Румен Пехливанов: Започваме работа по 7 улици в общината, очакваме финансиране за още 6

2016г. е вече към края си. Можете  ли да направите една кратка равносметка за свършеното през годината?

Ще се опитам накратко да изборя по-важните неща, които успяхме да постигнем през тази година.

От началото на годината, съобразно приетия бюджет, бяхме започнали тротоарите и ул. „Акация“ в Чепинци. Улицата се получи мн. добре,  аз лично съм доволен – подменихме бетоновите стълбове, направи се подземна комуникация и т.н.

Следващото нещо, което направихме е подмяната на отоплителните инсталации в детските градини в Пловдивци и Рибница и сега вече на децата им е комфортно и топло, като миналия месец въреки ниските темпаратури имаме около 370 лв. разход за отопление в Рибница и около 250 лв. в Пловдивци.

Успяхме да приключим и с първата сгарда на детската градина в Рудозем, където нещата също са мн. добре – разходът за отопление спадна точно 5 пъти – от 500 лв. слезнахме на 100 лв. на ден. Веднага след Нова година предстои да направим и втората сграда, където очакванията ни относно ефективността са същите, като ще прехвърлим и началното училище също да се отоплява на газ. Икономията е мн. сериозна, тъй като само разликата в цената на газта и нафтата е близо 2 пъти. Има и други фактори, разбира се, но там вече трябва да се направи основен ремонт, за да може цената за отопление да спадне още. Но и такава една икономия, която ще осъществим сега не е никак малка, имайки предвид, че от 50 000 лв. които са палщани преди сега очакваме да спаднат на 10 -11 000 лв.

С бюджетни средства беше ремонтиран покрива на училището в Елховец. За догодина предвиждаме лек ремонт и на санитарните възли, защото там имаме деца с увреждания, за които трябва да се погрижим да имат възможност да използват тези санитарни възли. Подменихме изцяло покрива на половината сграда, като вече можем да кажем, че няма опасност покрива да тече, да влиза вода и да създава дрги таквиа проблеми.

В момента приключва и ремонтът на помещението предвидено за детска ясла в детската градина в Чепинци. Вендга след края на зиманата ваканция там ще приемем 16-17 малчугани на възраст между 2 и 3 год. Така че за най-малките ние не само говорим, че са ни приоритет, но и на практика го показваме с това, което правим, защото за тази година огромна част от инвестициите ни са в образователната инфраструктура, а за догодина предвиждаме тези инвестиции да бъдат около 1.8 млн. лева.

Следващото нещо, което правихме през годината е подготовката на новите проекти по Програмата за развитие на селските райони. Внесли сме 3 проекта – единия за подобряване средата в гимназията, който е на стойност 1 млн. евро и включва ремонт на физкултурния салон и подовите настилки, ремонт на интериорните врати в училището, подмяна на осветление и ел. исталации, играждане на достъпна среда - има една наредба за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания, затова в гимназията ще се прави асансьор, а в началното училище ще има рампа, също така и адаптиране на санитарните възли за хора с увреждания. Проектът включва и малки допълнителни ремонти като окачени тавани в двете сгради и много сериозен ремонт на дворовете в двете училища, където се предвижда изграждане на модерни игрища за волейбол, футбол, баскетбол. Също така в началното училище сме предвидили един кът за провеждане на уроци на открито, малко амфитеатърче и смятам, че ще стане много хубаво.

Вторият проект, който внесохме беше за пътища. Там са пътищата Грамаде и Оглед, главната улица на Чепинци – от разклона от пътя за Елидже до първия обръщач в кв. Мемиевска. Третият път е за с. Бреза и четвъртият за с. Боево.

Каква е вероятността тези проекти да бъдат одобрени и финансирани?

Трябва да кажем, че и проекта за училището и проекта за пътищата покриват минималния изискуем брой точки, над които се счита, че проектите ще бъдат финансирани. В момента върви технически преглед. Естествено, никой не може да бъде сигурен докато няма договор за финансиране, но можем да кажем, че тук вероятността за финансиране е над 90%.

Третият проект, който сме внесли обхваща 6 улици, но за съжаление за него сме на ръба, тъй като се разглеждат проекти с 63 и повече точки, като ние имаме 62, затова тук не можем да кажем дали ще бъдем финансирани или не. Някои от тези преди нас могат да отпаднат, а ние сме в първите резерви.

А докъде стигнахте със сондажите за геотермална вода?

Отделно от тези проекти по две постановления на МС от лятото имаме отпуснати пари за направа на хидрогеоложки сондаж, с който да търсим геотермална вода. Проучвателния сондаж започна, като вече сме стигнали до 35 м. дълбочина. Работи се денонощно, като очакваме сондажа да продължи до март.

Разбрахме че стартира работата по улиците, за които също бяха отпуснати пари от МС?

Да, с второто постановление на МС имаме отпуснати пари за рехабилитация на вътрешна улична мрежа, като след провеждането на тръжните порцедури сме реализирали икономия, откъдето се появи възможност да финансираме и седма улица. Става въпрос за ул. „Топалса“ в Чепинци, улицата в Грамаде зад кметстово, в Сопота едната улица, ул. „Минен техникум“ в Рудозем, ул. „Средок“ в Елховец, един водосток в Шевелиевска махала, който беше разрушен по време на новодненията и една мн. кратка отсечка в Рибница. Сключили сме договорите, превели сме аванси и работат по тези улици ще започне до дни. Забавянето на работата е единствено заради времето и минусовите температури.

Така че ако и поректа за другите улици, които споменах успее да мине, то за догодина ще останат много малко улици, за които да се мисли. Общо 13 улици са в двата поректа. Единственото, което искам да спомена за тези, които сега започваме, е че няма да полагаме асфалт при ниски температури – предпочитам за задържим един – два месеца, но настилката да стане качествена.

Мога да отбележа, че вечеимаме технически проекти за абсолютно висчки улици на територията на общината. Имаме проекти и за всичките пътища на територията на общината. Вече малко по-малко започваме да ги реализираме – къде с капиталови средста, къде със средства по проекти, като естествено, където може по проекти - кандидатстваме за финансиране по проекти.

Как върви санирането на 4-те блока в града?

От 4-те блока, които санираме, 2 вече са готови, третият е на финал, а по четвъртия в момента се работи. За единия е насрочена приемателна комисия, за другия всеки момент ще бъде насрочена такава, като останалите също вървят в срок.

Една гореща тема – как стои положенито с финансите на общината?

Положението никак не е розово. Предприели сме всички мерки за повишаване на събираемостта на дължимите данъци и такси към общината. Направили сме разчет за следващата година да не се вдигат данъците, с изключение на минималното увеличение на такса смет, което обаче държа да подчертая, покрива само повишаването на минималната работна заплата и размера на отчисленията към РИОСВ – т.е. това, което държавата е решила, че трява да се увеличи, ние сме задължени да го включим към таксата, иначе няма да има увеличаване. 

Следващото нещо, което е добре, е това мое много успорвано предложение – да предложим на външна фирма сметосъбирането. Искам само да кажа, че за 2016г. ако си го извършваме ние като услуга сме предвидили 111 000 лв. и за сравнение имаме участник – фирма, което е оферирала 102 000 лв. за тази услуга.

Това са 10 000лв. под цената, която е предвидена, че ще изразходи общината?

Да, има много фактори, които влияят. Най-елементарния пример – една частна фирма плащайки в брой за гориво, получава 20-30 ст. отстъпка за литър, а горивото е немалка част от общата сума, предвидена за тази дейност. Ние не можем да го направим, защото по протокол сме длъжни да направим търг, където цените са фиксирани и тъй като не можем да плащаме всеки ден, то не можем и да получим тази отстъпка. Друго нещо е, че ние не можем да си позволим да ползваме части втора употреба за поддръжка на техниката. А и в крайна сметка не е моя работа да коментирам защо дадена фирма е дала такава оферта. Факт е, че имаме фирма, която е казала, че може да го направи за 102 хил. лева. За следващата година отново се предвижда подобно нещо, само държа да кажа, че не сме сключили договор, защото ни е обжалвана тръжната порцедура от друг участник. Но това обжалване ще приключи и ние ще сключим договор с някой.

И тук искам да отбележа нещо мн. важно – за да не се повишава таксата, всички трявба да наблегнем на резделното събиране. Направили сме тръжната порцедура. Ако няма обжалване очакваме след Нова година да доставят контейнерите, като до края на януари ще бъдат поставени в цялата община. И апела ми към съгражданите ни е да се научим да събираме отделно. Това е начинът да не ни се вдига таксата за смет.

Като говорим за разделно събитане да Ви попитам относно сметището – това случва ли се там и като цяло как се справя фирмата която го обработва?

Между 25% и 35% на месец е отпадъка, който се отделя там. Това означава, че върху това количество, ние не събираме такси от хората. И нещо много важно – тези около 30% от тонажа  месечно, които се отделят, представляват около 70% от обема, което е изключително важно, тъй като по този начин в пъти по-бавно се пълни сметището и така вместо след няколко години да имаме пробелм с това, че няма къде да депонираме битовите отпадъци, по този начин сега си спетяваме този проблем. И друго – сумата, която плащаме на сегашната фирма за тази дейност е повече от два пъти по малка, от тази, която общината преди е плащала.

Искам да спомена и нещо друго - тази година на два пъти имахме мн. големи проблеми със сметосъбирането и искам да използвам случая и да поднеса моите извинения на жителите на общината. И двата пъти и двете сметосъбирачки на общината аварираха в един и същ ден. Първия път ремонтът на едната ни отне 7 дни, а този на другата въобще не беше рентабилен, тъй като трябваше да платим 20 хил. лева. След два месеца това се повтори – първата сметосъбирачка не бяхме я оправили, втората отново аварира, наехме друга, която след 10 дни също аварира. Помолихме останалите общини за помощ, като Неделино откликнаха и ни предоставиха за петък, събота и неделя техен автомобил, докато овладем кризата. Сега сме предприели драстични действия спрямо събиращите екипи, с цел да се подобри качеството на услугата.

Тук трябва да отбележим обаче, че голяма заслуга за това, да не е почистено около контейнерите имат и гражданите, защото всеки, който извършва ремонт вкъщи няма право да изхвърля строителния отпадък в контейнерите и е длъжен по наредба да го придвижи със собствен транспорт и за собствена сметка до строителното депо, което се намира срещу бензиностанция Петрол. Ако някой няма възможност, то общината извършва така услуга срещу заплащане. Искам да подчертая, че тук ще бъдем безкомпромисни с налагане на сериозни глоби на тези, които не спазват това, защото се оказва, че с парите, които събираме от данъци, ходим да събираме на някой строителните отпадъци, което аз няма да допусна.

И като заговорихе за финансите на общината - какво се случва с общинския дълг?

Министервстото на финансите вече 3-ти месец мълчи и не съгласува не само нашата, но и нито една програма за финансово оздравяване на общините, въпреки че с измененията на закона по инициатива на Министерството на финансите в закона се регалментира такъв ред. На нас 4 от показателите ни са над нормите и задължитлно влизаме в тази процедура. Тя по закон се съгласува в едномесечен срок с министерството на финансите, но то вече 3 месеца не ни съгласува процедурите. Респективно, ако то ни съгласува програмата, то следва да ни отпусне и исканите от нас безлихвени заеми с цел изпълнение на тази програма. Ние се надяваме, че МС ще завърши като инициатива, това което предприе – да ни доставят тези безлихвени заеми, за да можем да си погасим дълговете към всички доставчици и накрая да имаме да погасяваме единствено към МС.

По този начин ще спестим лихвите и допълнителните разноски по дълговете?

Точно така. И за съжаление трябва да кажа, че в тези 4.3 млн. лева, които имаме като задължения, един голям процент от тях са и за съдебни разноски, заради делата, които са водени срещу Община Рудозем за свършена и неразплатена работа.

Ние нямаме нови дългове или ако се появи такъв, то е затова, че сме разплатили нещо по-старо, заради запор над сметките ни, както тази година съдия изпълнител на няколк опъти ни прибира пари от сметките.

Това как се отразява на работата на общината?

Изисква се доста търпение, както и добро познаване на механизмите, както и това партньорите и кредиторите да имат доверие на кмета. Един пример ще ви дам - с новия бюджет ще предложа да извършим рапзлащане за проектиране, извършено през 2009г.

Плащаме дългове от преди 8 год?

Да, 6.5 млн. от които близо 1.5 млн. лв. досега сме платили за съдебни разноски, такси, лихви и други такива. В момента сме намалили дълга на 4.3 млн.

И в крайна сметка, за нас е важно, че все пак успяваме да имаме нормално изпълнение на функциите на общината. Въпреки тежката финансова ситуация, общината си работи във всичките и аспекти, нещата се случват и не сме стигали до ситуации от миналото, когато общината нямаше ток, когато нямаше отопление в училища и детски градини. Това не сме го допуснали и няма и да го допуснем.

Какво ще пожелаете за Новата година на жителите на община Рудозем.

Искам да им пожелая много здраве, късмет и успехи в работата. Дано новата година е по-благодатна и най-вече всички да си пожелаем да имаме повече хубави моменти през новата година. Да не гледаме назад към лошите неща, а да обърнем поглед към хубавите, които ни очакват през новата година. 

© Рудозем днес

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Румен Пехливанов: Започваме работа по 7 улици в общината, очакваме финансиране за още 6
30.12.2016 | 10:09
5345
снимка: teacher.bg

2016г. е вече към края си. Можете  ли да направите една кратка равносметка за свършеното през годината?

Ще се опитам накратко да изборя по-важните неща, които успяхме да постигнем през тази година.

От началото на годината, съобразно приетия бюджет, бяхме започнали тротоарите и ул. „Акация“ в Чепинци. Улицата се получи мн. добре,  аз лично съм доволен – подменихме бетоновите стълбове, направи се подземна комуникация и т.н.

Следващото нещо, което направихме е подмяната на отоплителните инсталации в детските градини в Пловдивци и Рибница и сега вече на децата им е комфортно и топло, като миналия месец въреки ниските темпаратури имаме около 370 лв. разход за отопление в Рибница и около 250 лв. в Пловдивци.

Успяхме да приключим и с първата сгарда на детската градина в Рудозем, където нещата също са мн. добре – разходът за отопление спадна точно 5 пъти – от 500 лв. слезнахме на 100 лв. на ден. Веднага след Нова година предстои да направим и втората сграда, където очакванията ни относно ефективността са същите, като ще прехвърлим и началното училище също да се отоплява на газ. Икономията е мн. сериозна, тъй като само разликата в цената на газта и нафтата е близо 2 пъти. Има и други фактори, разбира се, но там вече трябва да се направи основен ремонт, за да може цената за отопление да спадне още. Но и такава една икономия, която ще осъществим сега не е никак малка, имайки предвид, че от 50 000 лв. които са палщани преди сега очакваме да спаднат на 10 -11 000 лв.

С бюджетни средства беше ремонтиран покрива на училището в Елховец. За догодина предвиждаме лек ремонт и на санитарните възли, защото там имаме деца с увреждания, за които трябва да се погрижим да имат възможност да използват тези санитарни възли. Подменихме изцяло покрива на половината сграда, като вече можем да кажем, че няма опасност покрива да тече, да влиза вода и да създава дрги таквиа проблеми.

В момента приключва и ремонтът на помещението предвидено за детска ясла в детската градина в Чепинци. Вендга след края на зиманата ваканция там ще приемем 16-17 малчугани на възраст между 2 и 3 год. Така че за най-малките ние не само говорим, че са ни приоритет, но и на практика го показваме с това, което правим, защото за тази година огромна част от инвестициите ни са в образователната инфраструктура, а за догодина предвиждаме тези инвестиции да бъдат около 1.8 млн. лева.

Следващото нещо, което правихме през годината е подготовката на новите проекти по Програмата за развитие на селските райони. Внесли сме 3 проекта – единия за подобряване средата в гимназията, който е на стойност 1 млн. евро и включва ремонт на физкултурния салон и подовите настилки, ремонт на интериорните врати в училището, подмяна на осветление и ел. исталации, играждане на достъпна среда - има една наредба за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания, затова в гимназията ще се прави асансьор, а в началното училище ще има рампа, също така и адаптиране на санитарните възли за хора с увреждания. Проектът включва и малки допълнителни ремонти като окачени тавани в двете сгради и много сериозен ремонт на дворовете в двете училища, където се предвижда изграждане на модерни игрища за волейбол, футбол, баскетбол. Също така в началното училище сме предвидили един кът за провеждане на уроци на открито, малко амфитеатърче и смятам, че ще стане много хубаво.

Вторият проект, който внесохме беше за пътища. Там са пътищата Грамаде и Оглед, главната улица на Чепинци – от разклона от пътя за Елидже до първия обръщач в кв. Мемиевска. Третият път е за с. Бреза и четвъртият за с. Боево.

Каква е вероятността тези проекти да бъдат одобрени и финансирани?

Трябва да кажем, че и проекта за училището и проекта за пътищата покриват минималния изискуем брой точки, над които се счита, че проектите ще бъдат финансирани. В момента върви технически преглед. Естествено, никой не може да бъде сигурен докато няма договор за финансиране, но можем да кажем, че тук вероятността за финансиране е над 90%.

Третият проект, който сме внесли обхваща 6 улици, но за съжаление за него сме на ръба, тъй като се разглеждат проекти с 63 и повече точки, като ние имаме 62, затова тук не можем да кажем дали ще бъдем финансирани или не. Някои от тези преди нас могат да отпаднат, а ние сме в първите резерви.

А докъде стигнахте със сондажите за геотермална вода?

Отделно от тези проекти по две постановления на МС от лятото имаме отпуснати пари за направа на хидрогеоложки сондаж, с който да търсим геотермална вода. Проучвателния сондаж започна, като вече сме стигнали до 35 м. дълбочина. Работи се денонощно, като очакваме сондажа да продължи до март.

Разбрахме че стартира работата по улиците, за които също бяха отпуснати пари от МС?

Да, с второто постановление на МС имаме отпуснати пари за рехабилитация на вътрешна улична мрежа, като след провеждането на тръжните порцедури сме реализирали икономия, откъдето се появи възможност да финансираме и седма улица. Става въпрос за ул. „Топалса“ в Чепинци, улицата в Грамаде зад кметстово, в Сопота едната улица, ул. „Минен техникум“ в Рудозем, ул. „Средок“ в Елховец, един водосток в Шевелиевска махала, който беше разрушен по време на новодненията и една мн. кратка отсечка в Рибница. Сключили сме договорите, превели сме аванси и работат по тези улици ще започне до дни. Забавянето на работата е единствено заради времето и минусовите температури.

Така че ако и поректа за другите улици, които споменах успее да мине, то за догодина ще останат много малко улици, за които да се мисли. Общо 13 улици са в двата поректа. Единственото, което искам да спомена за тези, които сега започваме, е че няма да полагаме асфалт при ниски температури – предпочитам за задържим един – два месеца, но настилката да стане качествена.

Мога да отбележа, че вечеимаме технически проекти за абсолютно висчки улици на територията на общината. Имаме проекти и за всичките пътища на територията на общината. Вече малко по-малко започваме да ги реализираме – къде с капиталови средста, къде със средства по проекти, като естествено, където може по проекти - кандидатстваме за финансиране по проекти.

Как върви санирането на 4-те блока в града?

От 4-те блока, които санираме, 2 вече са готови, третият е на финал, а по четвъртия в момента се работи. За единия е насрочена приемателна комисия, за другия всеки момент ще бъде насрочена такава, като останалите също вървят в срок.

Една гореща тема – как стои положенито с финансите на общината?

Положението никак не е розово. Предприели сме всички мерки за повишаване на събираемостта на дължимите данъци и такси към общината. Направили сме разчет за следващата година да не се вдигат данъците, с изключение на минималното увеличение на такса смет, което обаче държа да подчертая, покрива само повишаването на минималната работна заплата и размера на отчисленията към РИОСВ – т.е. това, което държавата е решила, че трява да се увеличи, ние сме задължени да го включим към таксата, иначе няма да има увеличаване. 

Следващото нещо, което е добре, е това мое много успорвано предложение – да предложим на външна фирма сметосъбирането. Искам само да кажа, че за 2016г. ако си го извършваме ние като услуга сме предвидили 111 000 лв. и за сравнение имаме участник – фирма, което е оферирала 102 000 лв. за тази услуга.

Това са 10 000лв. под цената, която е предвидена, че ще изразходи общината?

Да, има много фактори, които влияят. Най-елементарния пример – една частна фирма плащайки в брой за гориво, получава 20-30 ст. отстъпка за литър, а горивото е немалка част от общата сума, предвидена за тази дейност. Ние не можем да го направим, защото по протокол сме длъжни да направим търг, където цените са фиксирани и тъй като не можем да плащаме всеки ден, то не можем и да получим тази отстъпка. Друго нещо е, че ние не можем да си позволим да ползваме части втора употреба за поддръжка на техниката. А и в крайна сметка не е моя работа да коментирам защо дадена фирма е дала такава оферта. Факт е, че имаме фирма, която е казала, че може да го направи за 102 хил. лева. За следващата година отново се предвижда подобно нещо, само държа да кажа, че не сме сключили договор, защото ни е обжалвана тръжната порцедура от друг участник. Но това обжалване ще приключи и ние ще сключим договор с някой.

И тук искам да отбележа нещо мн. важно – за да не се повишава таксата, всички трявба да наблегнем на резделното събиране. Направили сме тръжната порцедура. Ако няма обжалване очакваме след Нова година да доставят контейнерите, като до края на януари ще бъдат поставени в цялата община. И апела ми към съгражданите ни е да се научим да събираме отделно. Това е начинът да не ни се вдига таксата за смет.

Като говорим за разделно събитане да Ви попитам относно сметището – това случва ли се там и като цяло как се справя фирмата която го обработва?

Между 25% и 35% на месец е отпадъка, който се отделя там. Това означава, че върху това количество, ние не събираме такси от хората. И нещо много важно – тези около 30% от тонажа  месечно, които се отделят, представляват около 70% от обема, което е изключително важно, тъй като по този начин в пъти по-бавно се пълни сметището и така вместо след няколко години да имаме пробелм с това, че няма къде да депонираме битовите отпадъци, по този начин сега си спетяваме този проблем. И друго – сумата, която плащаме на сегашната фирма за тази дейност е повече от два пъти по малка, от тази, която общината преди е плащала.

Искам да спомена и нещо друго - тази година на два пъти имахме мн. големи проблеми със сметосъбирането и искам да използвам случая и да поднеса моите извинения на жителите на общината. И двата пъти и двете сметосъбирачки на общината аварираха в един и същ ден. Първия път ремонтът на едната ни отне 7 дни, а този на другата въобще не беше рентабилен, тъй като трябваше да платим 20 хил. лева. След два месеца това се повтори – първата сметосъбирачка не бяхме я оправили, втората отново аварира, наехме друга, която след 10 дни също аварира. Помолихме останалите общини за помощ, като Неделино откликнаха и ни предоставиха за петък, събота и неделя техен автомобил, докато овладем кризата. Сега сме предприели драстични действия спрямо събиращите екипи, с цел да се подобри качеството на услугата.

Тук трябва да отбележим обаче, че голяма заслуга за това, да не е почистено около контейнерите имат и гражданите, защото всеки, който извършва ремонт вкъщи няма право да изхвърля строителния отпадък в контейнерите и е длъжен по наредба да го придвижи със собствен транспорт и за собствена сметка до строителното депо, което се намира срещу бензиностанция Петрол. Ако някой няма възможност, то общината извършва така услуга срещу заплащане. Искам да подчертая, че тук ще бъдем безкомпромисни с налагане на сериозни глоби на тези, които не спазват това, защото се оказва, че с парите, които събираме от данъци, ходим да събираме на някой строителните отпадъци, което аз няма да допусна.

И като заговорихе за финансите на общината - какво се случва с общинския дълг?

Министервстото на финансите вече 3-ти месец мълчи и не съгласува не само нашата, но и нито една програма за финансово оздравяване на общините, въпреки че с измененията на закона по инициатива на Министерството на финансите в закона се регалментира такъв ред. На нас 4 от показателите ни са над нормите и задължитлно влизаме в тази процедура. Тя по закон се съгласува в едномесечен срок с министерството на финансите, но то вече 3 месеца не ни съгласува процедурите. Респективно, ако то ни съгласува програмата, то следва да ни отпусне и исканите от нас безлихвени заеми с цел изпълнение на тази програма. Ние се надяваме, че МС ще завърши като инициатива, това което предприе – да ни доставят тези безлихвени заеми, за да можем да си погасим дълговете към всички доставчици и накрая да имаме да погасяваме единствено към МС.

По този начин ще спестим лихвите и допълнителните разноски по дълговете?

Точно така. И за съжаление трябва да кажа, че в тези 4.3 млн. лева, които имаме като задължения, един голям процент от тях са и за съдебни разноски, заради делата, които са водени срещу Община Рудозем за свършена и неразплатена работа.

Ние нямаме нови дългове или ако се появи такъв, то е затова, че сме разплатили нещо по-старо, заради запор над сметките ни, както тази година съдия изпълнител на няколк опъти ни прибира пари от сметките.

Това как се отразява на работата на общината?

Изисква се доста търпение, както и добро познаване на механизмите, както и това партньорите и кредиторите да имат доверие на кмета. Един пример ще ви дам - с новия бюджет ще предложа да извършим рапзлащане за проектиране, извършено през 2009г.

Плащаме дългове от преди 8 год?

Да, 6.5 млн. от които близо 1.5 млн. лв. досега сме платили за съдебни разноски, такси, лихви и други такива. В момента сме намалили дълга на 4.3 млн.

И в крайна сметка, за нас е важно, че все пак успяваме да имаме нормално изпълнение на функциите на общината. Въпреки тежката финансова ситуация, общината си работи във всичките и аспекти, нещата се случват и не сме стигали до ситуации от миналото, когато общината нямаше ток, когато нямаше отопление в училища и детски градини. Това не сме го допуснали и няма и да го допуснем.

Какво ще пожелаете за Новата година на жителите на община Рудозем.

Искам да им пожелая много здраве, късмет и успехи в работата. Дано новата година е по-благодатна и най-вече всички да си пожелаем да имаме повече хубави моменти през новата година. Да не гледаме назад към лошите неща, а да обърнем поглед към хубавите, които ни очакват през новата година. 

©Рудозем днес

Последни новини
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино