Радослав Филизов: Трябва да има справедливост и равнопоставеност за всички в общината

Инж. Радослав Филизов е на 40 г. родом от гр. Рудозем. Семеен с две деца. Има собствен бизнес в сферата на услугите и транспорта. Живее и работи в гр. Рудозем, Мадан и Смолян. Магистър е по „Социални дейности“ и „Политики в социалната защита“. Магистър инженер е по „Технология и управление на транспорта“.

 

Какви са мотивите Ви да се кандидатирате за кмет на община Рудозем?

Живея в община Рудозем, а работя и в съседни общини и общувам с много хора. Самият аз изпитвам на собствен гръб проблемите, които хората ми споделят. Смятам, че Рудозем трябва да се развива по-добре и по-бързо, за да запази младите хора, а по-възрастните да могат достойно да изживеят старините си, но затова е нужна промяна в модела на управление на общината. Дълго време обмислях какво точно трябва да се направи за да може да догоним съседните общини, защото Рудозем има много предпоставки да бъде сред първенците в областта. Първо трябва всеки да осъзнае мястото си в промяната и развитието на тази община. След трябва да вземем участие в новото начало, което ще поставим, за да бъде устойчиво развитието на общината и да се работи за нуждите на хората. Затова, когато ме поканиха да участвам в надпреварата за кмет на общината, дълго обмислях ситуацията. Да си призная не беше леко решение. Но когато получих достатъчно силни аргументи, че подкрепата която ще получа от ГЕРБ, ще се трансформира след изборите в подкрепа за развитието на община Рудозем, се реших на тази важна стъпка.

Какви стъпки ще предприемете ако станете кмет, имайки предвид, че общината ни има големи дългове?

Огромната задлъжнялост на общината е като воденичен камък на гърба на хората в общината. Тя спира развитието ни и ни държи в зависимост от външни фактори. Оптимизиране на разходите, недопускането на нови задължения, и поетапно погасяване на съществуващите такива трябва да е основна линия в новото управление. По-важен е въпроса защо се стигна до тази тежка ситуация? Това, което се вижда на пръв поглед е, че финансите не се управляват целесъобразно. Проектите са така изготвени, че почти никога средствата не са достатъчни и се налага дофинансиране от общината. Затова веднага след встъпването ми в длъжност, ще направя пълна финансова ревизия на обектите и общината. След това ще излезна пред хората и ще ги запозная със действителното състояние на  общината и започнатите обекти. Защото от това, което слушам и чета по медиите, не става категорично ясно колко точно са задълженията, а новият модел, който трябва да наложим изисква пълна прозрачност на приходите и разходите в общината.

Смятам да съм безкомпромисен към качеството на строителството и проектите, които ще се реализират. Освен това трябва да бъдат така избрани, че да обхващат максимален брой хора и да са съобразени с техните нужди.

Какви са идеите ви относно същинската работа – в какви насоки трябва да се развива общината, кои са приоритетите?

Според мен община Рудозем има много благоприятни възможности за развитие. В последните години правителството на ГЕРБ започна и изгради много обекти от ключово значение за развитието ни. На първо място всички виждаме, че предстоящото отваряне на ГКПП „Елидже“ вече е необратимо. След това изграждането на язовир „Пловдивци“ и започналите дейности по проектиране на нов довеждащ водопровод до него. Пътя за с. Смилян безспорно също оживи нашата община. Затова, според мен трябва да се търсят нови възможности в сферата на туризма. Общината ни е райско кътче, което трябва да бъде показано пред всички.  Ще променя облика на общината, и за това ще обърна внимание на чистотата и поддръжката на зелените площи и улиците.

Ще бъда активен в намирането на нови инвеститори, които да създадат трайна заетост в общината ни, особено след като станем част от европейски пътен коридор и получим близък излаз на море.

Магистър съм по социални дейности и затова приоритет в работата ми ще бъдат уязвимите групи хора – деца, хора с увреждания, възрастни хора, трайно безработни. Затова ще използвам максимално еврофондовете и публично-частните партньорства, за да получат всички тези рискови групи своето достойно място в нашето общество.

Специално внимание ще насоча към младите и работещите семейства. Смятам, че след като стабилизирам общината, ще можем да направим и безплатни детските градини, защото това е факт в много общини.  Младите хора са бъдещето и гръбнака на нашата община. Трябва да бъдат подкрепени, да се чувстват оценени и значими за развитието ни като общество.

Но основното, това което касае всеки един жител на общината ни, това което прави първо впечатление на всеки един гост на общината ни са пътищата и улиците. Провел съм разговори с компетентни в материята хора, на които ще разчитам за подкрепа в реализирането на тези намерения, за да може час по-скоро да се започне работа по основните проблеми, заедно с прилежащата им инфраструктура. Приоритет ще са местните фирми и тези, които ще наемат местни хора на работа.

Другата промяна, която ще направя е в работата на администрацията. Тя трябва да бъде в услуга на хората, да не се поставят условия преди да бъде извършена дадена услуга, а това ще става бързо, вежливо и ако е нужно, разяснено на прост език. За по-младите и активни хора ще се въведат електронни услуги, защото знам колко забързано и натоварено е ежедневието на всеки един. 

Трябва много да се работи  за поддръжката на селскостопанските пътища, за да може хората по лесно да обработват земите си и да подпомогнат семейните си бюджети.

За мен ще е изключително важно запазя близостта си с хората в общината, защото проблемите, които ще се решават са много. Само близкият контакт и диалог с населението от първа ръка, дават ясна представа на един кмет от какво се нуждаят хората и в каква посока да насочи усилията си. Трябва да има справедливост и равнопоставеност за всички.

Кой е вашият екип – какви са хората с които искате да реализирате идеите, за които говорите?

Разбира се всичко това, което казах дотук, ще стане факт ако и кмета има добър екип. Екипът съветници е изключителен набор от професионалисти във всички сфери на обществения живот - икономисти, лекари, юристи, педагози, строители, предприемачи. Хора с богат житейски и професионален опит. Хора, които живеят с проблемите и болките на хората, работили са и ще работят за излизане от тежката ситуация в общината. Те са познати на всички в общината и има включени представители на почти всички населени места, защото сме търсили и баланс в териториалното присъствие. Това е така за да сме по-близо до хората и техните нужди. Съветниците са личности с ясно изразена собствена позиция и авторитет, изградили името си  със собствени сили и умения.

Затова съм убеден, че подкрепата, която хората ще дадат за мен, съветниците и нашите кметове по села, ще бъде подкрепа за промяната на общината и нейното подобаващо развитие.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Купуването и продаването на гласове е престъпление


снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Радослав Филизов: Трябва да има справедливост и равнопоставеност за всички в общината
27.09.2019 | 12:00
11114
снимка: teacher.bg

Инж. Радослав Филизов е на 40 г. родом от гр. Рудозем. Семеен с две деца. Има собствен бизнес в сферата на услугите и транспорта. Живее и работи в гр. Рудозем, Мадан и Смолян. Магистър е по „Социални дейности“ и „Политики в социалната защита“. Магистър инженер е по „Технология и управление на транспорта“.

 

Какви са мотивите Ви да се кандидатирате за кмет на община Рудозем?

Живея в община Рудозем, а работя и в съседни общини и общувам с много хора. Самият аз изпитвам на собствен гръб проблемите, които хората ми споделят. Смятам, че Рудозем трябва да се развива по-добре и по-бързо, за да запази младите хора, а по-възрастните да могат достойно да изживеят старините си, но затова е нужна промяна в модела на управление на общината. Дълго време обмислях какво точно трябва да се направи за да може да догоним съседните общини, защото Рудозем има много предпоставки да бъде сред първенците в областта. Първо трябва всеки да осъзнае мястото си в промяната и развитието на тази община. След трябва да вземем участие в новото начало, което ще поставим, за да бъде устойчиво развитието на общината и да се работи за нуждите на хората. Затова, когато ме поканиха да участвам в надпреварата за кмет на общината, дълго обмислях ситуацията. Да си призная не беше леко решение. Но когато получих достатъчно силни аргументи, че подкрепата която ще получа от ГЕРБ, ще се трансформира след изборите в подкрепа за развитието на община Рудозем, се реших на тази важна стъпка.

Какви стъпки ще предприемете ако станете кмет, имайки предвид, че общината ни има големи дългове?

Огромната задлъжнялост на общината е като воденичен камък на гърба на хората в общината. Тя спира развитието ни и ни държи в зависимост от външни фактори. Оптимизиране на разходите, недопускането на нови задължения, и поетапно погасяване на съществуващите такива трябва да е основна линия в новото управление. По-важен е въпроса защо се стигна до тази тежка ситуация? Това, което се вижда на пръв поглед е, че финансите не се управляват целесъобразно. Проектите са така изготвени, че почти никога средствата не са достатъчни и се налага дофинансиране от общината. Затова веднага след встъпването ми в длъжност, ще направя пълна финансова ревизия на обектите и общината. След това ще излезна пред хората и ще ги запозная със действителното състояние на  общината и започнатите обекти. Защото от това, което слушам и чета по медиите, не става категорично ясно колко точно са задълженията, а новият модел, който трябва да наложим изисква пълна прозрачност на приходите и разходите в общината.

Смятам да съм безкомпромисен към качеството на строителството и проектите, които ще се реализират. Освен това трябва да бъдат така избрани, че да обхващат максимален брой хора и да са съобразени с техните нужди.

Какви са идеите ви относно същинската работа – в какви насоки трябва да се развива общината, кои са приоритетите?

Според мен община Рудозем има много благоприятни възможности за развитие. В последните години правителството на ГЕРБ започна и изгради много обекти от ключово значение за развитието ни. На първо място всички виждаме, че предстоящото отваряне на ГКПП „Елидже“ вече е необратимо. След това изграждането на язовир „Пловдивци“ и започналите дейности по проектиране на нов довеждащ водопровод до него. Пътя за с. Смилян безспорно също оживи нашата община. Затова, според мен трябва да се търсят нови възможности в сферата на туризма. Общината ни е райско кътче, което трябва да бъде показано пред всички.  Ще променя облика на общината, и за това ще обърна внимание на чистотата и поддръжката на зелените площи и улиците.

Ще бъда активен в намирането на нови инвеститори, които да създадат трайна заетост в общината ни, особено след като станем част от европейски пътен коридор и получим близък излаз на море.

Магистър съм по социални дейности и затова приоритет в работата ми ще бъдат уязвимите групи хора – деца, хора с увреждания, възрастни хора, трайно безработни. Затова ще използвам максимално еврофондовете и публично-частните партньорства, за да получат всички тези рискови групи своето достойно място в нашето общество.

Специално внимание ще насоча към младите и работещите семейства. Смятам, че след като стабилизирам общината, ще можем да направим и безплатни детските градини, защото това е факт в много общини.  Младите хора са бъдещето и гръбнака на нашата община. Трябва да бъдат подкрепени, да се чувстват оценени и значими за развитието ни като общество.

Но основното, това което касае всеки един жител на общината ни, това което прави първо впечатление на всеки един гост на общината ни са пътищата и улиците. Провел съм разговори с компетентни в материята хора, на които ще разчитам за подкрепа в реализирането на тези намерения, за да може час по-скоро да се започне работа по основните проблеми, заедно с прилежащата им инфраструктура. Приоритет ще са местните фирми и тези, които ще наемат местни хора на работа.

Другата промяна, която ще направя е в работата на администрацията. Тя трябва да бъде в услуга на хората, да не се поставят условия преди да бъде извършена дадена услуга, а това ще става бързо, вежливо и ако е нужно, разяснено на прост език. За по-младите и активни хора ще се въведат електронни услуги, защото знам колко забързано и натоварено е ежедневието на всеки един. 

Трябва много да се работи  за поддръжката на селскостопанските пътища, за да може хората по лесно да обработват земите си и да подпомогнат семейните си бюджети.

За мен ще е изключително важно запазя близостта си с хората в общината, защото проблемите, които ще се решават са много. Само близкият контакт и диалог с населението от първа ръка, дават ясна представа на един кмет от какво се нуждаят хората и в каква посока да насочи усилията си. Трябва да има справедливост и равнопоставеност за всички.

Кой е вашият екип – какви са хората с които искате да реализирате идеите, за които говорите?

Разбира се всичко това, което казах дотук, ще стане факт ако и кмета има добър екип. Екипът съветници е изключителен набор от професионалисти във всички сфери на обществения живот - икономисти, лекари, юристи, педагози, строители, предприемачи. Хора с богат житейски и професионален опит. Хора, които живеят с проблемите и болките на хората, работили са и ще работят за излизане от тежката ситуация в общината. Те са познати на всички в общината и има включени представители на почти всички населени места, защото сме търсили и баланс в териториалното присъствие. Това е така за да сме по-близо до хората и техните нужди. Съветниците са личности с ясно изразена собствена позиция и авторитет, изградили името си  със собствени сили и умения.

Затова съм убеден, че подкрепата, която хората ще дадат за мен, съветниците и нашите кметове по села, ще бъде подкрепа за промяната на общината и нейното подобаващо развитие.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Купуването и продаването на гласове е престъпление


Последни новини
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”