Управителният съвет на МИГ „Кичика” свиква общо събрание на сдружението

Управителният съвет на Местна инициативна група „Кичика” – Мадан-Рудозем (сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза) свиква общо събрание на сдружението в началото на следващата седмица.

Заседанието ще се проведе на 29.08.2016 г. /понеделник/ от 14:00 ч. в сградата на Общинска администрация – град Мадан, ет. 4, зала 401.

Срещата ще протече при следния дневен ред:

1. Одобрение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Кичика”, изготвена в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД50-152/07.12.2015 г. по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

2. Разни.

© migkichika.com

снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg снимка: teacher.bg
Управителният съвет на МИГ „Кичика” свиква общо събрание на сдружението
25.08.2016 | 13:13
1801
снимка: teacher.bg

Управителният съвет на Местна инициативна група „Кичика” – Мадан-Рудозем (сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза) свиква общо събрание на сдружението в началото на следващата седмица.

Заседанието ще се проведе на 29.08.2016 г. /понеделник/ от 14:00 ч. в сградата на Общинска администрация – град Мадан, ет. 4, зала 401.

Срещата ще протече при следния дневен ред:

1. Одобрение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Кичика”, изготвена в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД50-152/07.12.2015 г. по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

2. Разни.

©migkichika.com

Последни новини
БЕЗценна книга за историята на Чепинци излезе след 20-годишни проучвания
Със злато в три спорта завършва областният етап от Ученическите игри за СУ-Чепинци
Предимствата на купуването на суха храна за котки в големи опаковки
НХЛ: "Рейнджърс стана първият отбор в НХЛ с 40 победи
"Моят магазин" отвори врати и в гр. Рудозем
Компютри втора ръка за икономично и екологично бъдеще
Община Рудозем има одобрени 7 проекта на стойност близо 10 млн. лева
Инж. Недко Кулевски е новият кмет на Рудозем
„Запей от сърце да тропнем ний хорце”-един замислен ,организиран и реализиран проект от НЧ”Нов живот1948-с.Чепинци”
Добро представяне на чепинските хокеисти на турнир в Неделино