Румен Пехливанов: Активността на всички млади хора е от ключово значение за успешното развитие на общината

Автор:  
Марияна Куцова

Г-н Пехливанов, Вие сте кмет на община Рудозем вече втори мандат. Вашето преизбиране показа доверие от страна на избирателите, като разбира се, това предполага и повишаване на очакванията от тяхна страна към кметската институция във Ваше лице. Какво смятате, че се промени в общинската политика за периода на Вашето управление?

На първо място бих искал още веднъж да изкажа своята благодарност към всички онези, които взеха участие в изборния процес и дадоха своето предпочитание за съответния кандидат. Естествено доверието, което аз получих, беше изключително сериозно, като преднината от 2000 гласа няма как да не ме кара да се чувствам горд. В същото време аз съм човек, който си дава ясна сметка, че този вот означава и сериозни очаквания от страна на хората, основно в посока, че ще продължим по същия начин с удвоени усилия към това да се опитваме да правим нещата така, че хората с всеки изминал ден да усещат подобрение в социалния статус. Аз и колегите от екипа ми сме много сериозно мотивирани да продължим да доказваме себе си в няколко основни насоки. Първо ние сме хора, които имат дългосрочна визия за развитие на общината, като аз самия се старая да подчинявам всяко едно мое действие на нея. Второто нещо, което е факт до момента и ще продъмжи да бъде, тъй като такива са и очакванията, е да имаме все така нормални отношения с жителите на Община Рудозем. И не на последно място поставяме решаването на по-малките инфраструктурни проблеми, които касаят пряко всеки един жител на общината. Такава е била политиката ни до сега, такава ще бъде и занапред, като това е и моя лична цел.

Успява ли Община Рудозем да се възползва от Европейските програми за развитие? Ако е така, в кои сфери и отрасли бележи напредък, чрез усвояването на тези програми?

Многократно съм давал примери, включително съм правил и отчети, които показват, че Община Рудозем е с изключително висок процент на усвояемост на Европейски средства. Неслучайно ние сме давани, като пример на всякакви нива за това как успешно могат да бъдат реализирани различни проекти с европейско и друг тип финансиране. Успяхме да санираме всички училища, успяхме да направим редица подобрения в детските градини. Изградихме три читалища, подобрихме спортната инфраструктура с изграждането на мултифункционалния спортен комплекс и игрищата в селата Елховец, Пловдивци и Чепинци. Новопостроената детска площадка в кв. Възраждане също е изкючително полезна за децата от ДЦДУ-Рудозем. Всички нови пътища, които успяхме да направим показват едно, че аз и екипът ми знаем как и имаме достатъчно компетенции. Новия програмен период ще даде нови възможности за подобряване на състоянието на вътрешни улици, междублокови пространства, детски площадки, улично осветление, водопроводи и т.н. Това са все неща, които са от първостепенно значение за хората. Имаме опита, показва го и фактът, че вече два университета ме поканиха, като специален гост-лектор по определени теми, това говори достатъчно.

Върху какви инфраструктурни проекти работи общината към настоящия момент и какви са следващите проекти, върху които ще работите в тази посока?

В момента два проекта са в изпълнение. Единият е на финална права, това е проектът за санирането на Дома на културата в гр. Рудозем. По него се подменя дограмата, електрическата инсталация, отоплителната инсталация на киносалона, предвидено е саниране на фасадата на сградата, хидро- и топлоизолация на подпокривното пространство. Подменяме и покрива на сградата, като това ще се осъществи с предоставени от нас собствени средства.

Другият проект, по който работим е проекта за енергийна ефективност по Норвежката програма за подмяна на отоплителната инсталация в ОДЗ „Снежанка”. Оттук насетне предстои да се реализират готовите вече проекти, касаещи всички квартали на града и междублоковите пространства. За над 90% от улиците на всички населени места в общината има готови проекти. Също така за водопроводи, канализационни системи, улично осветление, детски площадки. Ще се реализира и проект за изграждане на комуникационна инфраструктура, което ще позволи в реално време всеки чрез интернет да има достъп както до работата на Общинска администрация, така и до заседанията на Общински съвет. В проекта е предвидена и възможност за обратна връзка. Хората ще могат да наблюдават така наречените информационни спотове, като за целта ще бъдат изградени двадесет и две точки.

Каква е реалната ситуация с финансовото състояние на Община Рудозем?

Финансовото състояние на общината не се е променило спрямо края на предходния мандат. Около четири милиона лева са задълженията ни, от които присъдените са една огромна част от тях. За всичко това аз съм дал справка и на Общинския съвет и на Министерството на финансите. Поради задължения в рамките на периода от 2008 до 2009 година, от фирми са заведени дела, като това определя и ситуацията в момента. Въпреки това ние успяхме с помощ от държавата да намалим задълженията на общината с близо два милиона лева. Тази тенденция ще продължава, въпреки че към днешна дата все още сме със запорирани сметки и ще бъде така още доста дълго време. Имам волята да се справя с дадената ситуация.

На какво ниво според Вас е съвместната работа на Община Рудозем с държавата? Получавате ли нужната подкрепа?

Това е един двустранен процес. Има една хубава българска поговорка: „Каквото повикало, такова се обадило”. Аз се старая да бъда адекватен в отношенията си с държавата и до момента не съм имал случай на тенденциозно отношение. Намирам варианти по важните за общината проблеми и постигам консенсус. Работим добре с областния управител и с Областната администрация и по отношение на изпълнение на конкретни проекти на територията на общината и по отношение на водещото стартиране на обходния път на гр. Рудозем. По проекта за ГКПП „Елидже” също работим прекрасно. Работя добре и с министерствата, защото винаги пред тях съм аргументиран. Когато казвам, че искам нещо, винаги казвам защо го искам и поставям солидни аргументи. В този ред на мисли почти винаги съм срещал разбиране от страна на държавните институции.

Как стои въпросът с кметствата в общината и какво е състоянието им?

С оглед на промените в изборния кодекс и това, което хората заявиха по собствена воля на изборите, имаме четиринадесет избрани кметове на населени места. В четири от кметствата има сериозна нужда от ремонти. На този етап кметовете направиха необходимото и дори самите те започнаха да работят по подобряване на средата, понеже притежават необходимите умения. Стараем се да приведем кметствата във вид, който е нормален. Предоставили сме им вече компютри и от следващата седмица ще провеждаме оперативките чрез видеоконферентна връзка. В момента разработваме и собствена платформа за целта. По този начин ще можем да имаме директна връзка с кметовете на кметства, без да се налага те да идват. Мисля, че в двадесет и първи век е нормално да използваме възможностите, които ни предлагат технологиите. 

Кметът на Община Мадан подписа договор за получаване на средства за създаване на Местна инициативна група, в която партньор е и Община Рудозем. Какви ще бъдат целите и функциите на организацията и какво следва от тук насетне?

Двете общини партньорки кандидатстваме заедно, но тъй като Община Мадан е по-голямата община по население, тя е водещия партньор по подписването на договорите. Този договор е за получаване на средства за подготовка на стратегията за МИГ. Ако тази стратегия бъде подготвена добре и оценена по съответния ред, тя ще получи финансиране. Финансирането за такава стратегия, ако сме две общини е 2 млн. евро за периода до 2020-та година, като ще търсим баланса или иначе казано ще има проекти и от двете общини в обективно съотношение. Пред тази МИГ, която е като един малък управляващ орган, като една малка оперативна програма със собствен бюджет, кандидатстване ще може да се извършва от общината, читалищата, неправителствени организации и физически и юридически лица с проекти, които се вписват в това, което е разписано в стратегията. Затова е изключително важно каква стратегия за развитие ще се подготви. Надявам се, че ще има сериозен интерес и тези средства ще успеем да ги извоюваме, за да защитим стратегията и да получим правото МИГ да бъде създадена и да функционира, като след това да може да се реализират успешни проекти. Това са все дребномащабни инвестиции, които биха подпомогнали и бизнеса и неправителствения сектор, културните институции, читалищата, училищата, администрацията. Надявам се това да бъде нещо изключително полезно.

Какво бихте казали на читателите ни  в заключение?

Пожелавам на жителите на Община Рудозем да бъдат живи и здрави и в скоро време да усетят правилността на своя избор. С колегите ми ще положим усилия в това направление, но активността на всички млади хора е от ключово значение за успешното развитие на общината. Надявам се те да проявяват инициативност, която ще среща категоричната ми подгрепа в качеството ми на кмет на Община Рудозем. Надявам се, че всички ние заедно в следващите три - четири години ще положим още повече усилия Рудозем да си върне блясъка.

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Румен Пехливанов: Активността на всички млади хора е от ключово значение за успешното развитие на общината
30.11.2015 | 21:28
3137
снимка: teacher.bg

Г-н Пехливанов, Вие сте кмет на община Рудозем вече втори мандат. Вашето преизбиране показа доверие от страна на избирателите, като разбира се, това предполага и повишаване на очакванията от тяхна страна към кметската институция във Ваше лице. Какво смятате, че се промени в общинската политика за периода на Вашето управление?

На първо място бих искал още веднъж да изкажа своята благодарност към всички онези, които взеха участие в изборния процес и дадоха своето предпочитание за съответния кандидат. Естествено доверието, което аз получих, беше изключително сериозно, като преднината от 2000 гласа няма как да не ме кара да се чувствам горд. В същото време аз съм човек, който си дава ясна сметка, че този вот означава и сериозни очаквания от страна на хората, основно в посока, че ще продължим по същия начин с удвоени усилия към това да се опитваме да правим нещата така, че хората с всеки изминал ден да усещат подобрение в социалния статус. Аз и колегите от екипа ми сме много сериозно мотивирани да продължим да доказваме себе си в няколко основни насоки. Първо ние сме хора, които имат дългосрочна визия за развитие на общината, като аз самия се старая да подчинявам всяко едно мое действие на нея. Второто нещо, което е факт до момента и ще продъмжи да бъде, тъй като такива са и очакванията, е да имаме все така нормални отношения с жителите на Община Рудозем. И не на последно място поставяме решаването на по-малките инфраструктурни проблеми, които касаят пряко всеки един жител на общината. Такава е била политиката ни до сега, такава ще бъде и занапред, като това е и моя лична цел.

Успява ли Община Рудозем да се възползва от Европейските програми за развитие? Ако е така, в кои сфери и отрасли бележи напредък, чрез усвояването на тези програми?

Многократно съм давал примери, включително съм правил и отчети, които показват, че Община Рудозем е с изключително висок процент на усвояемост на Европейски средства. Неслучайно ние сме давани, като пример на всякакви нива за това как успешно могат да бъдат реализирани различни проекти с европейско и друг тип финансиране. Успяхме да санираме всички училища, успяхме да направим редица подобрения в детските градини. Изградихме три читалища, подобрихме спортната инфраструктура с изграждането на мултифункционалния спортен комплекс и игрищата в селата Елховец, Пловдивци и Чепинци. Новопостроената детска площадка в кв. Възраждане също е изкючително полезна за децата от ДЦДУ-Рудозем. Всички нови пътища, които успяхме да направим показват едно, че аз и екипът ми знаем как и имаме достатъчно компетенции. Новия програмен период ще даде нови възможности за подобряване на състоянието на вътрешни улици, междублокови пространства, детски площадки, улично осветление, водопроводи и т.н. Това са все неща, които са от първостепенно значение за хората. Имаме опита, показва го и фактът, че вече два университета ме поканиха, като специален гост-лектор по определени теми, това говори достатъчно.

Върху какви инфраструктурни проекти работи общината към настоящия момент и какви са следващите проекти, върху които ще работите в тази посока?

В момента два проекта са в изпълнение. Единият е на финална права, това е проектът за санирането на Дома на културата в гр. Рудозем. По него се подменя дограмата, електрическата инсталация, отоплителната инсталация на киносалона, предвидено е саниране на фасадата на сградата, хидро- и топлоизолация на подпокривното пространство. Подменяме и покрива на сградата, като това ще се осъществи с предоставени от нас собствени средства.

Другият проект, по който работим е проекта за енергийна ефективност по Норвежката програма за подмяна на отоплителната инсталация в ОДЗ „Снежанка”. Оттук насетне предстои да се реализират готовите вече проекти, касаещи всички квартали на града и междублоковите пространства. За над 90% от улиците на всички населени места в общината има готови проекти. Също така за водопроводи, канализационни системи, улично осветление, детски площадки. Ще се реализира и проект за изграждане на комуникационна инфраструктура, което ще позволи в реално време всеки чрез интернет да има достъп както до работата на Общинска администрация, така и до заседанията на Общински съвет. В проекта е предвидена и възможност за обратна връзка. Хората ще могат да наблюдават така наречените информационни спотове, като за целта ще бъдат изградени двадесет и две точки.

Каква е реалната ситуация с финансовото състояние на Община Рудозем?

Финансовото състояние на общината не се е променило спрямо края на предходния мандат. Около четири милиона лева са задълженията ни, от които присъдените са една огромна част от тях. За всичко това аз съм дал справка и на Общинския съвет и на Министерството на финансите. Поради задължения в рамките на периода от 2008 до 2009 година, от фирми са заведени дела, като това определя и ситуацията в момента. Въпреки това ние успяхме с помощ от държавата да намалим задълженията на общината с близо два милиона лева. Тази тенденция ще продължава, въпреки че към днешна дата все още сме със запорирани сметки и ще бъде така още доста дълго време. Имам волята да се справя с дадената ситуация.

На какво ниво според Вас е съвместната работа на Община Рудозем с държавата? Получавате ли нужната подкрепа?

Това е един двустранен процес. Има една хубава българска поговорка: „Каквото повикало, такова се обадило”. Аз се старая да бъда адекватен в отношенията си с държавата и до момента не съм имал случай на тенденциозно отношение. Намирам варианти по важните за общината проблеми и постигам консенсус. Работим добре с областния управител и с Областната администрация и по отношение на изпълнение на конкретни проекти на територията на общината и по отношение на водещото стартиране на обходния път на гр. Рудозем. По проекта за ГКПП „Елидже” също работим прекрасно. Работя добре и с министерствата, защото винаги пред тях съм аргументиран. Когато казвам, че искам нещо, винаги казвам защо го искам и поставям солидни аргументи. В този ред на мисли почти винаги съм срещал разбиране от страна на държавните институции.

Как стои въпросът с кметствата в общината и какво е състоянието им?

С оглед на промените в изборния кодекс и това, което хората заявиха по собствена воля на изборите, имаме четиринадесет избрани кметове на населени места. В четири от кметствата има сериозна нужда от ремонти. На този етап кметовете направиха необходимото и дори самите те започнаха да работят по подобряване на средата, понеже притежават необходимите умения. Стараем се да приведем кметствата във вид, който е нормален. Предоставили сме им вече компютри и от следващата седмица ще провеждаме оперативките чрез видеоконферентна връзка. В момента разработваме и собствена платформа за целта. По този начин ще можем да имаме директна връзка с кметовете на кметства, без да се налага те да идват. Мисля, че в двадесет и първи век е нормално да използваме възможностите, които ни предлагат технологиите. 

Кметът на Община Мадан подписа договор за получаване на средства за създаване на Местна инициативна група, в която партньор е и Община Рудозем. Какви ще бъдат целите и функциите на организацията и какво следва от тук насетне?

Двете общини партньорки кандидатстваме заедно, но тъй като Община Мадан е по-голямата община по население, тя е водещия партньор по подписването на договорите. Този договор е за получаване на средства за подготовка на стратегията за МИГ. Ако тази стратегия бъде подготвена добре и оценена по съответния ред, тя ще получи финансиране. Финансирането за такава стратегия, ако сме две общини е 2 млн. евро за периода до 2020-та година, като ще търсим баланса или иначе казано ще има проекти и от двете общини в обективно съотношение. Пред тази МИГ, която е като един малък управляващ орган, като една малка оперативна програма със собствен бюджет, кандидатстване ще може да се извършва от общината, читалищата, неправителствени организации и физически и юридически лица с проекти, които се вписват в това, което е разписано в стратегията. Затова е изключително важно каква стратегия за развитие ще се подготви. Надявам се, че ще има сериозен интерес и тези средства ще успеем да ги извоюваме, за да защитим стратегията и да получим правото МИГ да бъде създадена и да функционира, като след това да може да се реализират успешни проекти. Това са все дребномащабни инвестиции, които биха подпомогнали и бизнеса и неправителствения сектор, културните институции, читалищата, училищата, администрацията. Надявам се това да бъде нещо изключително полезно.

Какво бихте казали на читателите ни  в заключение?

Пожелавам на жителите на Община Рудозем да бъдат живи и здрави и в скоро време да усетят правилността на своя избор. С колегите ми ще положим усилия в това направление, но активността на всички млади хора е от ключово значение за успешното развитие на общината. Надявам се те да проявяват инициативност, която ще среща категоричната ми подгрепа в качеството ми на кмет на Община Рудозем. Надявам се, че всички ние заедно в следващите три - четири години ще положим още повече усилия Рудозем да си върне блясъка.

Марияна Куцова
©Рудозем днес

Последни новини
Как да изберете детски маратонки за момче за ежедневно носене?
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”