, Румъния, Австрия, Полша, Латвия, Испания и Словакия.

По проект „Green ProcA” АРО в партньорство с Енергиен център София ще организират обучения, които имат за цел да представят възможностите за пестене на енергия и пари чрез прилагане на зелени обществени поръчки на сгради, улично осветление и офис оборудване. Целта на проекта e при изпълнение на задачите и целите, залегнали в плановете за действие за устойчиво енергийно развитие или други общински програми за енергийно развитие, общинските власти да включват екологични критерии при провеждане на обществените поръчки.

През 2016 г. АРО и Европейски център за качество ще продължат да си сътрудничат в рамките на проект 50000and1SEAPs. По проекта се изготвят планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) на общините Брацигово, Чепеларе, Неделино, Златоград и Рудозем. Плановете ще се обсъждат по време на енергийни форуми, в които ще участват всички заинтересовани страни на местно ниво. Петте общини ще бъдат подкрепени и при сертифицирането на системи за управление на енергията (СУЕ), съгласно изискванията на ISO 50001 с цел подобряване на енергийната ефективност. Целта на проекта е да се изгради от общините съгласуван подход „СУЕ+ПДУЕ”.

Очаква се през месец май Общото събрание на АРО да приеме План за отопление от възобновяеми източници на Родопския регион до 2030 г. Регионалният план, който е част от проект RES H/C SPREAD, се разработва от АРО и Черноморски изследователски енергиен център.

В работата на Общото събрание на АРО на 25 март участие взе и Иванка Панделиева, експерт в Енергиен център София. Тя представи проект CITYinvest, който се финансира по програма Хоризонт 2020 на ЕК и цели да представи опита на местни власти от ЕС при разработването и прилагането на иновативни финансови схеми за енергийно-ефективни проекти, както и да подпомогне прилагането на подобни проекти в общините от Родопския регион.

АРО ще кандидатства с две проектни предложения-„Политики за повишаване на достъпа до здравни услуги в по-изостаналите райони“ и „Създаване на културен маршрут базиран на историята на тютюна през вековете и насочен към икономическото, културното и социалното развитие на трансграничния регион“.Проектите са по програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020.

© Смолян прес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Преизбраха Мелемов за председател на АРО
29.03.2016 | 11:10
1678
снимка: teacher.bg

На 25 март 2016 г. в Смолян се проведе Общо събрание на членовете на Асоциацията на родопски общини и заседание на Управителния съвет на АРО.

Кметът на Смолян Николай Мелемов бе преизбран за председател на АРО, а за негови заместници бяха избрани кметовете на общините Неделино, Брацигово и Родопи – Боян Кехайов, Петко Петков и Пламен Спасов.

Контролният съвет на АРО избра за свой председател Руси Чаушев, който е и председател на ОбС Девин. В КС влизат още председателите на Общинските съвети на Смолян и Неделино -Славка Каменова и инж. Стойко Еленов, както и Валентина Хаджиева – заместник-председател на ОбС „Родопи“ и Дима Пашкулева – общински съветник в Брацигово.

През 2016 година АРО ще продължи да работи по проектите „Зелени обществени поръчки в действие“ (Green ProcA), „Подкрепа на местните власти в разработването и интегрирането на планове за действие за устойчива енергия със системи за управление на енергията в съответствие с ISO 50001” (50000and1SEAPs) и “Стратегически действия за насърчаване отоплението и охлаждането от възобновяеми източници“ (RES H/C SPREAD). Проектите са съфинансирани по програмата Интелигентна Енергия Европа на ЕС и в тях участват организации от България, Германия, Италия, Гърция, Румъния, Австрия, Полша, Латвия, Испания и Словакия.

По проект „Green ProcA” АРО в партньорство с Енергиен център София ще организират обучения, които имат за цел да представят възможностите за пестене на енергия и пари чрез прилагане на зелени обществени поръчки на сгради, улично осветление и офис оборудване. Целта на проекта e при изпълнение на задачите и целите, залегнали в плановете за действие за устойчиво енергийно развитие или други общински програми за енергийно развитие, общинските власти да включват екологични критерии при провеждане на обществените поръчки.

През 2016 г. АРО и Европейски център за качество ще продължат да си сътрудничат в рамките на проект 50000and1SEAPs. По проекта се изготвят планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) на общините Брацигово, Чепеларе, Неделино, Златоград и Рудозем. Плановете ще се обсъждат по време на енергийни форуми, в които ще участват всички заинтересовани страни на местно ниво. Петте общини ще бъдат подкрепени и при сертифицирането на системи за управление на енергията (СУЕ), съгласно изискванията на ISO 50001 с цел подобряване на енергийната ефективност. Целта на проекта е да се изгради от общините съгласуван подход „СУЕ+ПДУЕ”.

Очаква се през месец май Общото събрание на АРО да приеме План за отопление от възобновяеми източници на Родопския регион до 2030 г. Регионалният план, който е част от проект RES H/C SPREAD, се разработва от АРО и Черноморски изследователски енергиен център.

В работата на Общото събрание на АРО на 25 март участие взе и Иванка Панделиева, експерт в Енергиен център София. Тя представи проект CITYinvest, който се финансира по програма Хоризонт 2020 на ЕК и цели да представи опита на местни власти от ЕС при разработването и прилагането на иновативни финансови схеми за енергийно-ефективни проекти, както и да подпомогне прилагането на подобни проекти в общините от Родопския регион.

АРО ще кандидатства с две проектни предложения-„Политики за повишаване на достъпа до здравни услуги в по-изостаналите райони“ и „Създаване на културен маршрут базиран на историята на тютюна през вековете и насочен към икономическото, културното и социалното развитие на трансграничния регион“.Проектите са по програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020.

©Смолян прес

Последни новини
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино